Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 06 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP HETE

„Ezért haragra gerjedt népe ellen az Úr … Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket.” (Zsolt 106,40.44)

Ennek a zsoltárnak a második fele azt mutatja meg, hogy Izráel gyakran elégedetlenkedett az Úristentől rendelt körülmények miatt. Nemcsak a vándorlása során, de akkor is, amikor már hazára leltek az ígéret földjén. A választott nép kritizálását, zúgolódását ezekkel a szavakkal kezdi: „Becsmérelték a kívánatos földet… Pedig tudjuk, hogy tejjel, mézzel folyó föld volt az” (4Móz 13,28).

Korunk emberének még inkább megnőtt a kritikai érzéke, a sorsával való elégedetlensége. Jó lenne, ha először magunkban ismernénk fel a hibákat és hiányosságokat. Ezért az egykor elégedetlenkedő Izráel helyett tanuljunk Pál apostoltól, aki ezt mondja magáról: „Én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek…” (Fil 4,13) Péld 15,16-ban pedig ezt olvassuk: „Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a temérdek kincs, ha nyugtalansággal jár együtt”. A folytonos elégedetlenkedés is vezethetett oda – amire zsoltárunk is emlékeztet –, hogy talán éppen jólétük fokozása érdekétől is vezérelve „feláldozták fiaikat és leányaikat az ördögöknek” (38. v.). Felvetődhet bennünk a kérdés: a mai abortuszgyakorlat nem a Molok oltárán való áldozás-e? Pogány életvitelünkbe nem szabad beletörődnünk. Ha töredelmet lát rajtunk Isten, miként Izráelét, a mi esdeklésünket is kész meghallgatni az Úr.

Madarász István (ny. ev. lelkész, Balatonboglár)

Regionális hozzárendelés: Balatonboglár–Hács–Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster