EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 39

39. szám – 2004/09/26

   Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. ApCsel 8,39 (Hab 3,18; Jn 11,1/2/3.17–27/41-45/; 2Tim 1,7–10; Zsolt 42) A múlt héten e rovat olvasása nyomán – hiszem – többen imára kulcsoltuk kezünket. Imádságokat olvastunk, vagy talán saját szavainkkal fogalmaztunk meg fohászt, esetleg csak gondolataink belső szobájában fogant meg az ima. >>

Liturgikus sarok

Istentisztelet a baptista egyházban
A keresztény testvéregyházak istentiszteleti életére kitekintő sorozatunkban ezen a héten a baptista egyház istentiszteleti gyakorlatával ismerkedhetünk meg. Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök a felekezet magyarországi történetében is eligazít. (H. K.) >>

Élő víz

És megkenék vala testét fáradt traktorolajjal…
Isten nem mindig úgy tesz, ahogyan mi szeretnénk. Sokszor sokkal jobb terve van. Kínában történt két évvel ezelőtt, hogy egy csapat fiatal, aki egy rádióadásban (HCJB) hallotta az evangéliumot, megtért. Azt a szót, hogy gyülekezet, nem ismerték, ... >>

Heti útravaló
Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10) >>

Egyházunk egy-két hete

Az Úr háza
A kondorosi evangélikus templomhoz érkezőt a rádióból országszerte megismert harangszó fogadja. A szép rendben tartott hatalmas kertben délidőben szokatlan mozgás van. Padok, asztalok kerülnek a fűre, lelkészek, gyülekezeti tagok érkeznek, idősek és „Ten Sing” feliratú trikót viselő fiatalok serénykednek, a kilenc éve működő nyugdíjasház lakói pedig kedves érdeklődéssel figyelik mindezt. A kondorosi gyülekezet a templom százesztendős fennállásának megünneplésére készül. >>

Kőszegen is megérett az idő az aratásra
A „Magyarország ékszerdobozaként” ismert város, Kőszeg evangélikus templomában lelkész házaspár iktatására került sor múlt szombaton. Baranyay Csaba és Baranyayné Rohn Erzsébet az oltár előtt vette át Vető István esperestől a gyülekezet meghívólevelét. >>

Megújult világítótorony a Balaton partján
A Balaton partján álló templomaink és ott élő gyülekezeteink rendkívül fontos missziói feladatot látnak el. A nyári hónapokban benépesülő tóparti települések lelki otthont is adnak az istentiszteletekre betérő nyaralóknak. Balatonszepezden – ahol alig egytucatnyi evangélikust tartanak nyilván – ezért is tartották fontosnak, hogy templomrenoválásba kezdjenek. A munka befejeztével szeptember 19-én adtak hálát megújult templomukban. >>

Fóti „fészkek”
Jézus mustármaghoz hasonlította Isten országát, amely ha fává lesz, az égi madarak is fészket tudnak rakni ágain. Egy ilyen „fészeknek” – egy közösségi háznak és egy kántorlakásnak – az átadására és szentelésére került sor múlt vasárnap a fóti gyülekezetben, ahol D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke és Cserhátiné Szabó Izabella, a gyülekezet lelkésze végezte az igehirdetés, illetve a szentelés szolgálatát. >>

Kicsiny nyáj nagy ünnepe
Taliándörögd a Balaton-felvidék lankái között fekvő kis település. Az ötvenes évek pártállami politikája az itt élő evangélikusságot is sújtotta. Államosították az egyházközség iskoláját, így a templom mellett csak egy szürke kis házikó maradt a híveknek, amelyben gyülekezeti alkalmakat tarthattak. Ennek a szomorú időszaknak a végét ünnepelték a taliándörögdiek szeptember 19-én, amikor új gyülekezeti házuk felszentelésére gyűltek össze. >>

Hálaadás Magyarbánhegyesen
A gyülekezet tagjainak száma a harmincat sem éri el, a nagy fenyőfák árnyékában meghúzódó kicsiny templomnak se tornya, se harangja, mégis közel nyolcvanan meghallották a hívó szót Magyarbánhegyesen. Szeptember 19-én Isten ajándékozó szeretetéért, különösen is a gyülekezet nyáron megújult hajlékáért adtak hálát a Békés megyei községben. Az ünnepi alkalom azért is különlegesnek számított, mert több mint fél évszázada nem járt evangélikus püspök a faluban. >>

Fegyelem? Figyelem!
A hittanórai fegyelmezés nehézségei adták a témáját az Északi Evangélikus Egyházkerület idei katechetikai napjának. Azzal a céllal találkoztak negyvenen – lelkészek és pedagógusok – szeptember 18-án a Nógrád megyei Szügy községben, hogy a fegyelem és a figyelem kérdéseit megvitatva közelebb kerülhessenek a gyerekekhez. Hogy a figyelmen legyen a hangsúly, és ezáltal eredményesebbé váljon a munka. >>

Ahol nem sokallják az egész napos együttlétet
A múlt vasárnap a csillaghegyi evangélikus gyülekezet ismét megtartotta az összegyülekezés napját. A már hagyományossá vált, egész napos rendezvényen többek között istentiszteletet tartottak, és előadások hangzottak el, egyedülálló volta mégis elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a gyülekezeti kereteken túlmutatva, a környéken lakókat is megszólítja. >>

Keresztutak

Hittanárok konferenciája
A finnországi Järvenpää-ben tartotta konferenciáját a Vallástanárok Európai Fóruma (European Forum for Teachers of Religious Education). Ez a legátfogóbb európai szakmai szervezet hittantanárok, valamint a hittudományi egyetemeken és főiskolákon ... >>

Dicsőítő koncert
A katolikus egyházon belül működő karizmatikus közösségek képviselői tartottak találkozót múlt szombaton a Papp László Arénában. A rendezvényt este dicsőítő koncert zárta, amelyen közel tízezren vettek részt. >>

Új gyermekonkológiai centrum Szegeden
Szeptember 18-án a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján ünnepélyes keretek között felavatták az új onkológiai centrumot. Az évente több mint nyolcvan gyermek gyógyulását szolgáló új osztály épületének kialakítását a Béres Alapítvány ... >>

Börtönkoncert
Dinnyés József daltulajdonos Balassi és Bocskai kora, hite és küzdelmei címmel a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kápolnájában tartott koncertet az érdeklődő fogvatartottaknak. A beszélgetés során az előadóművész rámutatott, hogy ... >>

Új főtitkár a Bibliatársulatok Világszövetségének élén
A walesi Newportban augusztus 30-án fejeződött be a Bibliatársulatok Világszövetségének nagygyűlése. Ezen az új-zélandi George Barton személyében – aki foglalkozását tekintve jogász – új főtitkárt választottak. Az adatok szerint jelenleg 600 ... >>

Evangélikusok

„Utak találkozásából” született disszertáció – avagy a hely szelleme is segít
Beszélgetőtársam, Korányi András még nincs harmincéves, de tehetségének, szorgalmának, kitartásának köszönhetően máris olyan eredményeket mondhat a magáénak, amelyeket a negyvenes, ötvenes éveikben járók is megirigyelhetnének. A lapunkban is gyakran publikáló teológust hittudományi egyetemünk tanévnyitó ünnepélyén avatták az egyháztörténeti tanszék legfiatalabb doktorává. Mivel a riporter ez esetben volt teológustársával beszélget, az olvasó minden bizonnyal megbocsátja a tegeződést… >>

Emlékezés az evangélikus tudósra, Szentágothai Jánosra (1912–1994)*
Tíz esztendeje, 1994. szeptember 8-án távozott el Szentágothai János professzor. Egyszerre volt világraszólót alkotó tudós és hazája emelkedését szolgáló jó magyar. Augusztus 30-án a nemzetközi hírű agykutatóról tartottunk nemzetközi tudományos rendezvényt, most Szentágothai professzorról, a mélyen istenhívő emberről szeretnék szólni. >>

e-világ

Európai Keresztény Internet Konferencia Kolozsváron
Az első Keresztény Internet Konferenciát (ECIC) 1996-ban Frankfurtban rendezték meg. Az ECIC szervezetét tíz európai ország egyházi küldöttei alakították meg a Keresztény Kommunikáció Világszövetsége támogatásával. Az ECIC IV. helyszíne Budapest volt. Európa keresztény kommunikációs szakemberei a helyszínválasztással ismerték el egyházunk informatikai tevékenységét és Bogdányi Gábornak, az Internet Munkacsoport vezetőjének a hazai és nemzetközi keresztény kommunikáció területén végzett kimagasló elméleti és gyakorlati munkásságát. Az idén májusban a IX. konferenciára került sor az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban. >>

Keresztény szemmel

Teremtéstörténet és tudományelmélet
Érdekes hír jelent meg az Index portálon szeptember 8-án: „A szerb oktatási minisztérium tagadja Darwin elméletét” – olvashatjuk, majd megtudjuk, hogy a szerb oktatási miniszter Darwin téziseit túlzottan „dogmatikusnak” tartja, ezek „így legfeljebb ... >>

Őszi számvetés
Gyerekkoromban a családdal minden évben legalább egyszer elutaztunk apám szülőfalujába. Végiglátogattuk a rokonokat, sétáltunk az utcán, a kertek alatt, és apám a számára emlékezetes csínytevéseket idéző helyeknél mindig mesélt egy-egy történetet. ... >>

Életünk „nagy” befektetése
Szinte mindennap kapok olyan reklámleveleket, amelyekben valamilyen befektetési lehetőségre próbálják felhívni a figyelmemet. Bár a bölcs pénzügyi befektetés igen praktikus dolog, mégis azt vettem észre, hogy sokan – bár nagyon gondosan megtervezik ... >>

Horgony és vitorla: szubjektív vallomás
Félve közeledtem Biharkeresztesnél a román határhoz. Mi tagadás: mélyen belém ivódott az a nagyjából tizenöt évvel ezelőtti emlék, amikor egyetlen, a tárcámban hanyagul ottfelejtett szentkép miatt a román határőrök a vámépület egyik dohos, ... >>

A hét témája

Ünnepi ajtónyitás
Hogy is lehetne két szóban összegezni azt a kétnapos eseménysorozatot, amellyel az Evangélikus Hittudományi Egyetem megnyitotta 2004/2005-ös tanévét? Talán e kettővel: ajtónyitás és ünnep. Teológiánk nagyon is valóságos ajtókat és benső, láthatatlan, lelki ajtókat egyaránt kitárt ezen az őszön. A gyors „leltár”: új kollégiumszárnyat építettek a meglévő, már kinőtt régi kollégium mellé; az intézmény „ajtót nyitott” az idei év elsőévesei és valamennyi tanára és hallgatója előtt; valamint két fiatal, tehetséges ember életpályáján is új szakasz kezdődött: dr. Csepregi Zoltánt egyháztörténész-professzorrá, Korányi Andrást pedig doktorrá avatták a kétnapos ünnepen. >>

Az útra indulók
„Milyen tervekkel indul útnak?” – kérdeztük elutazásuk előtt az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész és hittanár szakos ösztöndíjasaitól, akik idén valamelyik külföldi oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. >>

A színes ablakokon túl
Az új kollégiumszárny révén ezer négyzetméterrel bővült az épület. Ami újonnan épült: 16 lakószoba (32 férőhellyel), tornaterem, multifunkcionális – nagyteremmé is átalakítható – kápolna, a kollégiumi lelkész lakása a tetőtérben, társalgók, közös ... >>

evél&levél

Budapest, 1984 – Válasz egy hozzászólásra
Az Evangélikus Élet szerkesztőségének kérésére még július közepén örömmel elvállaltam egy „rövid megemlékezés” írását, bármilyen nehéz is volt rövidre fogni a mondandómat egy ilyen valóban egyháztörténelmi, hazai egyházunk számára új korszakot nyitó ... >>

A közelmúlt krónikája

Szívvel, lélekkel, szeretetben
Megajándékozottnak érezhette magát szeptember 17. és 19. között minden lakó, dolgozó és látogató a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthonban. A hagyományokhoz híven ismét háromnapos ünnepségsorozattal emlékeztek az ötvenhárom esztendővel ezelőtti kezdetekre. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Az igazán alázatosak nem néznek az alázatosság következményére, hanem gyermeki szívvel kis dolgokra tekintenek, szívesen foglalkoznak velük, és eszükbe sem jut, hogy ők alázatosak. Itt a forrásból buzog a víz, amikor keresetlenül, önmagából ... >>

Kultúrkörök

Magyar siker a 2. nemzetközi Francesco D’Onofrio orgonaversenyen
Magyar versenyző nyerte a 2. nemzetközi Francesco D'Onofrio orgonaversenyt. A zenei megmérettetésre augusztus 26. és 29. között a Róma melletti Carunchióban – a város S. Giovanni Battista-templomában – került sor. A repertoárt késő barokk ... >>

Christus victor quia victima
„A látomást alázatosan fogadó, de a látomást egészen átteremtő ember…” – Jókai Anna író fogalmazott így a Munkácsy- és Kossuth díjas gobelinművész, Polgár Rózsa egyik kiállításának megnyitóján a művészről. Annak, aki Rákoshegyen alázattal nyit be az evangélikus templomba, látomásban lehet része. Gondjaink, elesettségünk eltűnik, mint a redőkben leomló kárpit, és felragyog Krisztus keresztje. Ez a kereszt ereje, ez a kereszt titka, ezt láttatja Polgár Rózsa „Christus victor quia victima” – „Krisztus győzött, mivel legyőzetett” – című oltárképe, amelyet szeptember 19-én szentelt fel a művésznő férje, D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök. >>

Egyház és zene
„Zengjetek Istennek új éneket!” – buzdít bennünket az Evangélikus énekeskönyv 68. éneke. A zene és az ének kétségtelenül összefonódott a történelmi egyházakkal. Arról azonban már megoszlanak a vélemények, hogy ennek a bizonyos „új éneknek” újszerűnek is kell-e lennie. A kérdés aktualitását megerősíti az idén 15. alkalommal megrendezett Jubál fesztivál. >>

Hová menjünk? Kirándulni!
Kirándulások, táborok, üdülések megszervezésében segítséget nyújtó könyvet adott ki a CompAlmanach Kiadó immár 14. alkalommal. Az Irány Magyarország! 2004 címet viselő két kötet a magyar mellett német és angol nyelven is tartalmazza az információkat. >>

A vasárnap igéje

Vissza a mélyből feltörő forráshoz!
Vigyázat! Nem ivóvíz! – látjuk gyakran a feliratot mívesre faragott díszkutakon. Sok helyen a csapból sem folyik egészséges víz, és ma már azt is elmondhatjuk, hogy nincsen olyan esztendő, amelyben ne szólnának a hírek folyók és egyéb élő vizek ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Istenünk! Könyörgünk ezért a világért, amelyet minden javával és áldásával nekünk teremtettél. Add, hogy ne tudjon teret nyerni benne az embertelenség, a háború és az értelmetlen halál! Add, hogy ne pusztuljon környezetünk, és tiszta Földet adjunk ... >>

EvÉlet - Lelki segély

„Más, mint a többi fiú…”
„A fiam értelmes, okos nagyfiú. Nemrégiben sikeres nyelvvizsgát tett, és ebben a tanévben kezdi meg az egyetemet. Folyton szorongó kamasz volt, tele kisebbségi érzéssel, de azt gondoltam, hogy azért nem jár diszkóba meg a lányok után, mert csak a tanulás érdekli. A nyáron bevallotta nekem, hogy azért menekül a tanulásba, mert ő „más”, mint a többi fiú. Először nagyon megrendültem attól, amit mondott, és valójában nem is értettem, mert fiú barátai nem is voltak soha. Egyszerűen nem tudom, hogyan segíthetnék neki! Félek, hogy ha erőszakosan meg akarom változtatni, akkor elüldözöm itthonról, ha viszont elfogadom olyannak, amilyen, azt biztatásnak veszi.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet a baptista egyházban
Élő víz
És megkenék vala testét fáradt traktorolajjal…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Az Úr háza
Kőszegen is megérett az idő az aratásra
Megújult világítótorony a Balaton partján
Fóti „fészkek”
Kicsiny nyáj nagy ünnepe
Hálaadás Magyarbánhegyesen
Fegyelem? Figyelem!
Ahol nem sokallják az egész napos együttlétet
Keresztutak
Hittanárok konferenciája
Dicsőítő koncert
Új gyermekonkológiai centrum Szegeden
Börtönkoncert
Új főtitkár a Bibliatársulatok Világszövetségének élén
Evangélikusok
„Utak találkozásából” született disszertáció – avagy a hely szelleme is segít
Emlékezés az evangélikus tudósra, Szentágothai Jánosra (1912–1994)*
e-világ
Európai Keresztény Internet Konferencia Kolozsváron
Keresztény szemmel
Teremtéstörténet és tudományelmélet
Őszi számvetés
Életünk „nagy” befektetése
Horgony és vitorla: szubjektív vallomás
A hét témája
Ünnepi ajtónyitás
Az útra indulók
A színes ablakokon túl
evél&levél
Budapest, 1984 – Válasz egy hozzászólásra
A közelmúlt krónikája
Szívvel, lélekkel, szeretetben
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Magyar siker a 2. nemzetközi Francesco D’Onofrio orgonaversenyen
Christus victor quia victima
Egyház és zene
Hová menjünk? Kirándulni!
A vasárnap igéje
Vissza a mélyből feltörő forráshoz!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
„Más, mint a többi fiú…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 39

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster