Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 06 - Gondolatok Bárány László hitoktatóról (1905-1969)

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

Gondolatok Bárány László hitoktatóról (1905-1969)

Egy emlékkönyv ürügyén…

A pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola igazgatója – Szűcs Gábor – őriz egy emlékkönyvet, amelybe a református kollégium evangélikus diákjai írták le gondolataikat a második világháború idején egészen 1949-ig. Vallásos összejöveteleikről, imanapokról, egyházi ünnepek megemlékezéséről, amelyet különféle egyszerű bibliai ábrákkal díszítettek.

Az emlékkönyv elindítója, irányítója a szív embere, Bárány László lelkész volt, aki ebben az évben ünnepelné szolgálata kezdetének 75. évfordulóját. A könyv írása azt tűzte ki célul, hogy az utókor ismerje meg az akkori ifjúság lelki életét, áldásos munkájukat, és a ma nemzedéke hitükben megerősödve kövesse őket. A régió evangélikus diákjai – saját egyházi középiskolájuk hiányában – a pápai református kollégiumban tanultak tovább. Egyes osztályok nagyobb részét a lutheránus tanulók tették ki. Az evangélikus hittanórákat 1928 és 1956 között Bárány László tartotta, nemcsak a református kollégiumban, hanem a kereskedelmi iskolában és az állami tanítóképzőben is. Az emlékkönyv írásaiból is megismerhetjük a hitoktatónak diákjaival tartott szoros kapcsolatát, elhivatottságát, fáradságot nem ismerő igyekezetét. Tevékenysége nem merült ki a hitoktatásban, lelkészi feladatainak ellátásában. Tanítványait Pápa közeli falvakba vitte kocsival, kerékpárral evangélizációra, bibliaórákra, ünnepi műsoros megemlékezésekre. A falvakban lakó emberek szeretetvendégséggel viszonozták a diákok részvételét, szerepléseit és azt, hogy igazi ünnepet varázsoltak.

Tanítványai szerették, bizalommal fordultak hozzá. Mindig igyekezett segíteni a „bajbajutottakon”, a konferencián kiállt a gyengébbek mellett, felfedve az esetleges problémákat, amelyek a rosszabb jegyeket eredményezték. Bárány tanár úr az 1940-es években megszervezte a Túróczy evangélizációs hetet. Hívására minden reggel hétkor zsúfolásig megtelt az evangélikus templom tanulókkal. Sajnos az államosítás és az „ismert okok” miatt megszűnt a naplóírás, de napjainkban ismét folytatódik, ahogy annak idején hitoktatónk szerette volna. A múlt megismerése és annak jövőbe mutató eligazítása elengedhetetlenül szükséges a ma ifjúságának, a ma emberének ebben az Istentől eltávolodó világban. Bárány László alakját nemcsak az emlékkönyv idézi, de tanári és lelkészi szolgálata, tanítványai tisztelete, szeretete is.

Egy volt tanítványa:

Giay Frigyesné, Nagy Erzsébet (Ajka)

Regionális hozzárendelés: Pápai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster