Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 06 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE

„Dicsérjétek az Urat! … Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr?” (Zsolt 106,1–2)

Sztárai Mihály egyik – énekeskönyvünkben található 47. számú – éneke hasonlítható ahhoz a mély átéléshez, ahogyan a zsoltáríró gondol Istenre és áldja őt gondviselő, vezérlő szeretetéért, amit népe életében, történelmében megmutatott: „Mely igen jó az Úristent dicsérni, Felségednek, ó, Uram, énekelni, Szent nevedet hálával emlegetni, És mindenütt e világon hirdetni.”

A zsoltáríró szerint is a Biblia történeti könyveiben leírt események, a bennük megmutatkozó és nyilvánvalóvá levő isteni tettek nem mehetnek feledésbe. Azokra szüntelenül hálával kell emlékezni. De nemcsak a természeti erők felett is megmutatkozó csodák – mint a Vörös-tengeren való átkelés – kell, hogy feledhetetlenek legyenek, hanem Istennek ezeknél is inkább a haragjában is megenyhülő és megbocsátó szeretete. De Mózes is méltó a nép örök emlékezetére azzal a tettével, amikor közbelépett, hogy elfordítsa Isten haragját, hogy el ne vesszenek. (23.v.). Minket az Úr Jézus hasonló közbenjárására emlékeztet ez. Magasztaljuk érte mi is az Urat!

Madarász István (ny. ev. lelkész, Balatonboglár)

Regionális hozzárendelés: Balatonboglár–Hács–Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster