EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 42 - Száz éve született D. dr. Vető Lajos püspök

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Száz éve született D. dr. Vető Lajos püspök

(1904–1989)

Vető Lajos Békés megyében, Kondoroson született, földműves családban 1904. október 17-én, Viszkok János és Uhliár Julianna gyermekeként. Elemi iskolai tanulmányait követően a Szarvasi Evangélikus Főgimnáziumban érettségizett jeles eredménnyel.

Egy évi műegyetemi esztendő után a soproni evangélikus teológiai fakultásra iratkozott be, ahol 1924 és 1928 között volt teológiai hallgató. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök szentelte lelkésszé 1928. június 29-én. Ezt követően kétéves időszakra tanulmányi ösztöndíjat kapott, melyet Berlinben és Észtországban (Tartuban) töltött.

Már fiatal korában a valláspszichológia tudománya felé fordult. Doktori munkáját A hit által való megigazulás elve egyszerű evangélikus hívek lelki világában címmel írta, majd 1935-ben sikerrel megvédte summa cum laude értékeléssel. 1936-ban házasságot kötött Folkusházy Zsuzsannával. Közös életüket Isten két fiúgyermekkel, négy unokával és négy dédunokával áldotta meg.

Előbb segédlelkészként, majd 1931 és 1937 között szolnoki helyettes lelkészként Medgyesegyházán szolgált. Innen választotta meg parókusának a diósgyőr-vasgyári gyülekezet. Ezt a szolgálatot 1948-ban történt püspökké választásával fejezte be: 1952-ig a Nyíregyházán székelő Tiszai Egyházkerület főpásztora lett. Ekkor az országos zsinat határozata értelmében a négy egyházkerület kettőre zsugorodott. Vető Lajos az újonnan szerveződő Északi Egyházkerület püspöke lett budapesti székhellyel. 1956 októberében a forradalmi események hatására lemondott püspöki tisztéről, helyére D. Túróczi Zoltán korábbi dunántúli püspököt választották. Vető Lajos ezután az Evangélikus Teológiai Akadémián tartott előadásokat a vallástudomány tárgyköréből. D. Túróczi Zoltán 1957 decemberében külső kényszer hatására lemondott tisztségéről, miután a Magyar Népköztársaság a vezető egyházi tisztségek betöltéséhez állami hozzájárulás szükségességét rendelte el visszamenőleges hatállyal. Így ismét Vető Lajos került az Északi Egyházkerület püspöki székébe 1967. május 15-ig, kényszerű nyugdíjaztatásáig.

A templomépítő

Két gyülekezetben, Szolnokon és Diósgyőr-Vasgyárban épített templomot hívei áldozatkészségéből és hathatós segítségével. A szolnoki templom a wittenbergi vártemplom kicsinyített másolata: ékszerdoboz szépségével emlékeztet a kilencvenöt tétel kiszögezésének eredeti színhelyére. A diósgyőr-vasgyári templom is a reformációhoz kötődik külső megjelenésében: alakja a wartburgi vár sziluettjét formázza. Erődtemplom, erős vár képzetét kelti. Vető Lajos ugyan tíz évnél is rövidebb ideig szolgált a két, új templommal büszkélkedő gyülekezetben, de még ma is élnek, akik örömmel gondolnak vissza a templomépítés „hősi” korszakára. Keveseknek adatik meg, hogy két templomot építsenek az Úr szőlőskertjében.

A tudós valláspszichológus

Szerette a nyelveket. Németül, szlovákul, oroszul és angolul is beszélt. Választott tudományának művelésében korán kitűnt. Már 1933-ban kiadta A modern pszichoterápia fő irányai című munkáját. A már említett disszertációján kívül A gyermek lelke címmel Győrött jelent meg tanulmánya. 1966-ban adta ki Tapasztalati valláslélektan című könyvét, melyet még napjainkban is forgatnak a téma iránt érdeklődők. Több fordítása látott napvilágot. Ernst zur Nieden (Éneddel beszélgetek) című műve a legjelentősebb. De adott ki tanulmányt a kábítószer használatának veszélyéről és az öngyilkosság okairól is, még a második világháború előtti időkben. Összesen negyvennégy munkája jelent meg nyomdai kiadásban választott tudománya köréből. Tagja volt a Nemzetközi Lélektani Társaságnak.

A megfélemlített püspök

Aki átélte vagy ismeri az 1990 előtti negyven évet, a diktatúra korszakát, annak nem meglepő, ha azt írjuk, hogy abban az időben hazánkban a püspök is, a lelkész is, a hívő is megfélemlített állampolgárként élt. Vető Lajos 1948-as püspökké választásának körülményei is magukon viselték a politikai befolyás jegyeit. Mindez rányomta bélyegét közel tizenkilenc évi püspöki szolgálatára. Ez az 1956–57. évi események nyomán is észlelhető volt. Szolgálati ideje alatt egyházunk rendkívül visszafogottan, a templom és a parókia falai közé szorítva működhetett.

Vető Lajos püspök csendes, inkább visszahúzódó természetű ember volt. Gyülekezeteit az adott körülmények között látogatta. Gyakran kényszerű döntéseket erőltettek rá. Püspöki szolgálata a nehéz történelmi korszak minden ismertetőjegyét magán viseli. Személyének, szolgálatának objektív értékeléséhez nagyobb történelmi távlatra van szüksége a kutatásnak. Templomépítő szolgálatáért, tudományos tevékenységéért méltán hálás az utókor.

Evangélikus püspöki működését pedig a kegyelmes Isten bölcsességére és irgalmára bízzuk, aki egyedül ismeri a szívek titkait, indítékait, aki előtt mindnyájan – ahogyan azt Vető Lajos is vallotta – Krisztus érdeméért állhatunk meg.

D. Szebik Imre


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Körülnéztünk
Élő víz
Az első benyomás
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Igen Isten igéjére!
Evangélizáció
Ünnep Hódmezővásárhelyen
Hálaadás vagy siratóének?
Házat épített a lelkészt váró gyülekezet
A pusztában ott lakó szeretet
Keresztutak
Új híd Drezda és Budapest között
Ember s ég találkozása, avagy L’Abri konferencia Révfülöpön
Együtt négy ország lelkészei
Evangélikusok
Száz éve született D. dr. Vető Lajos püspök
e-világ
Verespatak – új Eldorádó?
Keresztény szemmel
Az a bizonyos 1%
Hit vagy identitás
Érdemes-e számítógépet adni a lelkészeknek?
A hét témája
Püspökiktatás Erdélyben
Beszámoló a püspökiktatásról
Anno Domini
Testvérkapcsolatok szőtte portré Adorjáni Dezső Zoltánról
A szolga engedelmes szívet kér
Részlet Mádl Ferenc magyar államfő leveléből
A Király-hágón…
Közlemények, nyilatkozatok
Nyilatkozat
A közelmúlt krónikája
Hideg szélben meleg szavak
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy húsz évvel ezelőtti látlelet
Misztika, Beatles, Heidegger…
Fesztivál Vadkerten
Látványkoncert
A vasárnap igéje
Hivatás – munka – kényszer
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Misszió a hétvégi telken
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 42 Száz éve született D. dr. Vető Lajos püspök

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster