Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 05 - HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 5. (ROGATE) VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 5. (ROGATE) VASÁRNAP HETE

„Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.” (Zsolt 100,3)

Sok ember magatartása azt mutatja, hogy nem akar tudni az őt szerető és kereső Istenről. Olyan, mint a dacos gyerek. Öntörvényű, gátlástalan, nem ismer határt. Sok kárt, pusztítást okoz környezetében súlyos veszélybe sodorja önmagát. Míg más bolygókat akar megismerni, közben nem ismeri saját lakóhelyét. Az anyagi javak aránytalan elosztása miatt némelyek bőségben élnek, míg sok ezren élelem és gyógyszer hiánya miatt halnak meg. Hány embernek kell elpusztulni naponként politikusok rossz döntései nyomán? Ennek ellenére kérkedik az ember tudományos eredményeinek sikerével. Nem tud, nem akar meghajolni a teremtő Isten előtt, nem ismeri el teremtmény voltát. Mert a gonosz szellemi erő kezdettől fogva és most is azon munkálkodik, hogy az Istentől elszakítsa, lelki sötétségben tartsa és a pusztulásba vigye az embert. Ezért erősödnek fel sötét, misztikus tanítások és babonás szokások, hogy a hitükben megfáradt, elbizonytalanodott embereket kiszakítsák a még meglévő gyülekezeti közösségekből. Isten előtti alázat helyett az ember a maga készítette bálványainak, különböző technikai eszközöknek hódol, tőlük teszi függővé idejét, és reméli biztonságát, életét, jövőjét.

Aki megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét, az tud a zsoltárossal hálát adni a múló éjszaka után a már derengő hajnalon. Mert az új nap megújuló kegyelemről beszél. Mint tulajdonát, őriz féltő szeretettel éjjel-nappal, útjainkon, munkánk végzése közben, önfeledt, vidám perceinkben. Mint tulajdonának, népének kijelölte helyünket, és ránk szabott feladattal bízott meg. Hirdessük szóval és életünkkel Urunk hatalmát, gondviselő szeretetét, mint akik naponként ebből részesülünk. Nagy élmény és öröm, ha jó pásztorként helyünkre „terel”, és felismerteti feladatunkat, mert a számadáskor a helyünkön keres, ahova állított, és azt a munkát kéri számon tőlünk, amit ránk bízott. Hogy ezen a mai napon is felismerhessük, elvégezhessük feladatunkat a szeretet derűjével. Ő újíthat meg bennünket testben és lélekben. Ezt kérjük tőle. „Nagy irgalmadból engem Megóvtál, jó Atyám, Hogy kár, veszély ne érjen Az elmúlt éjszakán. De kér most énekem, Hogy minden bűnt és vétket, Mi bántja szent Felséged, Bocsáss meg énnekem.” (EÉ 93,2)

Selmeczi Lajos (ny. ev. lelkész, Tata)

Regionális hozzárendelés: Tatai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster