Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 05 - PÜNKÖSD ÜNNEPÉNEK HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

PÜNKÖSD ÜNNEPÉNEK HETE

„Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem.” (Zsolt 118,5)

Húsvét után maguk a tanítványok is nehezen tudták elképzelni az események további folyamatát. Sok mindenre csak halványan emlékeztek, amit Jézus nekik mondott. Tele voltak feszült várakozással. Ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben próbálták összerakni Jézus ígéreteit. Húsvét után Jézus gyakran felkereste őket, hogy emlékeztessen arra, amit elvégzendő feladatul rájuk bízott. Most egyre jobban érezték Jézus nagyságát és a maguk nyomorúságát. Az élet különböző területéről, gondolkodásban is eltérő, egyszerű embereket hívott el Jézus, és formálta őket közösséggé. Teljesítette ígéretét. Alkalmas időpont volt a tömegeket mozgató hagyományos ünnep. Különös jelek kíséretében kapták a Szentlélek ajándékát segítségül, hogy a kapott küldetést elvégezhessék. Az első pünkösd, az egyház léte a Szentlélek közösséget teremtő munkájának letagadhatatlan jele.

A Szentlélek ott végzi építő, közösséget teremtő munkáját, ahol az ige megszólal. A bezárkózottságból tágas térre állította az apostolokat, hogy küldetésüket végezhessék. A Lélek ajándékával kapták az erőt, bölcsességet, a próféciák és az események összefüggésének felismerését és a döntésre hívás időszerűségét. Ennek engedelmeskedtek alázattal az apostolok. Ma sem változott bennem Luther Kis kátéjának tanítása a harmadik hitágazatról, amiképpen konfirmációmra készülve átéltem: „Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el az evangélium által, ő világosít meg ajándékaival, ő szentel meg és tart meg az igaz hitben…” Isten szeretetéhez való elszakíthatatlan, alázatos kötődést keresi a Lélek a szívünkben ma is, hogy naponként megújuló életünk Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretetéről tanúskodjon. Kérjük és várjuk boldog örömmel, hogy az ő akaratát vigye végbe az életünkben. „Az Úr tanácsát várom, Ő mindent megtehet, Hogy ő vezessen, áldjon Az úton engemet. Rábízom életem, Rábízom testem-lelkem, S amit csak tőle nyertem. Mit ő akar, legyen!” (EÉ 93,4)

Selmeczi Lajos (ny. ev. lelkész, Tata)

Regionális hozzárendelés: Tatai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster