Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 03 - Bősze Balázs: Ablak a csillagokra

Könyvbemutató

Hozzászólás a cikkhez

Bősze Balázs: Ablak a csillagokra

Megjelent a Soproni Füzetek könyvsorozat legújabb száma

Bősze Balázs gyűjteményes verseskötetét 2006. december 15-én Sopronban Sarkady Sándor költő-főszerkesztő mutatta be.

a bejegyzéssel nyújtotta át nevemre szólóan a szerző: „...barátsággal, Jézusunk »kis lámpásaira« együtt kacsingatva”. Barátság köt össze vele a Krisztus-hitben azóta, hogy együtt hitoktattunk, érettségiztettünk a Líceumban. Így nemcsak a csillagok válnak Jézusunk „kis lámpásaivá” számunkra, hanem tanítványaink is, akiket a betlehemi csillag útmu-tatásával Jézushoz szeretnénk vezetni. Hitében kitágul a látókör: „Szenteste / Betlehem fénye / csillog, egész világnak / jel: megérkezett!” (277. o.) A tanár-költő már tízévesen a vers felé fordul, és húszéves, amikor a Kisalföldben megjelenik első verse. Hogyan születik a vers? „Ki sem lehet számítani / a kihordás szent idejét. / Jön nyári fagyokkal, / téli szikrázó csillagokkal, / ...leginkább: ha dicséred / Istent.” (262.o.) Verseiben előjön a Babitsnál is kedvelt csillagmotívum. A vers születését is „szikrázó csillagokkal” kapcsolja, melyek elérhetetlenek, mégis irányt mutatnak a földi embernek. Csillag vezette a bölcseket Jézushoz, az IGÉhez, de a bűn mint sötét felhő eltakarja a csillagot, és teljes lesz a tévedés, tévelygés.

„Mert rosszul értelmezzük az IGÉT! Mert nem is értelmezzük az IGÉT! Mert nem is olvassuk, lélegezzük az IGÉT!” (247. o.)

A kötet ablakából kitekintve látjuk azt a Jánost, aki „csillagmezőbe férkőzött az Úr nyomán”, és a béke hírnöke és a szeretet apostola lett. (228.o.) A Hétre hét című versében az evangélium lényegére tapint, amikor hétfőn még beborult eget lát, pénteken áll a kereszt fája (címlapon az ablak is kereszt motívum), „s vasárnap, a fénnyel ékes / evangélium köpeny nyitja szárnyát, / hirdeti / hirdeti / Jézus-király feltámadását”. Ebben nyílik meg igazán a csillagos ég értelme! Nem feledkezik meg az egyháztörténet vonulatában költészetünk, irodalmunk nagyjairól sem „csillag-vizsgálódásában”. Megjelenik Balassi Bálint is, halálának 450. évfordulóján. A bűnben alvó ébresztést kér, de nem a csillagoktól vár útmutatást, hanem az Úrtól: „szikrázó tekinteted adjon jelzőfényt”. (235.o.) Felhők magasán ragyog fel csillagként a lelkipásztor, kinek sírját Házsongárdban megtalálja: „Itt várja Jézusát Szenci Molnár Albert zsoltárköltő és bibliafordító”. (224.o.) A költőt nemcsak csillagfényes éjszakában, de a hűs habokat terelő Rába-part rekkenő delelőjében is emlékezteti Kis János püspök-költő „csillagfényes” és üdítő szolgálatára, kinek „szülőhelye közelében Rábaszentandrás álmodik”. (145.o.) Aki elolvassa Bősze Balázs verseskötetét, a soproni költészet jóízét érezheti, és a lefelé húzó gondok között felfelé pillantást kaphat a csillagokra nézés hitét erősítő útmutatásából, hogy a csillag fényénél Krisztushoz, a testté lett IGÉHEZ találjon! A kiadvány a Soproni Füzetek könyvsorozat köteteként jelent meg. (Főszerkesztő: Sarkady Sándor) Kapható a Cédrus könyvesboltban. (Sopron, Bünker köz 3.) Ára 1800 forint.

Szimon János


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster