Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 07 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 8. VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 8. VASÁRNAP HETE

„Ha a fejedelmek összeülnek, és rólam tárgyalnak, szolgád ak-kor is rendelkezéseidről elmélkedik!” (Zsolt 119,23)

Öreg szolgák vagyunk, akik írjuk ezt a rovatot. Akik sok mindent megéltek, sokat tapasztaltak. Őrlődött lelkünk, mert vágyódtunk világosan látni, mi is történik életünkben, egyházunkban, hazánkban? Emlékezünk és emlékeztetünk kommünre, Trianonra, háborúkra és diktatúrákra. Gyalázókra és meggyalázottakra. Ma is tárgyalnak rólunk, döntenek felettünk, befolyásolják életünket. Tehetetlenek vagyunk? Nem hiszem…

„Akkor is” – vallja a zsoltáros. Mindig és mindenkor valljuk, hogy az Úr útja az igaz, az egyetlen út! Jézus Krisztus által, keresztúton ugyan, de a tövises út a mennybe visz… Hálás vagyok Istennek, ezért a lehetőségért, hogy színe elé állított, és megkérdezett hétről-hétre a mások által kiválasztott vasárnapi zsoltár által. Nemzedékről nemzedékre sok ezer év óta Isten népe hallja és továbbadja az IGÉT, használja a zsoltárokat liturgikus istentiszteleti életében. Szüleim és azok szülei is így tettek. A református énekeskönyv szavai szerint: „…a te hű szolgád Szentségét nézi ítéletednek, Amely szívemnek igaz örömöt ád. Bizonyságid nékem vígasságim És minden dolgomban tanácsadóim…” (RÉ 119,12)

Magassy Sándorné (ny. ev. lelkész, Budapest)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster