Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 05 - HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 4. (CANTATE) VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 4. (CANTATE) VASÁRNAP HETE

„Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig.”(Zsolt 108,2.5)

Gyakran olyan események átélői vagyunk, amelyre nem vagyunk felkészülve. A váratlan helyzetek lebénítanak, vagy a vasárnap jellegénél maradva: elnémítanak. Jó úgy kezdeni a napot, hogy Istenre figyelünk, és az ő szeretetére, hűségére építjük terveinket. Ha megtesszük – ugyanúgy, mint Dávid –, mi is megtapasztalhatjuk az ének szépségét és örömét.

Jézus sokszor figyelmeztette tanítványait a készenlétre, vigyázásra. Háromszor jelezte előre szenvedését, halálát, feltámadását, mégis szomorúság és némaság tartotta fogva őket, amíg saját, képzelt reménységükhöz ragaszkodtak, „pedig mi azt hittük…” Ahogyan a tanítványokat, úgy minket is szeretne megtanítani feltámadott Urunk, hogy figyeljünk szavára körülményeinktől függetlenül, és bízzunk benne, ígéreteiben. Mert számíthatunk rá a legnehezebb élethelyzetben és a legnagyobb bajban is. Aki mindennapi kenyérgondokban testi erőtlenségben, betegségben segített, ugyanúgy segít ma is, ha kérjük őt. Lehet-e kétség vagy félelem a szívünkben, amikor ilyen szeretet vesz körül bennünket? Isten szeretetének legnagyobb csodája az, hogy Jézus értem szenvedett, meghalt a kereszten, és így szerzett számomra bűnbocsánatot és kegyelmet. Minden kincset felülmúló öröm, hogy feltámadott Urunk ígérete szerint velünk van, és megáldja életünket, munkánkat. Ezért lehet tele szívünk, szánk az Úr dicséretével és magasztalásával mindennap. „Hadd áldlak teljes szívből Ez újult reggelen, Ma és amíg csak élek. Én édes Istenem! Ki értünk földre jött A Jézus Krisztus által, Megállok hálaadással Szent trónusod előtt.” (EÉ 93,1)

Selmeczi Lajos (ny. ev. lelkész, Tata)

Regionális hozzárendelés: Tatai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster