Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 04 - „… miért sírsz?” (Jn 20,13)

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

„… miért sírsz?” (Jn 20,13)

Van a gyerekeknek egy csodálatos képességük, amit felnőtt korukra sajnos elfelejtenek. Nevezetesen, hogy egyik pillanatról a másikra meg tudnak vigasztalódni. Az egyik percben még olyan keservesen sírnak, mintha a világ összes terhe a vállukat nyomná, aztán eltelik pár másodperc, és a „bőgőmasinákból“ féktelenül kacarászó, nevetgélő, boldog kisgyerekek lesznek. Ehhez a 180 fokos fordulathoz nem kell, hogy nagy dolgok történjenek, elég, ha valaki rájuk mosolyog. Nem így a felnőttek. Persze, nekik, nekünk már az is nagy dolog, ha sírva tudunk fakadni.

A húsvéti történet elején úgy tűnik, hogy legalább ennyi, a sírás képessége megadatik a tanítványoknak is. Három evangélista is feljegyezte Péter keserves zokogását, de olvashatunk jajveszékelő asszonyokról, megrendült katonákról és a magukra zárt ajtó mögött búslakodó tanítványokról is. János evangélista szerint magdalai Mária is éppen a könnyeit törölgette Jézus sírjánál, amikor a feltámadott odalépett hozzá, és megkérdezte tőle: „Asszony, miért sírsz?“ Aztán kicsit később egy zárt szobába belépve ezt kérdezte a tanítványoktól is: „Miért rémültetek meg, és miért támadt kétség a szívetekben?“ 1944 húsvétján Jézus akkori tanítványai is összegyűltek a dachaui koncentrációs tábor 26-os barakkjában. Ki engedéllyel, ki anélkül, de mindegyikük rémülten, kétségekkel a szívében. Volt köztük egy holland lelkész, aki Jézus magdalai Máriának feltett rövid kérdéséről prédikált: „...miért sírsz?“ Miért sírsz, amikor mosolyog ránk az Isten? Akkor is mosolyog, mikor mi csak sírni tudunk. Húsvétkor, „a harmadik napon“, a kiábrándultság, a nyomorúság és halál árnyékában Jézus, a Mester megáll előttünk, és mosolyogni tanít minket. Ő, aki bizonyos a győzelemben, és tisztában van a feltámadás jelentésével. Még ezen a nyomorult helyen is ránk nevet az Isten Fia. Vegyük észre ezt a mosolyt! Bár ennyi még nem elég, mert ezt a mosolyt tovább is kell adnunk. Az Úristen nevetésének mindenütt vigasztalnia kell, ott is, ahol sírnak vagy összeszorított fogsorral küzdenek a könnyekkel. Ha Isten megáldja húsvétunkat, akkor ez így lesz, még akkor is, ha könnyes lesz a mosolyunk. Az 16921-es számú dachaui rab naplójegyzeteiből tudjuk, hogy Isten rámosolygott a barakkban összegyűlt tanítványaira is, és azok együtt mosolyogtak vele. A Bibliában sehol nem olvashatunk arról, hogy Jézus mosolygott vagy nevetett volna. Talán mert nem is olyan fontos. Hisz húsvét maga a válasz a jézusi kérdésre: „...miért sírsz?“ Miért sírtok? Miért estek kétségbe? Miért vagytok kicsinyhitűek? Gyakran vég nélkül tudnánk sorolni a válaszokat. A sírnál lévő asszonyok és a tizenegy is belekezdtek volna keservük és csalódásuk taglalásába, de amikor a Feltámadott egyszer csak ott állt előttük, megakadt bennük a szó. A kisgyerekeknek gyakran elég egy mosoly, és máris „megakad“ bennük a panasz, elfeledkeznek a bánatukról, visszanevetnek arra, aki rájuk nevet. Ha úgy tetszik, a húsvét a legnagyobb mosoly. És ez a mosoly nem csak az ünnepnapok fényében ragyog ránk, mert a húsvét nem egyszerű ünnep, hanem olyan esemény, ami kétezer év óta naponta újra és újra megtörténik. Síroknál, barakkokban, falvakban, városokban, templomokban, tereken és utcákon, mindenütt, ahol a feltámadott Úr Jézus megáll előttünk, és megkérdezi, „miért sírsz?“ Kívánom az olvasóknak, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt a húsvéti, mosolyfakasztó találkozásokat! Járja át a feltámadott Krisztus mosolya a világot, és adjon nekünk gyermeki hitet, hogy vele együtt tudjunk mi is nevetni, és sok-sok mosolygó emberrel együtt szent nevét dicsérni. Ámen.

Heinrichs Eszter (ev. beosztott lelkész, Berlin)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster