EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 42

42. szám – 2004/10/17

   Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Józsefet börtönbe vetették, de az Úr vele volt. 1Móz 39,20.21 (ApCsel 12,6–7; Mk 2,1–12; Ef 4,22–32; Zsolt 137) Többször is jártam már börtönben, újságíróként beszélgethettem elítéltekkel is. Találkoztam olyan „Józseffel” is, aki vallotta: az Úr ... >>

Liturgikus sarok

Körülnéztünk
És mit láttunk? Hihetetlen gazdagságot. Lehetne ezt negatívumként is értékelni. Mondhatnánk: mennyire szétszakadtunk! Az egy isten gyermekei miért nem tudják egyformán imádni és dicsérni Urukat? A liturgia sokfélesége a széttöredezettség jele, ez ... >>

Élő víz

Az első benyomás
Életünk bizonyos helyzeteiben különösen fontosak az első benyomások. Fontos, hogy az új iskolában milyennek látjuk az új osztálytársakat, az új tanárokat; hogy az új munkahelyen hogyan szól hozzánk a főnök, milyen szemmel néz ránk az ismeretlen ... >>

Heti útravaló
Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. (Jer 17,14) >>

Egyházunk egy-két hete

Igen Isten igéjére!
Az élet vizét kínálták – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt – október 9-én, szombaton a Deák téri evangélikus templomban. A tizenegyedik országos evangélizáció előtt egy pohár friss vízzel és a programot tartalmazó szórólappal hívogatták, invitálták az arra járókat az istenházába. A falak között azután – a közös éneklésen, beszélgetéseken, megtérésre hívó igehirdetéseken, valamint bizonyságtételek során keresztül – bőségesen kiáradhatott a valódi „élet vize”, a megváltó Jézus Krisztusra mutató, erőt és megújulást adó evangélium. >>

Evangélizáció
Győri János Sámuel lelkész evangélizációját egy „filmes betét” is színesítette. A résztvevők a felsőpetényi özv. Pauló Jánosné bizonyságtételét tekinthették meg, aki hosszú évek távolából így vallott a kamerák előtt arról, mi is történt vele ötvenhat esztendővel ezelőtt: >>

Ünnep Hódmezővásárhelyen
Kettős iktatási ünnep volt a múlt szombaton a hódmezővásárhelyi gyülekezetben: Ribár János esperes beiktatta hivatalába a gyülekezet megválasztott lelkészét, Deák Lászlót, valamint felügyelőjét, Krajcsivics Lászlót. >>

Hálaadás vagy siratóének?
Ha statisztikai szempontból tekintjük, szépen hangzik az kijelentés, hogy a veszprémgalsai leánygyülekezet egyharmada jelen van a havonta tartandó istentiszteleteken. Az igazság kedvéért viszont hozzá kell tenni, hogy a legutóbbi népszámláláskor mindössze tizenöten vallották magukat evangélikusnak a faluban. Ennek ellenére október 10-én mégis ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a hívek és a vendégek: a közelmúltban renovált templomuk felépítésének kétszázadik évfordulóján adtak hálát. >>

Házat épített a lelkészt váró gyülekezet
Éppen negyed évszázaddal ezelőtt – harminchat évi súri lelkészi szolgálattal a háta mögött – költözött el a kis bakonyaljai településről Jakab Miklós, az utolsó helyben lakó lelkipásztor. Akkoriban az egyházközség tagjai megijedtek, hogy a pásztor nélkül maradt nyáj sorsára jutnak. Isten hűsége viszont segítette az élni akaró gyülekezetet. Ezeket a gondolatokat Zászkaliczky Péter, a szomszéd falu, Bakonycsernye egykori lelkésze fogalmazta meg október 10-én Súron, azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke felszentelte a nemrégiben felépített új gyülekezeti házat. >>

A pusztában ott lakó szeretet
Egy hideg, esős szombati napon, október 9-én hálaadó istentiszteletre gyülekeztek a hívek a pusztaottlakai evangélikus templomba, ahol az egyházközség 125 éves fennállását ünnepelték. >>

Keresztutak

Új híd Drezda és Budapest között
A múlt szombat, október 9-e különleges találkozás örömével lepte meg a Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Osztályát és az ifjúsági munkában aktív, önkéntes segítők kis csapatát. A drezdai székhelyű sachseni egyházmegyéből olyan fiatalok ... >>

Ember s ég találkozása, avagy L’Abri konferencia Révfülöpön
Egy éve néhány lelkes fiatal – vagyis e cikk szerzői – úgy döntött, hogy szeretné továbbadni és bemutatni azt a szellemiséget, amelyet magunk is megtapasztaltunk az angliai L´Abri közösségben eltöltött idő alatt. A L’Abri szó franciául „menedéket” ... >>

Együtt négy ország lelkészei
Harmadik alkalommal találkoztak és tanácskoztak a hét közepén, szerda délutántól péntek délig a magyar–osztrák–szlovák hármas határ mentén élő és szolgáló lelkészek. Első alkalommal – két éve – Győr volt a házigazdája ennek az akkor még új kezdeményezésnek, tavaly Szlovákiában, a Magas-Tátrában folytatódott a sorozat, ezúttal pedig a valóban a hármas határnál fekvő kis burgenlandi község, Deutsch-Jahrndorf adott otthont a találkozónak. >>

Evangélikusok

Száz éve született D. dr. Vető Lajos püspök
Vető Lajos Békés megyében, Kondoroson született, földműves családban 1904. október 17-én, Viszkok János és Uhliár Julianna gyermekeként. Elemi iskolai tanulmányait követően a Szarvasi Evangélikus Főgimnáziumban érettségizett jeles eredménnyel. Egy ... >>

e-világ

Verespatak – új Eldorádó?
A tiszai cianidszennyezésről kezdett filmet készíteni Kocsis Tibor. Útja eközben Verespatakra vezetett – s az elkészült film Verespatakról szól… És talán segít megmenteni a falut, környezetét és lakosságát a pusztulástól. >>

Keresztény szemmel

Az a bizonyos 1%
Hálátlan, félreérthető, mégis szükséges hetilapunk hasábjain anyagi kérdésekről szólni. Hálátlan, mert senki sem szereti, ha pénztárcáját kívülállók nyitogatják. Félreérthető, mert a kedves olvasó könnyen a „telhetetlen papzsák” megjegyzéssel ... >>

Hit vagy identitás
Vannak, akik úgy vélekednek, hogy az egyházak, legalábbis a történelmi egyházak – akár tetszik ez, akár nem – feltétlenül a nagypolitika szférájába tartoznak, és a politikai súlyuk is jelentős. Mások viszont azt hangsúlyozzák, hogy időszerű teljessé tenni az állam és az egyház szétválasztásának a folyamatát. Ez kedvező lenne az egyházaknak is, valóban szabadon végezhetnék missziói, diakóniai és számos egyéb tevékenységüket a polgári demokratikus jogállam keretei között. >>

Érdemes-e számítógépet adni a lelkészeknek?
Kell-e számítógép a lelkészeknek? Nyilvánvaló a válasz: persze, hogy kell, sőt nagyon is szükség van rá! Megkönnyíti az irodai munkát, rengeteget segít a napi ügyintézésben. Lehet vele internetezni, drótpostán keresztül kapcsolatot tartani távoli lelkészekkel, honlapja lehet a gyülekezetnek, sokan rátalálnak. – Ezt gondoltam én is a közelmúltig, hiszen immár hét éve dolgozom az Internet Munkacsoportban azért, hogy az egyházi számítógépes munka minél jobb feltételek között folyjon, a gyülekezetekben és országos intézményeinkben egyaránt. Mégis, az utóbbi hónapokban kétségek merültek fel bennem. Nem is abban kezdtem kételkedni, hogy szükséges-e a számítógép, hanem hogy érdemes-e adni… >>

A hét témája

Püspökiktatás Erdélyben
A székelyföldi Sepsiszentgyörgyön beiktatták tisztségébe a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökét. Adorjáni Dezső Zoltán megválasztása előtt Bukarestben szolgált. Hat évvel ezelőtt – egyéb tisztségei mellett – a Brassói Egyházmegye ... >>

Beszámoló a püspökiktatásról
Noha a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöki székhelye Kolozsvár, az erdélyi magyar evangélikusság szigetének tekinthető Barcaság közelsége is indokolta, hogy – most első ízben – a 80 ezer főt számláló s mintegy hetven százalékában magyarok ... >>

Anno Domini
(Két áldás) Mózes Árpád 1992 óta volt az erdélyi evangélikusok püspöke. Most egy történetet idéz fel abból az időből, amikor 1956 után hat lelkész-, illetve teológus társával együtt a Duna-deltában raboskodott. Ezúttal nem a nyomorúságos ... >>

Testvérkapcsolatok szőtte portré Adorjáni Dezső Zoltánról
Tizennégy évvel ezelőtt találkoztunk először egy Bukarestben élő fiatal lelkésszel és feleségével, hogy a létesítendő testvér-gyülekezeti kapcsolatról beszélgessünk. A lelkész tele volt energiával, ötletekkel, lelkesedéssel az egyház mai ... >>

A szolga engedelmes szívet kér
Püspökké választását követően, az Evangélikus Élet augusztus 20-i, ünnepi lapszámában már megrajzoltuk Adorjáni Dezső Zoltán portréját. Az alábbi interjú püspökké avatása előtt egy nappal készült. A tegező formát az a tény indokolja, hogy a beszélgetőtársak mindketten lelkészek, ráadásul régi ismerősök. Az interjút – valamint a püspökiktató ünnepi istentisztelet összefoglalóját – teljes terjedelmében október 16-án, szombaton 12.10-től, az Isten kezében című sorozatműsorban sugározza a Duna Televízió. Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás. >>

Részlet Mádl Ferenc magyar államfő leveléből
„Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr életpályája, elmélyült tanulmányai, a gyülekezeti élet szervezésében és építésében szerzett tapasztalatai, a hitéleti és világi ismeretekre nevelésben való munkájának eredményei bizonyossá teszik, hogy elődje ... >>

A Király-hágón…
Amikor Erdélybe megyünk, lehetőség szerint megállunk a Király-hágó tetején. Mögöttünk a sík Partium, előttünk a vadregényes Erdély. Miközben itt elővesszük elemózsiánkat, és iszunk egy kávét, lélekben felkészülünk a további útszakaszra. Kolozsvárra, ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Nyilatkozat
A rendszerváltozás óta az egymást váltó kormányok kivétel nélkül az egyházak megerősödését, társadalmi szolgálatuk kiteljesedését elősegítő politikát folytattak. Természetesen voltak különbségek, de a tendencia azonos volt. Reményeink szerint ... >>

A közelmúlt krónikája

Hideg szélben meleg szavak
A békéscsabai Evangélikus Szeretetotthon új szárnyát október 10-én, vasárnap avatta fel Gáncs Péter püspök. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„A madarak pedig aggodalmaskodás és fösvénység nélkül repülnek, nekünk éppen így aggodalmaskodás és fösvénység nélkül kell dolgoznunk. Ha azonban aggodalmaskodol és fösvénykedsz, hát akkor csak gyötrődj és fösvénykedj, hogy a sült galamb valóban a ... >>

Kultúrkörök

Egy húsz évvel ezelőtti látlelet
A Lutheránus Világszövetség húsz esztendővel ezelőtti, 1984-es budapesti nagygyűléséről már több írás is megemlékezett lapunk hasábjain. Legutóbb például arról számoltunk be, hogy a hittudományi egyetem tanévnyitó rendezvényeinek sorában, szeptember 16-án kerekasztal-beszélgetésen idézték fel szervezők, résztvevők az akkori eseményeket. Szemtől szemben egyházunk közelmúltjával – az értékelés, az elemzés a két évtizednyi távlat adta „rálátásból” igen tanulságos volt. Nem utolsósorban derültséggel teli – de erről majd később… >>

Misztika, Beatles, Heidegger…
A könyvesboltok kirakatai előtt nézelődve bizonyára sokaknak – nekünk, evangélikusoknak kiváltképp – megakadt már a szeme egy talányos könyvcímen: Lutheránus Zen. A paradox címet látva jogosan fogalmazódhat meg bennünk a kérdés: vajon hogyan kerül Pilátus a Credóba, azaz a Zen a lutheranizmusba, illetve fordítva, a lutheranizmus a zenbuddhizmusba? >>

Fesztivál Vadkerten
Mint minden évben, az idén is megrendezték Soltvadkerten a szüreti fesztivált. Az egyre bővülő kínálatban hagyományosan szerephez jutnak a helyi egyházközségek, így a város központjában álló evangélikus templom is. >>

Látványkoncert
Az ember nemcsak a szájával, hanem a szemével és az orrával is „eszik”, mondják. És valóban igaz, életünk komplex élményekkel van tele. Ezalól sokáig kivételt képeztek a koncertek, amelyekre kifejezetten és kizárólag csak hallgatni jártunk. Már aki ... >>

A vasárnap igéje

Hivatás – munka – kényszer
Agendánk a mai vasárnap alaphangját ebben a gondolatban adja meg: Járjunk elhívásunkhoz méltóan! Munkában! Pál segít, hogy megértsük a munkára való felszólítás igazi értelmét. Az apostol Milétoszban tartózkodik, és magához hívja az efezusi ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Istenünk, aki mindennek teremtője és fenntartója vagy, s aki Szentlelked által soha nem szűnsz meg értünk munkálkodni! Te rendelkeztél úgy, hogy az élet és a munka elválaszthatatlan legyen egymástól. Egész emberi életünk válik ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Misszió a hétvégi telken
„Kedves Lelkésznő! A teljes kétségbeesés határán írok Önnek. Férjemmel közel három évtizedig gyűjtögettünk, hogy vehessünk egy kis hétvégi telket. Mindig arra vágytunk, hogy legyen egy hely, ahol a jó levegőn kertészkedhetünk, vagy az árnyas fák alatt békésen reggelizhetünk. Néhány éve megtaláltuk álmaink telkét, rajta egy házikóval, amely pontosan olyan, mintha nekünk tervezték volna. Örömünk azonban nem tartott sokáig, mert a szomszédos házat egy gyakran alkoholizáló pár vette meg. Állandó veszekedésükkel tönkreteszik pihenésünket, megzavarják még az Úr előtti esti elcsendesedésünket is. Lassan már nincs is kedvünk kimenni a telekre, pedig annyira szeretjük!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Körülnéztünk
Élő víz
Az első benyomás
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Igen Isten igéjére!
Evangélizáció
Ünnep Hódmezővásárhelyen
Hálaadás vagy siratóének?
Házat épített a lelkészt váró gyülekezet
A pusztában ott lakó szeretet
Keresztutak
Új híd Drezda és Budapest között
Ember s ég találkozása, avagy L’Abri konferencia Révfülöpön
Együtt négy ország lelkészei
Evangélikusok
Száz éve született D. dr. Vető Lajos püspök
e-világ
Verespatak – új Eldorádó?
Keresztény szemmel
Az a bizonyos 1%
Hit vagy identitás
Érdemes-e számítógépet adni a lelkészeknek?
A hét témája
Püspökiktatás Erdélyben
Beszámoló a püspökiktatásról
Anno Domini
Testvérkapcsolatok szőtte portré Adorjáni Dezső Zoltánról
A szolga engedelmes szívet kér
Részlet Mádl Ferenc magyar államfő leveléből
A Király-hágón…
Közlemények, nyilatkozatok
Nyilatkozat
A közelmúlt krónikája
Hideg szélben meleg szavak
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy húsz évvel ezelőtti látlelet
Misztika, Beatles, Heidegger…
Fesztivál Vadkerten
Látványkoncert
A vasárnap igéje
Hivatás – munka – kényszer
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Misszió a hétvégi telken
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 42

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster