Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 04 - HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 3. (JUBILATE) VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 3. (JUBILATE) VASÁRNAP HETE

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,2–4)

Öröm áradhat el szívünkben ezen a mai vasárnapon, Jubilate vasárnapján. Már a vasárnap ősi egyházi neve is örömre indít. Jubilate: Örüljetek! Ez természetesen önmagában nem elegendő, mert az örömöt parancsolni nem lehet. Ha azonban húsvét felől közeledünk a mai vasárnaphoz, akkor húsvét fénye ragyogja be az életünket. A feltámadott Úr, aki a mi jó Pásztorunk, végtelen kegyelmével és szeretetével vezeti, óvja, táplálja életünket. Gondoljunk csak vissza eddig megtett életutunkra, mennyi szépet s jót kaptunk ifjúságunktól fogva mind a mai napig. Nekünk adta, ránk bízta az egész körülöttünk lévő világot. Mennyi jót tett velünk!

Az élet természetesen sok keserűséget, fájdalmat és betegséget is tartogat számunkra. Az istenfélő Jóbnak is bőven kijutott minden bajból. Mégsem csüggedt el. Tudta ő jól, amit Elifáz mondott neki: „Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem.” (Jób 5,18–19) Amikor teljessé válik a megpróbáltatás, akkor sem szabad kétségbe esni. A keresztyén ember sem kerülheti el az élet nehézségeit, de mindezek közepette sem csügged el, mert bízik abban, hogy aki megengedte, hogy súlyos terhek, betegségek próbái jönnek el életünkben, annál akkor is közel a segítség. Mindnyájunk számára a legsúlyosabb teher a bűnnek terhe. Akárhogyan is szeretnénk magunkat megőrizni bűntől mentesnek, ez minden fáradozásunk, harcunk ellenére nem megy. Ilyenkor nem szabad, hogy hatalmába kerítsen a kétségbeesés. Sokkal inkább ahhoz kell fordulni, aki bűneink bocsánatával, a megváltás kegyelmével, szeretettel és irgalmassággal tud segítségünkre sietni. Ő megbocsátja bűneinket, szeretete és irgalma adja meg az örök élet koronáját. Jakab apostol így ír: „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.” (Jk 1,12)

Vető Béla (ny. ev. lelkész, Veszprém)

Regionális hozzárendelés: Veszprémi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster