Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 2 - „...igen nagy örömmel örvendeztek” (Mt 2,10)

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

„...igen nagy örömmel örvendeztek” (Mt 2,10)

Lovászpatonától mintegy 200 kilométerre egy határon túli kicsiny faluban evangélikus hittestvéreink élnek. Hétről hétre összegyűlnek templomukban Isten dicséretére, igéjének hallgatására. Régi énekeskönyvükből magyarul énekelnek, hitüket az Apostoli hitvallásban anyanyelvükön vallják meg, és a Miatyánkban is magyarul fohászkodnak mennyei Atyánkhoz. De a többi imádság, a hirdetett ige és az áldás, az istentisztelet többi része már szlovén nyelven hangzik. Lelkészük nem tud magyarul. A jóindulat megvan benne, már több nyelvtanfolyamon is részt vett, de ez a nyelv nagyon nehéz egy szlovén ember számára. A konfirmandusok a kérdéseket az 50-es években Bécsben kiadott kátéból, az Új szívből tanulják. Ők az igét olykor magyarul is felolvassák az istentiszteleten.

Ádvent második hetében, egy hideg téli napon egyszer csak úton találtuk magunkat férjemmel. Mint egykor a napkeleti bölcsek, mi sem tudtuk pontosan, hogy hova is megyünk. Csak azt tudtuk, hogy mennünk kell. Hamarosan egy számunkra idegen országban, idegen tájakon autóztunk. Amikor kis pihenőre megálltunk, egy erdőben sétálva átjárta tagjainkat a csípős hideg szél, elfogott bennünket a kételkedés: Mit keresünk mi itt? Mért nem ülünk otthon a jó meleg cserépkályha mellett? Egyáltalán mi az értelme ennek az egésznek? Egy órán belül megkaptuk a választ. Egy vendéglői asztal mellett ültünk Domonkosfán. „Evangélikus hittestvéreket keresünk, akik magyar anyanyelvűek” - mondtuk a vendéglő tulajdonosának, aki a domonkosfai evangélikus gyülekezet felügyelője. Kedvesen ránk mosolygott: „Olyan régóta mondom már a gyülekezetnek, hogy föl kellene venni valahogy a kapcsolatot a magyarországiakkal, csak azt nem tudtuk, hogyan és merre induljunk...” A gyülekezethez sok kis falu tartozik még: Gerőháza, Jánosfa, Szerdahely, Pártosfalva és Csekefa. Hallották hírét a finn Káténak, amire nekik óriási szükségük lenne, de nem tudták hogyan juthatnának hozzá. Nagy gondjuk, hogy nincsenek magyar nyelvű könyveik a hitoktatáshoz. Ekkor mondtuk el jövetelünk igazi célját: könyveket hoztunk ajándékba, gyermekimakönyveket, munkafüzeteket és az „Élet könyvét”, segítségül a Biblia tanulmányozásához.... Azon az ádventi délutánon a legszebb ajándékot, a legnagyobb karácsonyi örömöt kaptuk Istentől ebben a találkozásban. Testvérekre találtunk egy messzi, határon túli kis faluban, amelynek létezéséről sem tudtunk addig. Domonkosfa evangélikus népe belekerült szívünkbe és imádságainkba. „Igen nagy örömmel örvendeztünk” Isten jóságán, aki csodálatos utakon vezetett minket.

Dechertné Ferenczy Erzsébet (ev. lelkész, Lovászpatona)

Regionális hozzárendelés: Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster