Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 06 - Emlékezés Szilvágyi Károlyra (1820-1888)

Arcképcsarnok

A mester sírja…

Hozzászólás a cikkhez

Emlékezés Szilvágyi Károlyra (1820-1888)

Szilvágyi Károly 1839-től nyugdíjazásáig evangélikus tanító volt Ajkán. 150 éve – 1857-ben – ő hozta létre a Somlóvidéki Evangélikus Tanító Egyesületet. Szervezését már tíz évvel korábban megkezdte. 1846. október 2-án a következő levéllel fordult tanítótársaihoz: „… Üljünk össze a gyermeki világ kisded bölcsője mel-lett, s tanakodjunk annak jövője felett korszerűleg, s erre nézve ala-kítsunk egy néptanítói egyletet, hova is összegyülekezvén az eszmecserék által képezhetjük egymást, de hogy ezen egylet miképp, hogyan és milyen elveken s alapszabályokon alakuljon, azt bizonyos központi helyen leendő összejövetelünk állapítaná meg, mihez képest kedves pályatársaimat magamhoz f. hó 6-ára tisztelettel meghívom.”

A jelzett napon pályatársai meg is jelentek házában. Előttük szóban is megismételte a levélben írtakat. Fáradozása azonban ekkor még nem járt eredménnyel. Sokak számára korai és új volt még az eszme. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában ő sem sürgette a tanügyi reformokat. Számos tanító részt vett a szabadságharcban. Hősi halált halt, börtönt viselt, vagy bujdosásra kényszerült. Az önkényuralom éveiben azonban a somlóvidéki tanítók is szükségét látták, hogy eggyé tömörülve dolgozzanak nemzetük és egyházuk érdekében. Szilvágyi Károly ismét lakására hívta pályatársait, és 1857. október 5-én – tízen – megalakították az egyesületet. Bár a gyűlések tiltva voltak, sőt még a baráti összejövetelek is megfigyelés alatt állottak, mégis elég lelki erőt éreztek magukban a cselekvés mezejére lépni. Áldásos tevékenységüket többek között a Közös Pedagógiai Könyvtár adakozásból történő létrehozása, a Tanodai Közlöny kiadása, később a Győr Megyei Evangélikus Tanító Egyesülettel az Iskolai Közlöny közös megjelentetése is jelzi. Összejöveteleiken bemutató tanítások szervezése és különböző didaktikai és módszertani kérdések megvitatása szerepelt. A Somlóvidéki Tanító Egyesület 1948-ig, az iskolák államosításáig működött. Tevékenységüket az egyesület „Érdem-könyv”-ében rögzítették. 1882-ben ünnepélyes keretek között emlékeztek Ajkán az egyesület 25 éves munkájára. Szilvágyi Károly 1888-ban eltávozott az élők sorából. Koporsójánál László János pályatársa a Somlóvidéki Tanító Egyesület tagjaként méltatta az alapító érdemeit. Azóta sokan zarándokoltak és zarándokolnak ma is az ajkai régi temetőben található sírjához. 1947-ben Országos Pedagógus Kongresszus volt Ajkán. Az ország különböző részéből érkezett 2100 tanító kettős célból gyűlt egybe. Egyik céljuk volt, hogy elpanaszolják gondjaikat, ismertessék terveiket az eseményen megjelent Ortutay Gyula miniszternek. Másik céljuk az emlékezés volt. Emlékeztek Szilvágyi Károly egykori derék ajkai tanító testvérünkre, aki 90 évvel korábban alapította meg a Somlóvidéki Evangélikus Tanító Egyesületet. A kongresszus tagjai elhatározták, hogy síremléket emelnek a közjót szolgáló elődüknek. A Veszprém Megyei Tanító Egyesület Gerencsér József bakonyjákói, korábban csóti tanítót kérte fel egy Szilvágyi Károlyt méltató ünnepi vers megírására. Az alkalomra készült A mester lelke című költeményt az író személyesen szavalta el a kongresszus délelőtti ülésén. Este pedig színészek, színészjelöltek és pedagógusgyerekek közreműködésével a szabadtéri színpadon Petőfi János vitézét adták elő. A nagysikerű előadáson 7000 néző jelent meg. A bemutató 21000 Ft. bevételét Szilvágyi Károly síremlékére fordították. A mester sírját az ajkai iskolák tanulói, pedagógusai azóta is rendszeres gondozzák, időnként felvirágozzák. A képen a Fekete István Általános Iskolában működő, Badicsné Matting Mária tanárnő által vezetett helytörténeti szakkör tagjai láthatók munka közben. Így él és hat Ajkán ma is Szilvágyi Károly emléke...

Szabó Géza (ny. ált isk. tanár, Pápa)

Regionális hozzárendelés: Ajkai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster