Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 1 - VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE

„Isten! Add törvényedet a királynak, és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat.” (Zsolt 72,1-2)

Salamoné. Ez a szó jelzi, hogy volt (lehet, most is van!) felsőbbség, aki maga is imádkozik azért, hogy feladatát jól végezze. Salamon, aki előbb királyfi volt, utóbb maga is király lett, fiai is születtek, jól tudta, hogy a királyi család és udvara (a mindenkori felsőbbség holdudvara) mi mindent takar, és mi mindent nem is takargat már.

Az Ószövetségben feljegyeztek (1Kir 3,5-14) egy történetet arról, hogy uralkodása kezdetén Salamon miként imádkozott Istenhez saját királysága érdekében. Az Újszövetségben is megtaláljuk Pál apostol intését a felsőbbségért való könyörgésre (1Tim 2,1-3), hogy munkájukat ne alattvalóik kárára, hanem javukra végezzék. A „legfőbb közjogi méltóságok” a körülöttük serénykedő kisebb-nagyobb tisztségviselőkkel együtt igen rászorulnak arra, hogy imádkozzanak értük. Nem tetszőleges lehetőségükre figyelmezteti a gyülekezeteket, hanem felelős keresztyén magatartásukra. Mindenek előtt ez az imádkozás az egyház „politizálása”. A történelem sokszor látnunk engedi, amit Jézus félreérthetetlenül kifejezett, hogy Isten nemcsak lehetővé teszi vagy eltűri, hanem egyenesen elvárja övéi segítségkérését.. A 72. zsoltárt végigolvasva azt látjuk, hogy Salamon zsoltára egészen konkrét ügyekben fordul Istenhez. A „vallás” a szó filozófiai értelmében lehet magánügy. A keresztyén hit viszont sohasem magánügy. Alapvető sajátossága, hogy a köz ügyeiért felelősnek tudja magát, és felelősségét gyakorolja is. Nem zárkózhat be saját életének „elefántcsonttornyába”. Felelőssége jó gyakorlása érdekében tájékozottságra igyekszik, véleményt akar formálni, és véleményének jó alkalommal hangot akar adni. Luther azt mondta, hogy a magam kenyere magánügyem, de a felebarátom kenyere közügy. Vannak politikai irányzatok, amelyek az egyház életét a templomra akarják korlátozni. De a templom az egyház életének, ha úgy tetszik, csak töltőállomása, életét Krisztus népe a világban éli. „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól” – ez Jézus imádsága.

Tekus Ottó (ny. ev. lelkész, Győr)

Regionális hozzárendelés: Gy?ri Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster