EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 51

51. szám – 2005/12/18

   Advent 4. vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Több mint negyvenéves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. ApCsel 4,22 (Zsolt 13,2; Lk 1,39–56; Fil 4,4–7; Lk 1,68–79) Így sóhajtasz: Több mint negyvenéves ... >>

Liturgikus sarok

Méltán evangélikus
Liturgikus könyvünk főcíme: Evangélikus istentisztelet. A cím meghatározza a könyv funkcióját, de arra is utal, hogy a benne található istentiszteleti rendek nem attól válnak előbb-utóbb „mégiscsak evangélikussá”, hogy evangélikus gyülekezetek használják őket, hanem a használattól függetlenül, tartalmuk okán – méltán – áll előttük az evangélikus jelző. >>

Élő víz

Ajándékkísérő
A fiú egy idegen ország kórházában feküdt. Gyakran kapott csomagot idős édesanyjától. A doboz nemcsak kedvelt csemegéit tartalmazta, hanem mindig rejtőzött benne egy kis írásos üzenet. Pár sor csupán vagy egyetlen szó, de a lényeg: anyától… >>

Jó kezekben van…
Decemberi szombat délelőtt. A helyszín egy két tannyelvű gimnázium előcsarnoka. Gyerekek gyülekeznek, nyolcadik osztályos tanulók, pályaválasztás előtt állók. Van, aki szülői kísérettel, van, aki egyedül érkezett a „nagy napra”. Tanulmányi verseny lesz, és a tét nem kicsi: aki eléri a megadott százalékot, annak a gimnázium (további felvételi vizsga nélkül) felajánlja a továbbtanulás lehetőségét. >>

Heti útravaló
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Az Úr közel! (Fil 4,4.5b) >>

Egyházunk egy-két hete

Dr. Fabiny Tamást választották az Északi Egyházkerület püspökévé
Érvényes és eredményes volt a püspökválasztás a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületében. A jelölőbizottság lapzártánk után, december 13-án délelőtt bontotta fel az egyházközségek szavazatát tartalmazó borítékokat. A bizottság közlése szerint a 92 beküldött szavazatból négy volt érvénytelen. A 88 érvényes szavazat a három püspökjelölt között a következőképpen oszlott meg: Bence Imre 6, dr. Fabiny Tamás 72, Széll Bulcsú 10 szavazatot kapott. Az egyházkerület megválasztott püspökének beiktatásáról később rendelkeznek. >>

Tanyasi múlt, városi jövő
A nyíregyházi tanyavilágban, az úgynevezett bokrokban élő evangélikusok a múlt század közepéig komoly bázisát alkották egyházunknak. A történelem alakulása és a társadalmi változások következtében az apró, térképen csak pontszerű települések lakosai a környékbeli nagyobb falvakba, városokba költöztek. Például a Nyíregyházáról Tokajba vezető út mentén fekvő Nyírtelekre, amely ez év július 1-jén nyerte el a városi rangot. A településen december 11-én délelőtt D. Szebik Imre, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke Bozorády Zoltán püspökhelyettes, hajdú-szabolcsi esperes, valamint Győrfi Mihály nyírszőlős–nyírteleki lelkész szolgálatával szentelte fel az újonnan épült evangélikus templomot, gyülekezeti központot és parókiát. >>

Színt vittek az óbudai templomba
Lelkésszé avatásának színhelyén, az óbudai evangélikus templomban hirdette Isten igéjét december 11-én D. Szebik Imre. >>

Hová visz az utunk?
Előkarácsonyi gyülekezeti napot tartottak december 10-én, szombaton a bényei faluházban. A délelőtti kézműves-foglalkozáson harminc-harmincöt gyerek, a délutáni szeretetvendégségen pedig mintegy hetven fő vett részt, köztük a vecsési gyülekezet küldöttsége. >>

Történet a gyermekről
Szinte már hagyomány, hogy adventben a Női Missziói Szolgálat meghívja az egyedülálló édesanyákat és gyermekeiket egy kis „előkarácsonyi” ünneplésre. Az idén december 10-én került sor az alkalomra, amelyre mintegy huszonöt felnőtt és ugyanennyi fiatal jött el. A résztvevőket a hirtelen csípősre fordult időjárás sem tudta megrémiszteni, pedig sokan közülük hajnalban indultak útnak az ország túlsó feléről. >>

Parókiatűz Ágfalván
A Sopron melletti Ágfalva evangélikus parókiáján december 1-jén este a cserépkályhából kipattanó szikra súlyos tüzet okozott, melynek nyomán a családi ház egyik szobája kiégett, és a lelkészlakás lakhatatlanná vált. A csaknem két és fél évvel ezelőtt felújított épületben milliós kár keletkezett. Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke kéri egyházunk tagjait, hogy áldozatos szeretettel gondoljanak a lelkészcsaládra és a gyülekezetre. Adományokat „Ágfalváért” megjegyzéssel lehet eljuttatni 2006. január 31-ig a Győr-Soproni Evangélikus Egyházmegyei Pénztár 11737007-20042691 számlaszámára. >>

Keresztutak

Nem a győzelem volt a fontos
Sajátos sporteseménynek adott helyet advent harmadik hetének szombatján az angyalföldi Elektromos Sportcsarnok. Másodszor rendezték meg az Adventi Kupa elnevezésű kispályás, jótékonysági labdarúgótornát a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) szervezésében. A bíró sporttárs még a Vörösvári úti dugóban tétlenkedett, amikor Molnár József, az MKDSZ ügyvezetője, a Budavári Önkormányzat alpolgármestere megnyitotta a tornát. >>

A Gaudium et spes – negyven év távlatából
A Magyar Katolikus Egyház negyven esztendeje befejeződött egyetemes zsinatának, a II. vatikáni zsinatnak (1962–1965) talán a legismertebb és az egyik legfontosabb okmánya a Gaudium et spes kezdetű zsinati dokumentum (a továbbiakban GS), amely a Lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban címet viseli. A zsinati atyák nagy többséggel a 4. ülésszak (1965. szeptember 14-től december 8-ig) utolsó előtti napján fogadták el az előterjesztést. >>

Papgyerek-találkozó
A ’60-as, ’70-es években nem volt szabad egyházi ifjúsági konferenciákat tartani, ezért aztán leleményes lelkészek elhatározták, hogy úgynevezett papgyerek-találkozó keretében gyűjtenek össze egy-két tucat fiatalt. Nekünk, akik az iskolában többé-kevésbé megbélyegzettnek számítottunk szüleink foglalkozása miatt, talán némi biztonságot és bátorítást jelentett ez a közösség. Örvendetes, hogy a legutóbbi időben – jóllehet ma már aligha éli meg bárki is hátrányként, hogy édesapj, édesanyja lelkész – ismét rendeznek ilyen együttléteket. >>

Hitéről valott Orbán
Hitéről vallott Orbán címmel számolt be a Magyar Nemzet arról, hogy Balás Béla kaposvári megyés püspök adventi beszélgetésre hívta meg a volt miniszterelnököt, a Fidesz elnökét. >>

WTO-konferencia
A Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization, WTO) konferenciát tart december 13. és 18. között Hongkongban. >>

Életet jelentő ajándék
A karácsonyi ünnepek közeledtével mindannyian azon gondolkodunk, hogy milyen ajándékokkal lephetnénk meg szeretteinket. >>

Evangélikusok

Isten követségében járva
Születésének századik évfordulója alkalmából Fóton ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek a gyülekezet tagjai volt lelkészükre, Zászkaliczky Pálra (1905–1962) december 11-én. A zsúfolásig megtelt templomban dr. Fabiny Tibor egyháztörténész személyes emlékeit felelevenítve tekintett vissza az egykori esperes munkásságára. A három fiú egyikének, id. Zászkaliczky Pálnak a prédikációja után leplezték le azt a márványtáblát, amellyel a gyülekezetben szolgáló három lelkipásztor-tanítónak és négy lelkésznek állítottak emléket. >>

Nem mindennapi kerekasztal-beszélgetés
„…olyan kötetet tart kezében a kedves Olvasó, amely az utolsó pontjáig szubjektív.” Ifj. Zászkaliczky Pál írta le ezt a mondatot a nagyapjáról készült, most megjelent könyvének előszavában. E sorok írójának már több olyan életrajzi munkához is volt „szerencséje”, melyet utódok írtak felmenőikről. Valamennyi nagyon objektív és tudományos szeretett volna lenni, de egyiknek sem sikerült. Az Isten követségében című munka szerzője erényt kovácsolt elfogódottságából. Szubjektivitása és rendhagyó szerkesztési módszere nélkül jóval kevesebb lenne ez az életrajz. >>

„Néha úgy tűnik, oda is figyelnek rám…”
Az idei Magyar Örökség díjasok között két evangélikus is van. Egyikük Tillai Aurél pécsi karnagy, aki sokoldalúan képzett zeneszerző, nevelő, karvezető is egy személyben. Három énekkarral dolgozott párhuzamosan évtizedeken keresztül, együtteseivel összesen hatvan díjat szerzett, és a magyar zene nagyköveteként kórusaival beutazta a világot. Számos kórusművével pályadíjat nyert, és tanítványai kiválóan megállják a helyüket a zenei életben. >>

Ő is Radvánszky volt
Radvánszky Albert régi, tekintélyes családja sok jó szolgálatot tett egyházunknak és hazánknak. Egyik őse, Radvánszky György az eperjesi Caraffa-törvényszék áldozata volt; Radvánszky Ferenc jelentős szerepet töltött be a miskolci evangélikus egyházközség létrejöttében, a család több tagja pedig a sajókazai egyházközség életében. Már Radvánszky Albert báró nagyapja, Radvánszky Antal és rokona, Prónay György is betöltötte egyházunkban az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztséget. >>

Cserkészparancsnok a varrógép mellett
November elsejétől új munkatárs dolgozik az Insula Lutherana Kft. másfél éve alakult győri műhelyében, ahol egyházi liturgikus öltözékek, textíliák készítésével foglalkoznak. Farkas Lászlónét munka közben látogattam meg. Miközben éppen az egyre gyarapodó stólarendeléseknek igyekezett eleget tenni, elsőként életpályájáról kérdeztem. >>

Nem volt meddő a vita
A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tizenegyedikes tanulója, Dömötör Zsuzsanna megosztott első díjat nyert a középiskolások tudományos diákköri konferenciájának (TUDOK) regionális fordulóján, ezzel bejutott az országos döntőbe. Zsuzsanna halk szavú lány. Ezt azért érdemes megemlíteni, hogy megértsük, milyen komoly felkészülést igényelt részéről a konferencia, melyen tízperces önálló előadást kellett tartania. >>

e-világ

Karácsony a világhálón
„Miközben a hétköznapokban a karácsonyi készülődés szemmel látható jelei az áruházak zsúfoltságában és az ehhez társuló ingerültségben mutatkoznak meg, az interneten ebből gyakorlatilag semmi sem látszik. Pedig a világháló forgalma is megnő az ünnepek előtt: a kereskedők többsége a látogatók számának jelentős növekedését tapasztalja, és az internetes keresőkbe gépelt kulcsszavak is az ünnepi hangulatot – no meg az ehhez kapcsolódó ajándékozási őrületet – tükrözik. >>

Gazdag karácsony
„Jól jön a pluszpénz karácsony előtt! Lady Hitelkártya a nagyobb meglepetésért, a boldogabb gyermekekért, a nagyobb fáért, a pazarabb ünnepi asztalért. Egyszóval: a tökéletes ünnepért! Igényelje most!” >>

Keresztény szemmel

Krisztus tanúi a világban
Advent negyedik vasárnapján, karácsony kapujában tegyük föl magunknak a kérdést: mi az egyházi esztendő első nagy ünnepének és az ezt megelőző adventi időszaknak az igazi öröme és ajándéka mai modern, útját tévesztett, boldogtalan világunkban? >>

Választás – kampány nélkül?!
Az Evangélikus Közlöny legfrissebb számában megjelent a zsinat által elfogadott, módosított választási törvény, és ezzel tulajdonképpen kezdetét vette az általános egyházi tisztújítás közel egyéves folyamata. Hasonlót már átéltünk 2000-ben, hiszen az 1991 és 1997 között működő zsinat alkotta meg azt a törvényt, amely bevezette egyházunkban a hatéves ciklusokat. >>

evél&levél

„A hívők tartsák el papjaikat”
Az újabb egyházellenes megnyilatkozásra (amely bizonyára nem tükrözi a széles magyar társadalom véleményét) korrektül reflektált Laborczi Géza lelkész az Evangélikus Élet november 27-i számában. Azzal zárta sorait, hogy az egyházfinanszírozás kérdését újra kell rendezni, „hogy a jövőben ne kelljen róla méltatlan vitát folytatni”. >>

A Kapernaumért
Kedves Testvéreim! Kapernaum neve sokak lelkéből csal elő kedves emlékeket. Kapernaum kedves hely volt Jézus számára. S gyakran tartózkodott e tóparti városban. De sokan tudják, hogy Jézus gyakran munkálkodott, sokakat gyógyított és tanított a másik Kapernaumban is. Abban a Kapernaumban, amely Gyenesdiáson található. >>

Közlemények, nyilatkozatok

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Jelölőbizottságának közleménye
Az Országos Jelölőbizottság a 2006. évi általános tisztújítás keretében elindította az országos felügyelői tisztségre vonatkozó jelölési eljárást. A bizottság az Országos Közgyűlés elnökségével egyetértésben a választási folyamattal kapcsolatos határidőket az alábbiak szerint határozza meg: >>

A közelmúlt krónikája

A Béres Alapítvány karácsonyi adománya rászorulóknak
A hagyományoknak megfelelően karácsony közeledtével a Béres Alapítvány az idén is Béres Cseppet adományozott kilenc, a legnagyobbak közé tartozó országos karitatív szervezetnek. A Béres Rt. székházában az alapítvány elnöke, Béres Klára december 8-án hatvanezer üveg Béres Cseppet adott át egyebek mellett a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviselőinek. A Béres Alapítvány és a karitatív szervezetek közötti jó együttműködésnek köszönhetően az adomány – amelynek piaci értéke több mint hatvanmillió forint – nagy része már karácsonyra eljut a rászorulókhoz. A Béres Rt. karitatív tevékenységének koordinálására 1993-ban létrehozott alapítvány az egészségügy mellett törekszik a tudományos munka, az oktatás és a kultúra támogatására is. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Mi tehát nem így imádkozunk: hadd menjünk a te országodhoz, mintha nekünk kellene loholnunk utána, hanem így: a te országod jöjjön el hozzánk. Mert Isten országának kell hozzánk jönnie, minden kegyelmével és áldásával együtt. Ha nekünk kellene megszereznünk, sohasem juthatnánk hozzá. Mint ahogy Krisztus is maga jött le hozzánk az égből a földre, nem pedig mi hágtunk fel hozzá a földről az égbe. Boldognak lenni azt teszi, hogy Isten országa lettünk, s ő uralkodik bennünk.” >>

Kultúrkörök

A muzsika szárnyain
Szeretem a karácsonyi zenés áhítatokat. S hogy ezzel nem vagyok egyedül, bizonyítja, hogy ezekre az esti alkalmakra többnyire szépszámú hallgatóság szokott összegyűlni, amelynek tagjai közösségben, mégis csendes, meghitt magányba burkolózva hallgatják a felcsendülő muzsikát. A zene nemcsak a templomot tölti be, de átjárja a hallgatók szívét is. Elgondolkodtat és gyönyörködtet, tisztít és felemel. >>

A nácizmus ezoterikus forrásai
Mostanában sok szó esik ezoterikus tanokról, különös, csak a kiválasztottak számára érthető hagyományokról. Maga a görög szó, az ezoteria jelentése is „belső, azaz csak a beavatottak számára való”, ezzel is utalva a titkosságra, kevesek általi használatára. Az ókorban és az egész középkoron át bizonyos megállapításokat, tanokat, szabályokat csak a beavatottakkal közöltek mestereik, mint a kívülállóktól féltve őrzött titkokat. Később háttérbe szorultak ezek az irányzatok, de teljesen soha nem enyésztek el. >>

Ördögűzés Emily Rose üdvéért
Ahogy a moziplakáton megláttam a műfajmegjelölést: „amerikai horrorfilm”, még inkább korholtam magam meggondolatlanságomért, hogy engedtem a szerkesztő kérésének: írjak kritikát a legújabb ördögűzős filmről. >>

Kaláka karácsonyra
Karácsonyi süteménysütéshez, a közös szentesti családi vacsorához is remekül illik a Kaláka legújabb, Karácsonyi Kaláka címet viselő albuma – arról nem is beszélve, hogy remek ajándékötlet. Az együttes először tizennyolc esztendővel ezelőtt „kopogtatott be” karácsonyi dalaival templomok, színházak, iskolák és koncerttermek ajtaján. A most megjelent, öt dalt tartalmazó cédé az 1974-ben kiadott Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című, nagy sikerű zenés könyv méltó folytatása. >>

A tabi fafaragó
A Béres Alapítvány támogatásával jelenhetett meg először Nagy Ferenc fafaragó művésznek – aki az idén október 5-én lett volna 85 éves – a teljes életművét bemutató album. Az alkotó emlékére és tiszteletére született könyvből nem csupán életét, munkásságát ismerhetjük meg, hanem lebilincselő korrajzot is kapunk, melyet irodalmi és kultúrtörténeti kitekintésekkel, versekkel tesz érdekessé, olvasmányossá a szerző, Kovács Gergelyné. Az albumban Nagy Ferenc több mint száz alkotását Gránitz Miklós mesteri fényképein láthatjuk. >>

Az istentisztelet mai formáiról
A Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közös gondozásában megjelent Klaus Douglass Isten szeretetének ünnepe – Az istentisztelet mai formáiról című könyve Sághy Balázs fordításában. Néhány kérdés a kötetből: >>

Ajándék-kísérő egész évre
Milyen a „jó” ajándékkísérő? Igaz, ami igaz, ezen még sohasem gondolkodtam, de amikor kézbe vettem Bálint Józsefné Nagy Gyöngyi most megjelent kötetét, és egyik történetet a másik után olvastam, rájöttem. Hát persze! >>

Negyvenéves keresztény zenekar
Az első magyar keresztény zenekar, az 1965 adventjében alakult Hermons tagjai közül öten zenéltek újra együtt a pesterzsébeti evangélikus gyülekezet ifjúsági kávéházában. A december 10-i „ifi coffee-n” a zenészek a negyven évvel ezelőtti kezdetekre tekintettek vissza. A múltat archív magnófelvételek és egy korabeli klip segítségével idézték fel, de élőben is előadtak néhány dalt. >>

Egy evangélikus polihisztor emlékezete
1785. december 1-jén a fiatal nagyszőlősi (Veszprém megye) evangélikus lelkésznek, Döbrentei Lajosnak megszületett az első fiúgyermeke: Gábor. A nyitott szellemű, érdeklődő gyermek igen hamar kitűnt kivételes képességeivel; szülei – a későbbi esperes, majd püspökhelyettes édesapa és Erhard Zsuzsanna, nagyszőlősi evangélikus lelkészleányból lett édesanya – méltán lehettek rá büszkék. Tanult a pápai református kollégiumban és a soproni evangélikus líceumban. Számos tudományágban képezte magát Wittenbergben és Lipcsében, ügyvéd, tudományszervező, királyi tanácsos, színházigazgató, nyelvújító és író lett. Ő volt a Magyar Tudós Társaságnak – a mai Akadémia elődjének – az első titoknoka (mai szóval: főtitkára); 1831-től öt éven át töltötte be ezt a posztot. Egyházunk e tudós fiára emlékezve mintegy százfős ünneplő közönség gyűlt össze december 5-én délután az MTA székházának kistermében. >>

Döbrentei Gábor és Somlószőlős
A Magyar Tudományos Akadémia első „titoknokára”, a tudós íróra és szerkesztőre négy évvel ezelőtti halálának százötvenedik évfordulója alkalmából emlékezett az utókor, az idén pedig születésének kétszázhuszadik évfordulója ad alkalmat ... >>

Gróf Gyulai Lajos feljegyzései Döbrenteiről – részlet a könyvből
Döbrentei fél Budapestet ismerte, és őtet is majd mindenki elkezdve a Fő hercegtöl, az alsó osztályokig mindenütt becsülték, csak tudós társai formáltak ligát ellene alig ha nem irigységből, mert Szécsényinek Wesselényinek, Károlinak Telekinek kedves embere volt, és a magas Aristokratia termeit látogatta. – Dvel sétálva nem lehetett haladni minden 10dik ember ismerőse volt, és azzal szóba állott. >>

Tollak, tüllök, koszorúk
„Az asszonyi foglalatosságok között fonyás és varrás az ő legkedvesebb munkája, verseinek is nagyobb részét rokkája pergése mellett irta; a szabóknak nem patrónája, mert minden öltözetjeit önnön kezei készítik. Ez nem úgy említtetik, mint dicséret, hanem annak bizonyságára vagyon itt, hogy az asszonyisággal s annak foglalatosságaival a poézis hadat nem visel.” Ezek a – Dukai Takách Judit önéletrajzából való – mondatok olvashatók az Evangélikus Országos Múzeum új időszaki kiállításának megnyitójára szóló meghívón. A december 9-én nyílt tárlat címe „A magyar honleány igaz mintaképe”Evangélikus nők a 19. században. >>

19. századi karácsonyfadíszek
Az Evangélikus Országos Múzeum immár harmadszor hirdette meg nagy sikerű Gyermekek a múzeumban című kreatív foglalkozássorozatát. >>

Népénektáraink tegnap és ma
Az Éneklő Egyház című katolikus énekeskönyv megjelenésének 20. évfordulóján, december 8. és 10. között két és fél napos tudományos ülésszakot rendezett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság. A más intézmények bevonásával megvalósult, magas színvonalú konferenciához csatlakozott az az emlékülés, amelyre az Éneklő Egyházat kiadó Szent István Társulat hajdani dísztermében került sor. >>

A vasárnap igéje

Kérdőjelek és felkiáltójelek
Pont és vessző: írásjelek, amelyek semlegesek, tényszerűek, kicsit talán megnyugtatóak is. Egy gondolatfolyamnak egyszer csak vége szakad. Lehet, hogy kinő belőle egy újabb, de az is lehet, hogy végérvényesen lezárul. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Drága Istenünk, örömhozó mennyei Atyánk! Köszönjük igédet, amely által biztatsz, erősítesz minket, s amely szeretetedet hirdeti köztünk. Különleges, tőled származó, belőled fakadó örömmel töltesz el mindannyiunkat jó és rossz időkben egyaránt. A te bátorításod, gondviselésed adjon nekünk megelégedettséget, békességet még akkor is, amikor emberi szemmel nézve semmi vagy csak vajmi kevés okunk lenne a boldogságra. Ne engedd, Atyánk, hogy ez az öröm megszűnjön, vagy akár csak meggyengüljön bennünk; ne engedd, hogy a kételkedés, az elégedetlenség irányítsa érzéseinket, gondolatainkat, cselekedeteinket. Hadd tudjunk valóban örülni tebenned mindenkor! >>

EvÉlet - Lelki segély

Viaszbábuk és tanítványok
„Kedves lelkésznő! Nagyon jók és szépek a tanácsai, de én nem sokra megyek velük! Szerintem az olvasók többsége nem úgy él, ahogy azt a Biblia megkívánná… Nem tudom, hogy mennyit mozog a való világban, de Krisztus tanítása a legtöbb ember számára olyan, mint valami rózsaszín felhő. Sajnos az életet nem lehet egy ilyen rózsaszín felhő alatt leélni. Tudja, mi a véleményem a keresztények többségéről? Az, hogy képmutatók! Nem úgy festenek, mint akik meg vannak váltva, pedig éppen erre lenne szüksége ennek a világnak.” >>

Szószóró

Új alkalom a találkozásra
Szokásos, egész napos adventi összejövetelét tartotta december 11-én, vasárnap a Mevisz (Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség). Az alábbi miniinterjút Bence Orsolyával, a szervezet elnökével készítettem; a téma természetesen az adventi alkalom volt. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Méltán evangélikus
Élő víz
Ajándékkísérő
Jó kezekben van…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Dr. Fabiny Tamást választották az Északi Egyházkerület püspökévé
Tanyasi múlt, városi jövő
Színt vittek az óbudai templomba
Hová visz az utunk?
Történet a gyermekről
Parókiatűz Ágfalván
Keresztutak
Nem a győzelem volt a fontos
A Gaudium et spes – negyven év távlatából
Papgyerek-találkozó
Hitéről valott Orbán
WTO-konferencia
Életet jelentő ajándék
Evangélikusok
Isten követségében járva
Nem mindennapi kerekasztal-beszélgetés
„Néha úgy tűnik, oda is figyelnek rám…”
Ő is Radvánszky volt
Cserkészparancsnok a varrógép mellett
Nem volt meddő a vita
e-világ
Karácsony a világhálón
Gazdag karácsony
Keresztény szemmel
Krisztus tanúi a világban
Választás – kampány nélkül?!
evél&levél
„A hívők tartsák el papjaikat”
A Kapernaumért
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Jelölőbizottságának közleménye
A közelmúlt krónikája
A Béres Alapítvány karácsonyi adománya rászorulóknak
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A muzsika szárnyain
A nácizmus ezoterikus forrásai
Ördögűzés Emily Rose üdvéért
Kaláka karácsonyra
A tabi fafaragó
Az istentisztelet mai formáiról
Ajándék-kísérő egész évre
Negyvenéves keresztény zenekar
Egy evangélikus polihisztor emlékezete
Döbrentei Gábor és Somlószőlős
Gróf Gyulai Lajos feljegyzései Döbrenteiről – részlet a könyvből
Tollak, tüllök, koszorúk
19. századi karácsonyfadíszek
Népénektáraink tegnap és ma
A vasárnap igéje
Kérdőjelek és felkiáltójelek
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Viaszbábuk és tanítványok
Szószóró
Új alkalom a találkozásra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 51

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster