Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 8 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 13. VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 13. VASÁRNAP HETE

„Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben!” (Zsolt 29, 2)

Isten nagyságát és dicsőségét magasztalja a zsoltáros. Az egész teremtés hatalmát és dicsőségét teszi láthatóvá, érezhetővé. Hatalmát, erejét azért mutatja meg népének, hogy amiképpen hódol előtte az egész teremtettség és a természet erői, népének még több oka van a dicséretre és magasztalásra.

A maga hatalma és uralma alá rendelt Isten mindent, hogy a népek hódoljanak előtte, aki megalkotta a természet törvényeit, és őrködik felette. Korunk lázadó embere pedig önmagát magasztalja, és saját dicsőségét keresi. Új bábeli képlet bontakozik ki, gondolataiban, amikor a kozmikus távolságok legyőzéséről álmodozik, ugyanakkor pusztítja, szennyezi azt a földet, amelyet otthonának teremtett számára Isten. Prédának tartja azt, amit a Teremtő megőrzésre bízott rá. Ez minden bajnak a forrása. Csak Isten uralma és szeretete erőterében lehet az embernek békéje és biztonsága, amelyet ott a Golgotán ajánlott fel minden ember számára. Akkor, amikor bűnünk szennyét és átkát Jézus Krisztus magára vállalta, és nekünk adta szentségét és tisztaságát. Ebben az ajándékul kapott élet szabadságában és örömében élhetünk az áldásul kapott testi-lelki javakkal, testvéri szeretettel megosztva rászoruló embertársainkkal. Ez a jézusi élet méltó dicsérete és magasztalása annak az Istennek, aki szeretetében hordozza, fenntartja az egész teremtettséget.

Selmeczi Lajos (ny. ev. lelkész, Tata)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster