Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 04 - HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK HETE

„... az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.” (Zsolt 118,16–17)

Húsvét csodálatos ereje abban rejlik, hogy az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. A mi Istenünk nem tehetetlen, néma bálvány, hanem hatalommal munkálkodó, erős Úr. Nem az a döntő, hogy mi mit tettünk vagy teszünk Isten ügyéért, hanem az, hogy ő mit cselekedett értünk és az egész világért. A legtöbb és legnagyobb, amit a munkálkodó Isten értünk tett az volt, hogy feltámasztotta Jézust a halálból. Jézus feltámadt! Így nekünk feltámadott, élő Urunk van! A cselekvő Úrnak ezt a cselekedetét tekinthetjük Isten legdrágább ajándékának, ami által a mi életünket is munkálta. Ezt ünnepeljük húsvétkor, és ezért áldhatjuk az Urat.

Az Úr Jézus is ennek a mennyei Atyának életet munkáló szándéka szerint cselekedett, amikor a Betesda tavánál meggyógyított egy beteget. Akkor ezt mondta: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Jn 5,17) Jézus ott annak adta bizonyságát, hogy ő azért jött és azért munkálkodik, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. (Jn 10,10) Egész földi élete az élet munkálása jegyében telt. Ezért gyógyított, ezért adott kenyeret az éhezőknek, és ezért halt meg értünk a kereszten, hogy nekünk életünk legyen itt a földön s az örökkévaló országban. Megígérte a benne hívőknek, hogy feltámasztja őket az utolsó napon. (Jn 6,40) Ez a feltámadt Úr nem csak az eljövendő üdvösséget, a jövőt ígéri. Ő most sem tétlen. Az ő jobbja most is munkálkodik. Nagyszerű, hozzánk közel álló, számunkra könnyen érthető képpel fejezi ki a zsoltár azt a kegyelmet, hogy Isten jobbja ma is munkálkodik. Ma is lehet olyan napi tapasztalatunk, hogy nem vagyunk utcán csellengő „kulcsos” gyermekek, akikről senki sem gondoskodik, hanem Isten jobbjának oltalmában élők, akiket ő véd és segít minden nehéz időben. Ebben az értelemben lehetett ez a zsoltár Luther Márton számára is hatalmas bátorítás a vészterhes időkben. Legyen a mi bizodalmunk alapja is, és hirdessük az Úr tetteit!

Vető Béla (ny. ev. lelkész, Veszprém)

Regionális hozzárendelés: Veszprémi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster