Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 05

5. szám - 2007/05/04

   

Hírek

- Megemlékezés Kapi Béla püspök sírjánál halálának 50. évfordulóján
„Kapi Béla 1957. április 2-i halála nem végállomás, csupán az a mozdulat, amikor Isten az ’övéinek’ életét átteszi egyik kezéből a másikba” – mondta Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke március ... >>

- A szlovák egyetemes püspök látogatása Győrben
Dr. Milo¨ Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház fél éve hivatalban lévő egyetemes püspöke Ittzés Jánosnak, egyházunk elnök-püspökének meghívására április 18-án látogatást tett Győrben, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület ... >>

- KALME küldöttgyűlés Hollandiában
Az Európai Kisebbségi Evangélikus Egyházak Kommunikációs Bizottsága (KALME) fennállásának 30. évfordulója alkalmából április 19. és 22. között küldöttgyűlést szervezett Utrechtben és Amszterdamban. Az összesen huszonkét tagországot ... >>

Megkérdeztük

B. Walkó György újságírót, a Pesthidegkúti Evangélikus Alapítvány kuratóriumának megbízott elnökét
A Sírjaik hol domborulnak című televíziós műsor időst és fiatalt egyaránt meg akar szólítani, közéleti funkciót szeretne betölteni. Veteránok, szemtanúk, történészek és katonai szakértők segítségével eleveníti fel a már fakuló ... >>

Lelki táplálék

Luther Márton gondolata
Íme, a Krisztus azokért könyörög, akik őt szívből szeretik, igéjét befogadták, és szorosan azon csüngnek. Az ilyenek boldogan hagyatkozhatnak arra a biztos tudatra, hogy ebbe az imádságba beletartoznak, és az Úr Jézusban maradhatnak. >>

A hónap igéje: „Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2,11)
A teremtés során Isten páratlanul nagy lehetőséggel ajándékozta meg az embert, amikor a maga képmására és hasonlatosságára teremtette. Nekünk adta a beszéd képességét, amely által a teremtmények sorából kiemelt bennünket. Használjuk azt a ... >>

Egyháztörténet

12. Állagmegóvásnak indult – istentiszteleti megújulás lett belőle (2Kir 22–23)
Renoválási történetet olvasunk. Egy nagyon fiatal király (Jósiás) szemét bántja, hogy romossá vált a templom. A gerendákat megrágta „az idő vasfoga”, a falak egykor szépen illeszkedő kőtömbjei szétcsúsztak, a repedéseken ... >>

Iskoláink

Nyolc év együtt
Ezen a tavaszon befejezi gimnáziumi ta-nulmányait az osztályom! Milyen sok idő telt el azóta, hogy először sorakoztattam őket 1999 őszén az évnyitóra várva az udvari hársfa alatt. Kicsi gyerekek voltak akkor, teli kíváncsisággal, ... >>

Kettős jubileum és médiaműhely a soproni Líceumban
Jubileumok éve az idei a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban, mely nemcsak az alma mater alapításának 450. évfordulóját, de az ország első diákönkormányzatának 180 éves fennállását is ünnepeli. Ez utóbbihoz kapcsolódtak április 17. ... >>

15 éves a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ
2007. április 13-án ünnepelte a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ újraindításának 15. évfordulóját, mely esemény méltóképpen állított emléket mind a régmúltban, mind a közelmúltban és a jelenben az iskoláért fáradozó ... >>

Versek

PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS

Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke. >>

Visszhang

„Énekeljetek új éneket az Úrnak…” – csak új éneket? Olvasói gondolatok Cantate vasárnapjára
„Énekeljetek új éneket az Úrnak…” (Zsolt 96,1) Sokan úgy gondolják: akkor felelnek meg a zsoltáríró felszólításának, ha csak új éneket énekelnek. Meggyőződésem, hogy tévednek. >>

Egyéb

12. Hazádnak rendületlenül…
Nép, nemzet, haza – mit is jelentenek ezek a szavak? Talán soha nem volt még olyan fontos, hogy átgondoljuk jelentésüket, mint éppen mai korunkban, amikor már elég rálátásunk van azokra a gondolatokra, eszmékre, melyek szélsőséges ... >>

Az anyaméh gyümölcse jutalom (Zsolt 127,3)
Most, amikor írnom kellene ezt a cikket, legkisebb gyerekem a földön fetreng és hisztizik. Egész tizenöt hónapos énjét és akaratát próbálja érvényesíteni. Én pedig tehetetlenül állok és nézem, és hiába a sok tapasztalat, – lévén ő a ... >>

Fáklyafény

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 4. (CANTATE) VASÁRNAP HETE
Gyakran olyan események átélői vagyunk, amelyre nem vagyunk felkészülve. A váratlan helyzetek lebénítanak, vagy a vasárnap jellegénél maradva: elnémítanak. Jó úgy kezdeni a napot, hogy Istenre figyelünk, és az ő szeretetére, hűségére ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 5. (ROGATE) VASÁRNAP HETE
Sok ember magatartása azt mutatja, hogy nem akar tudni az őt szerető és kereső Istenről. Olyan, mint a dacos gyerek. Öntörvényű, gátlástalan, nem ismer határt. Sok kárt, pusztítást okoz környezetében súlyos veszélybe sodorja ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 6. (EXAUDI) VASÁRNAP HETE
Úgy indította útjára Urunk egyházát, hogy tanítványokat hívott el, hogy tanítsa, rájuk bízza az evangéliumot, az Isten szeretetéről szóló örömhírt. Tanulni és befogadni azt az igét, amely hitet és életet teremt. Hányszor kellett megszégyenülve ... >>

PÜNKÖSD ÜNNEPÉNEK HETE
Húsvét után maguk a tanítványok is nehezen tudták elképzelni az események további folyamatát. Sok mindenre csak halványan emlékeztek, amit Jézus nekik mondott. Tele voltak feszült várakozással. Ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben ... >>

Arcképcsarnok

A hazáért mindhalálig!
Az elmúlt század közepéig a magyar hősök emléknapját minden év utolsó vasárnapján tartották Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster