Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 06

6. szám - 2007/06/03

   

Hírek

Véradás az egészségügyiben
2007 tavaszán iskolánk történetében másodszor került sor intézményen belüli véradásra. Az előkészítő munkálatok során személyes hangvételű levéllel fordultunk a 18. életévét betöltött, végzős diákjainkhoz, az iskolánkban tanuló ... >>

Dr. Rainer Stahl előadása Győrben
Az Evangelische Partnerhilfe tagegyházainak képviselői hazánkban üléseztek május 17. és 19. között. Ebből az alkalomból hazánkban tartózkodott dr. Rainer Stahl evangélikus lelkész, a Martin-Luther-Bund főtitkára, aki az elmúlt ... >>

- Hálaadás Taliándörögdön
Taliándörögd a Bakony déli lankáin fekvő, festőien szép környezetben lévő település. Itt él a környék legnagyobb lélekszámú evangélikus gyülekezete. Már a 17. században éltek itt lutheránusok, akik sokáig a néhány kilométerre ... >>

- Egyházmegyei hálaadó nap Vasban
Május 13-án, vasárnap 10 órakor megszólaltak a kőszegi templom harangjai. Ez a vasárnap más volt, mint a többi. Hálaadó napra gyűltek egybe az egyházmegye egész területéről az evangélikusok, több mint hétszázan. Az istentiszteleten ... >>

- Országos esperesi tanácskozás a győri székházban
Egyházunk esperesi kara idei második tanácskozását május 15-én Győrben tartotta. Az esperesi kollégiumnak ezúttal a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület székháza adott otthont. Az eseményen részt vevők köre kibővült a ... >>

- A szeretetotthon új szárnyának szentelése Kőszegen
A kőszegi evangélikus gyülekezetben mindig fontos volt a diakóniai szolgálat. Az itt élő hívek támogatásával nyitották meg az ország első evangélikus árvaházát Nemescsóban az 1700-as évek első felében. >>

- Egyházkerületi kórustalálkozó Keszthelyen
Keszthelyen A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén szolgáló énekkarok részére szervezett Cantate vasárnapi kerületi kórustalálkozó helyszíne az idén Keszthely volt. Ezúttal a komáromi, a répcelaki, a kaposvári, valamint az ... >>

Egy példamutató kezdeményezés Sopronból
A pedagógusok számára ismerős rövidítés a sajátos nevelési igényű gyermekek körét takarja. A bizonyítottan egyre növekvő létszámú csoportba az egészséges intellektusú, részképességzavarral küszködő –többek közt diszlexiás, ... >>

Gyurátz-híradó Kőszegről
A Kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskolában már évek óta működő Gyurátz Ferenc Alapítvány idei eredményéről szeretnénk röviden hírt adni. >>

Egyházkerületi missziói nap Győrött
2007. május 12-én került megrendezésre a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói napja mindhárom egyházkerületben. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület eseményeinek Győr adott otthont, pontosabban az Öregtemplom és a Péterfy Sándor evangélikus ... >>

Egyházkerületi közgyűlés Gyenesdiáson
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület elnöksége április 28-ára hívta össze az egyházkerület közgyűlési és tanácskozási joggal rendelkező tagjait a gyenesdiási Kapernaum szeretetintézmény tanácstermébe. >>

Megkérdeztük

Nagy Bence tördelőszerkesztőt, a myLuther portál felelős szerkesztőjét
Talán fellengzősen hangozhat, de a myLuthert (http://myluther.hu/) a történelmi kényszer hívta életre. Illetve szerencsésebb lenne úgy fogalmazni, hogy a portál elindításával sikerült elcsípnünk az alkalmas időpontot. Az Evangélikus Élet ... >>

Lelki táplálék

Luther Márton gondolatai
Pünkösd e szent örömünnepén hálát adunk a mi szeretett Úristenünknek véghetetlen jótéteményéért, amelyet e földön azzal mutatott meg, hogy nekünk, szegény embereknek kinyilatkoztatta a magasságos égből drága, szent igéjét – nem valami ... >>

A hónap igéje: „Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne” (Zsolt 111,2)
Az emberek nagy része ma alig foglalkozik Istennel. Nem igazán keresik a társaságát, nem kíváncsiak rá és a véleményére sem. Persze valahol az élet útján minden ember találkozik vele, csak vannak, akik erről nem akarnak tudomást venni. Úgy ... >>

Egyháztörténet

Az istentisztelet története
Izráel hite nem egyszerűen egyistenhit, hanem az Egyetlenben való hit. Az Egyetlen létezését nem az alapozza meg, hogy mennyien kiáltják ki a maguk Istenének, a szájuk íze szerint valónak, aki nekik éppen jól jön, aki éppen divatos és ... >>

Versek

ÚRVACSORAI ÉNEK
Idvességünk, váltságunk,
Jézus! hozzád kiáltunk:
Midőn a kegyelem asztalához lépünk,
Jövel, maradj mivélünk! >>

Visszhang

Ökumenikus családi délután Harkán
Harkán – hála Istennek – már hosszú évek óta rendkívül jó kapcsolatban él egymás mellett az evangélikus és a katolikus felekezet. Mind a hívek, mind a lelkipásztorok szeretnek együtt imádkozni és szolgálni a másik felekezet ünnepein, ... >>

Egyéb

Keresztyén etika - mindenkinek
Mostanában elég gyakran halljuk, különösen a médiából, hogy az állam a legrosszabb gazda, s hogy emiatt az államra tulajdonképpen nincs is szükség; a piac az, amely mindent sokkal jobban elrendez, mint egy államszervezet. >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE
Sztárai Mihály egyik – énekeskönyvünkben található 47. számú – éneke hasonlítható ahhoz a mély átéléshez, ahogyan a zsoltáríró gondol Istenre és áldja őt gondviselő, vezérlő szeretetéért, amit népe életében, történelmében ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP HETE
Ennek a zsoltárnak a második fele azt mutatja meg, hogy Izráel gyakran elégedetlenkedett az Úristentől rendelt körülmények miatt. Nemcsak a vándorlása során, de akkor is, amikor már hazára leltek az ígéret földjén. A választott nép ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP HETE
Szeretjük, ha elismerik érdemeinket, és kellőképpen méltányolják sikereinket, tetteinket. A zsoltáríró, amikor népének a fogság és szétszóródás utáni második honalapítására gondol, ezt önérzetes nemzeti büszkélkedés helyett Istennek való ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPÉNEK HETE
A zsoltáríró egész valóját, szívét, lelkét, gondolatait betölti Isten csodálata. A zsoltár minden mondata szinte csak olyan jelzőkből és szuperlatívuszokból áll, amelyek az ő számára nem csupán elméleti fogalmak, hanem átélt, ... >>

Arcképcsarnok

Gondolatok Bárány László hitoktatóról (1905-1969)
A pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola igazgatója – Szűcs Gábor – őriz egy emlékkönyvet, amelybe a református kollégium evangélikus diákjai írták le gondolataikat a második világháború idején egészen 1949-ig. ... >>

Emlékezés Szilvágyi Károlyra (1820-1888)
Szilvágyi Károly 1839-től nyugdíjazásáig evangélikus tanító volt Ajkán. 150 éve – 1857-ben – ő hozta létre a Somlóvidéki Evangélikus Tanító Egyesületet. Szervezését már tíz évvel korábban megkezdte. 1846. október 2-án a ... >>

Torkos András, „a magyar pietizmus atyja” (1669-1737)
Jó lenne „látni” is őt, de kép sajnos nem maradt fenn róla. „Bemutatásához” azonban szükségesnek tűnik néhány szóban tisztázni, hogy mi a pietizmus, és mit jelentett a „magyar pietizmus” egyházunk ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster