Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 05 - 15 éves a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ

Iskoláink

Hozzászólás a cikkhez

15 éves a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ

2007. április 13-án ünnepelte a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ újraindításának 15. évfordulóját, mely esemény méltóképpen állított emléket mind a régmúltban, mind a közelmúltban és a jelenben az iskoláért fáradozó elődöknek és kortársaknak. Az egész napos program hálaadó istentisztelettel kezdődött, melyen Ittzés János püspök szolgált, majd Ócsai Zoltán igazgató lelkész emléklapot adott át az intézményben legalább tíz éve dolgozó munkatársaknak. A nap folyamán két országos szintű, evangélikus iskolák részvételével megrendezésre kerülő versenynek is helyt adott az iskola, a többi gyermek pedig kirándulással ünnepelte az évfordulót. A nap végén impozáns gálaműsor keretében a város Richter termében mutatkozhattak be az intézmény tehetséges diákjai egy-egy műsorszámmal, melynek befejeztével állófogadáson látták vendégül a közönséget.

A nap folyamán a különböző megemlékezések során elhangzott, hogy a hajdani győri evangélikusok olyan intézmény alapjait vetették meg több mint 400 évvel ezelőtt, mely ma – 40 év kényszerszünet után 1992-ben újraindulva – az egyik legjobb, nemcsak városunkban, de országos szinten is. A páratlan adottságokkal rendelkező evangélikus sziget – az „Insula lutherana”, mely templomot, gyülekezetet, óvodát, iskolát és idősek otthonát foglal egységbe a Rába folyó partján – arra tanítja a falai közt felnövekvő nemzedéket, hogy az egyház nem egyfajta hierarchikus, életidegen intézmény, hanem befogadó és szerető család. Az egyházi ingatlanok tulajdonjogát rendező törvényjavaslat megjelenésének hónapjában – 1991 tavaszán – már kifejezte a gyülekezet óvodaindítási szándékát, mely akkor összesen 7 gyermekkel kezdte meg működését. Az iskola indításában részt vállaló pedagógusok Jancsó Kálmánné nyugalmazott igazgatónő vezetésével rendkívüli bizalomról és hitről tettek tanúbizonyságot, mivel előbb volt pedagógusa az intézménynek, mint beiratkozott diákja. Az eltelt 15 év hatalmas ívű fejlődésére jellemző, hogy az 5 csoportszobával működő óvodában és az időközben emeletráépítéssel bővült iskolában 121 óvodás és 627 iskolás gyermek nevelése folyik jelenleg. A gyermeküknek oktatási intézményt keresők hatalmas érdeklődésének köszönhetően a meglévő hely egyre szűkösebbnek bizonyul, így a csökkenő gyermeklétszám miatti országos szintű aggodalom intézményünkben egyáltalán nem érzékelhető. Ez az örömteli tény annak köszönhető, hogy egyre több szülő ismeri fel, hogy a keresztyén nevelés többlete, a hit és tudás összhangja csak ilyen, egyházi fenntartású intézményben biztosított. Az iskola 2002-ben vette fel Péterfy Sándor tanító nevét, aki 1863-65 között oktatott az iskolában, és akinek személye a mai kor gyermekének és pedagógusának is példával szolgálhat. Az iskola nem országos, hanem helyi fenntartású intézmény, ami jó lehetőséget biztosít arra – de egyúttal hatalmas felelősséget is ró a gyülekezetre és a pedagógusokra –, hogy a reájuk bízott gyermekeket természetes módon vezessék be és tartsák meg a gyülekezetben. A tanári, nevelői kar hitvallása szerint – melyet Hallgatóné Hajnal Judit jelenlegi igazgatónő tolmácsolt – „nem lehet szebb pedagógiai program, mint hogy a gyermekek hűek legyenek Istenhez, önmagukhoz, a gyülekezethez és a nemzethez.” E szép munka telje-sedett ki az elmúlt 15 évben az intézmény keretei között, és fog remény szerint folyta-tódni még sokáig.

Dr. Ajtony Zsoltné (a győri Torkos András Evangélikus Alapítvány kuratóriumának tagja, Győr)

Regionális hozzárendelés: Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú M?vészeti Iskola és Kollégium


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster