Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 06 - Egyházkerületi missziói nap Győrött

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

Egyházkerületi missziói nap Győrött

2007. május 12-én került megrendezésre a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói napja mindhárom egyházkerületben. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület eseményeinek Győr adott otthont, pontosabban az Öregtemplom és a Péterfy Sándor evangélikus iskola és óvoda épületei, valamint udvara fogadta az egyházkerület minden pontjáról érkezett több mint háromszáz vendéget. A helybeli vendéglátók mindenkit bőségesen meg tudtak kínálni az önzetlen felajánlásokból összegyűlt süteményekkel és frissítőkkel, amely teljesítmény és szívélyes vendéglátás mindenki elismerését kiváltotta.

A templomban Verasztó János kerületi missziói lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, és imádkozott a másik két helyszín résztvevőiért. Ezután Szeverényi János Ézs 43,19 alapján tartott igehirdetést.

Szerinte fontos ugyan a mostanság óriásplakátokon megjelenő – 1%-os adófelajánlásra buzdító – hirdetés, de nem ennek kellene elsődleges üzenetnek lennie egyházunk részéről az emberek felé, hanem annak, hogy Isten újat cselekszik. Nem úgy, mint az ördög, aki csak elhiteti az emberekkel, hogy amit kínál, az új, de tulajdonképpen minden újnak hitt „nótája” ugyanazon régi dallamra hasonlít. Isten arra kíváncsi, mi van a szívünkben, nem arra, hogy milyenek az épületeink, iskoláink, istentiszteleteink, úrvacsoráink, konfirmációink stb., melyekre nyugodtan érthetjük az ézsaiási mondatokat, miszerint Isten „utálja” azokat, ha megtűrjük mellette a bűnt. Tudnunk kell olyannak lenni, mint egy magyar pulikutyának, „aki” semmilyen módon nem megvesztegethető, és nem lehet elhallgattatni, ha jön a nyájat tizedelő gonosz, hanem addig ugat és védi a reá bízottakat, amíg a gazdája vissza nem tér. Ránk Isten az ő népét és a jövő nemzedéket bízta, nem egyezhetünk ki bűneinkkel, mert ez visz minket pusztulásba. Új kezdetre van szükség, mely ott kezdődik, hogy megvalljuk bűneinket és azt, hogy így nem mehet tovább…

A mélyen megszívlelendő igehirdetés után kisebb csoportokban az iskola termeiben beszélték meg a résztvevők a hallottakat egy-egy avatott vezető irányításával. Ebédszünet után visszatértek a vendégek a templomba, ahol Koháry Ferenc lébényi lelkész mutatta be a férfimissziót röviden. Szerinte feltűnő és nagy probléma is, hogy a gyülekezeti és hitélet szinte kizárólag „női (és nyugdíjas) foglalatossággá” degradálódik sok családfő szemében. Sok férfi arra hivatkozva, hogy családfenntartóként nincs ideje templomba járni, elfelejtkezik arról, hogy Isten pontos szereposztása szerint az apának, a férjnek kell lennie a család „papjának”. Fontos az asszonyok szerepe is, de Isten nem véletlenül rendelte el így a feladatokat. Lehetőséget kapott Manfred Walter oberfrankeni férfimissziói előadó, hogy néhány szót szóljon a hasonló németországi munkáról. Ezt követően a Pécsi Gospel Kórus adott nagy sikerű, rövid koncertet, mely külön örömet szerzett a győri vendéglátóknak, hiszen ugyanez a csapat mutatta be néhány hete emlékezetes, megrendítő passiójátékát az Öregtemplomban. A nap lezárásaként Ittzés János elnök-püspök tartott úrvacsorás istentiszteletet 2Kor 5,17 alapján. Elmondta, hogy Jézusnak az fájt a legjobban, hogy tanítványai nem értették meg őt, és olyan egyházkép élt bennünk, mely hatalomról, győzelemről szól, és nem arról, amiről ő beszélt nekik. Sokszor ma is tévesen azt gondoljuk, hogy az új kezdethez kellenek az épületek, iskolák, visszakapott vagyon, holott ez az áhított új kezdet több mint kétezer éve Krisztus keresztjével már megadatott. Saját ötleteinkkel, erőnkkel nem tudunk újat kezdeni, mert az új akkor kezdődött, mikor Jézus azt mondta: Elvégeztetett. A kérdés nem az, hogy van-e, hanem csak annyi, hogy részesülünk-e ebből az újból. Reménység, hogy ezen a missziói napon sokan megtapasztalhatták Győrött, hogy számukra is valóság lehet az új kezdet, és az úrvacsora szentségével megerősödve átélhették, hogy a régiek elmúltak, s íme új jött létre.

Dr. Ajtony Zsoltné (gyülekezeti tag, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster