Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 8 - TEMPLOM ÉS ISTENTISZTELET II.

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

TEMPLOM ÉS ISTENTISZTELET II.

Ahogyan a nyári táborokban a liturgiát tanítottuk a gyerekeknek…

Színház az egész világ, hangzik Shakespeare egyik művében. Valóban: egész életünkben szerepeket játszunk, ami persze nem jelenti azt, hogy minden esetben hazudunk is. Szülők, gyermekek, testvérek, házastársak, vevők és eladók, közönség és előadók vagyunk. Ilyen értelemben az istentiszteleti részvétel is egyfajta szerep. A színpad a templom, amelynek jelképes jelentését már ismerjük. Itt egészen másképpen viselkedünk, mint az iskolában, az utcán, a boltban vagy odahaza. Ezenkívül vannak előre megírt szövegeink, liturgusnak és gyülekezetnek egyaránt, vannak gesztusaink – fejhajtás, térdelés, felállás, keresztvetés, kézfeltétel stb. –, amelyek kifejeznek valamit. A liturgikus ruha, de a hétköznapi helyett felvett ünneplő is egyfajta jelmez.

Egy istentiszteletnek megvan a maga belső lüktetése, feszültsége. Van kezdete és vége, és van csúcspontja. A kezdete nem az, amikor a lelkész mondani vagy énekelni kezdi a liturgia szövegét. Akkor kezdődik az istentisztelet, amikor belépünk a templomba, sőt akkor, amikor készülni kezdünk az Istennel való találkozásra. Éppen ezért helytelen a templomban hangos beszélgetéssel zavarni a valóban ünnepelni készülőket, mint ahogyan azt sajnos nem egyszer tapasztaljuk, még az istentisztelet kezdő éneke közben is. Mikor van vége az istentiszteletnek? Talán sohasem… Hiszen akkor érte el a célját, ha egész életünkre kiható ajándékot viszünk haza a templomból. A keresztény istentiszteletnek az ősegyház kora óta két csúcspontja van. Az egyik az igehirdetés, a másik pedig az úrvacsora. Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a mai evangélikus gyakorlatban az úrvacsora erősen háttérbe van szorítva. Ez nem felel meg az evangélikus szokásoknak, de hitvallásunknak sem. Vannak ma is, akik úgy gondolják, hogy az egyszerű, gyakorlatilag csak éneklésből, imádságból és hosszas prédikációból álló istentisztelet a szép és tiszta. Csak tudjuk, hogy egy istentiszteleten a fülünkön kívül a szemünkkel, a nyelvünkkel és az egész testünkkel részt veszünk. Képtelenség odafigyelni hosszú ideig csupán a prédikációra. Ezért van szükség a kétezer év alatt kikristályosodott liturgiára, hogy az „megágyazza” a hirdetett és ízlelt (úrvacsora) igét a szívünkben. Madách Az ember tragédiájában is az utolsó mondat a csúcspont: „Mondottam, ember: küzdj, és bízva bízzál!” Ez a mondat azonban senkinek sem mondana semmit a dráma többi részének ismerete nélkül. Meg kell tehát tanulnunk „élvezni” az istentiszteletet! Talán azért tartjuk unalmasnak a templomi együttléteinket, mert hagyománnyá silányítottuk őket, amelyektől senki nem vár semmit. Ha az istentiszteletet élményként éljük meg, amely nem egyszerű egyházi szokás, hanem valóságos csoda – Isten és ember találkozása, az úrvacsora révén „fizikai” értelemben is –, akkor nem fognak zavarni a hétről hétre ismétlődő liturgikus szövegek. Sőt, talán még az sem, hogy az evangélikus liturgia nagymértékben hasonlít a római katolikusra…

Tubán József (ev. lelkész, Csorna)

Regionális hozzárendelés: Csornai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster