Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 06 - Egy példamutató kezdeményezés Sopronból

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

Egy példamutató kezdeményezés Sopronból

SNI

A pedagógusok számára ismerős rövidítés a sajátos nevelési igényű gyermekek körét takarja. A bizonyítottan egyre növekvő létszámú csoportba az egészséges intellektusú, részképességzavarral küszködő –többek közt diszlexiás, diszgráfiás vagy diszkalkuliás-tanulók tartoznak, akik helyzetükből adódóan nemegyszer a közoktatás perifériájára szorulnak.

Ezeknek a fiataloknak (és családjuknak!) nyújtottunk segítséget azzal, hogy 2006 szeptemberében indítottunk számukra egy gimnáziumi osztályt. Az oktatási programot természetesen az érintettek sajátos igényeihez igazítottuk, így került tantárgyaik sorába többek közt a tanulásmódszertan, a tánc és dráma, a kommunikációs készségfejlesztés és az önismeret. A velük foglalkozó pedagógusok szemléletváltását több szakmai rendezvény, továbbképzés szervezése által próbáltuk elérni. Ideális körülmények megteremtésére törekedtünk azzal is, hogy az osztályban csak elkötelezettséget érző, kellően motivált tanárok tanítanak. A személyi feltételeket egy gyógypedagógus foglalkoztatásával, a tárgyi feltételeket főként az informatikai eszközök körének bővítésével igyekeztünk javítani. Az első tanév végére számos tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Hatalmas erőfeszítések által, de együttműködővé tudtuk tenni a fiatalokat, amelynek eredményeképpen elfogadható, néhány esetben kifejezetten jó tanulmányi eredményeket tudtak produkálni. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a fejlődésükre vonatkozó szülői visszajelzések is egyértelműen pozitívak. A tanítási/tanulási folyamatban – a velük való törődés által – magunk is változtunk. Meggyőződésem, hogy szakmailag, emberileg egyaránt értékesebbé váltunk. Hitvallásunk: „Ha nincsen szárnyad, hogy szárnyalni tudj a magasban repülőkkel,
Ne gubbassz egy helyben, megfeledkezve arról, hogy lábad is van!
Inkább indulj el a te lábaidon, s meglásd, ahová érkezel, ott mások is lesznek,
Akik valaha szárnyakon indultak útnak.
Bizony így van ez.”

(Köszönet érte Heltai Gáspárnak)

Balikóné Németh Márta, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szak-középiskola tanára

Regionális hozzárendelés: Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és M?vészeti Szakgimnázium


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster