Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - 100 éve született id. Dorn Vilmos

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

100 éve született id. Dorn Vilmos

Jézus Krisztus Urunk apostola, Pál valószínűleg látta az olimpiai küzdőteret, ahonnan a sportolók világversenyei egykor elindultak. Ezért ír a Krisztustól elhívottak és őt követők „futamának”célegyeneséről, és önmaga megsanyargató öklözésének meneteiről. – Ez a kép jut eszembe, amikor Dorn Vilmosra, a győri gyülekezet egykori pénztárosára emlékezem, aki 1904. május 5-én született Sopronban.

Mert atlétatermetű ember volt. Vitézi megjelenése tekintélyt parancsoló volt, amikor a templomudvarból a kis ajtókon át az idős testvérek és árva gyermekek folyosóit járta. Néha tréfásan sorakozót rendelt el kicsiknek, nagyoknak. Műszaki felsőfokú iskolát végzett, de szinte minden gazdasági ügyben fáradozott a gyülekezetben és szeretetházunkban. Minden hivatalos iratot, sok száz oldalas számszaki ügyvitelt, jegyzőkönyveket saját keze írásával jegyzett ékesen, gondosan, olvashatóan. A konventi középső kapu melletti szobában dolgozott reggeltől késő estig. Télen a „jégveremben”. 42 éven át viselte az akkori gondok súlyát, 1931-től 1973-ig. Drága párja, Györgyi Erzsébet (1906.03.19-1980.07.11.) három szép gyermekkel ajándékozta meg. Párjához hasonló alapossággal, az anyai szeretet hűségével, figyelmességével vezette a család életét. Fáradhatatlan kezében nyílt ki a Biblia. A gyermekekben beért az ősi, „türelmi” templomban hallgatott sok prédikáció, az úrvacsora lelki ereje békességet adott. Bármikor kopogtam be hozzájuk, a nagy családi kör találkozásai alkalmával sem hiányzott az örvendező ének, ige és személyes imádság. – Isten lassan érlelte folytonos vetése magvait az apa életében. 1945-ben a győrújfalui születésű Jakus Imre lelkész Győrött is szolgált. Ő írt németből átvett drámai színdarabokat, műfordításban Lukács evangéliuma példázatai alapján. Lukács 12, 13-21, telhetetlen vagyonosáról „Még az éjjel elkérik lelkedet” címmel. Az előadás 1950-ben (!) nagy érdeklődést keltett. Háromszor előadták egykori iskolánk nagytermében, majd nádorvárosi templomunk nagytermében. A szereplők névsorát sajnos mindeddig nem találjuk. Azt viszont tudjuk, hogy Dorn Vilmos több hangot is megszólaltatott, és „az Úr hangját” ő képviselte. A sokat dolgozó, egyházában nagy felelősséget hordozó ember zárkózott lett. Mint házastárs és apa az indulataival küzdött. A bibliai drámában Isten ítéletét önmagára értette. Jézus megszabadító hatalmát és szeretetét érezte meg. Ezzel tudta a későbbi évtizedeket is elhordozni. 1956 körül, majd a hetvenes években többször kérte, hogy új szereplőkkel ismételjük meg a megrázó erejű példázatot. Felesége, Erzsi néni 1976-ban súlyos betegen Budapestre került kórházba. Vili bácsit ekkor érintette meg Isten a veszteség érzésének komor felhője alatt. Egy hónapig tartott a nehéz próba. Ekkor írt két hosszú levelet feleségének „gyermeki” aggódással: „Szia Mama! Arany Virágom!” – kiáltottam ébredésem után. Sehol senki, semmi. Csönd! – Ezt is meg kell szokni! – Mi van? – Egy hangtalan hang: „Kedd van! 30-9=21 nap…” szeretnék ott lenni, erősí-teni, vigasztalni, bátorítani. – Értem ne aggódj! – Légy erős, türelmes, legyünk jó reménységgel.” Nyugdíjazása után csak „Vili bácsi”szeretett volna lenni. Előtte mindig „Dorn úr” volt a hivatalos körben… Barátjától, Fias Istvántól három évig frissítő bedolgozó munkát kapott az egykori nyomda műszaki igazgatója, gyülekezetünk későbbi felügyelője mellett. Ők ketten voltak korábban (az 1910-1948-ig megjelent) egyházkerületi lapunk, a Harangszó előállításának mozgatói. Jóval halála előtt összegyűjtötte családja föllelhető adatait. Részletesen megszabta, hogy halála után mit és hogyan cselekedjenek holttestével, temetésének szervezésével. Kérte, hogy a temetési szolgálatot Böjtös Sándor ny. lelkész végezze. – Előtte elbúcsúzott családja tagjaitól, életünk Ura 1977. december 9-én szólította színe elé.

Bödecs Barnabás (nyug. lelkész, Győr)

Regionális hozzárendelés:


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster