EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 18

18. szám – 2006/04/30

   Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini)

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Pál írja: Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. ... >>

Élő víz

Heti útravaló
Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27–28) >>

Egyházunk egy-két hete

Épül, szépül…
A több mint százéves ózdi evangélikus templom három évvel ezelőtt életveszélyessé vált, ezért be kellett zárni, s a gyülekezet nem használhatta. >>

Egyházkerületi közgyűlés Veszprémben
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület presbitériuma és közgyűlése az elmúlt szombaton, április 22-én ülésezett Veszprémben. A közgyűlés tagjai és az érdeklődők az egyházközség gyülekezeti termében ültek össze számadásra, döntéshozatalra. >>

Kirándult a hívek egynegyede
Gyülekezeteinkből – Ambrózfalváról, Pitvarosról és Csanádalbertiből – népes csapat vett részt múlt hétvégén a csabacsűdi egyházmegyei gyermeknapon. >>

Keresztutak

Húsvét Taizében
A húsvéti szünetben tizenegyezer fiatal érkezett Európa számos országából és más földrészekről is, hogy részt vegyen a taizéi ökumenikus találkozókon. A zarándokok között volt – többek közt – mintegy négyezer német, kétezer-hétszáz francia, több száz portugál, spanyol, olasz és skandináv nemzetiségű fiatal. A nagyszombati közös esti ima alkalmával tett örök fogadalmat a közösségben az első magyar testvér – András. >>

Negyvenöt évig egy helyen
Bodonci evangélikus gyülekezetébe invitált minket a meghívó, melyből megtudhattuk, hogy Ludvik Josár nyugdíjba vonul közel fél évszázados, hűséges szolgálatából, és helyébe egy kedves fiatalember, Simon Sever lép. A szlovéniai Bodonci mindig szeretettel hívta és megbecsülte a surdiakat, hiszen itt született (Strukócon) Kuzmics István, a szlovén bibliafordító, aki Somogy-Zalában lelkészkedett, és végezte a tudósok munkáját, míg az érdeklődők kezébe nem adhatta a Halléban kiadott Újszövetséget. >>

Pozsonyban ismerkedtek
Július Filónál, a Szlovákiai Evangélikus Egyház egyetemes püspökénél tett látogatást április 20-án Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. >>

Boldogok a békét teremtők!
A Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete, a Római Katolikus Börtönmisszió, a Magyar Református Egyház Börtönlelkészi Szolgálata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Börtönszolgálata, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió és a Magyar Testvéri Börtöntársaság immár tizennegyedik alkalommal szervezi meg Magyarországon a nemzetközi börtönmissziós imahetet. >>

Boldogok a békét teremtők!
Mindannyian láttunk már olyan gyermekeket, akik emlékeztetnek a szüleikre. A hasonlóság lehet fizikai, de abban is megnyilvánulhat, ahogyan cselekednek vagy beszélnek. „Épp olyan, mint az apja” – szoktuk mondani. Vagy: „Az anyja szakasztott mása.” >>

A Magyarországi Evangélikus Egyház által (is) alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hírei

Hazai árvízi tevékenység
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet azonnal, az elsők között reagált a belvíz (Kunhegyes, Derecske) és az árvíz következtében kialakult helyzetre, így többek között a Duna északi (Pilismarót, ... >>

Beszélsz-e hajléktalanul,
A szokatlan címben két teljesen eltérő dolgot szerettem volna összeboronálni: a hajléktalansorsot és a nyelvtanulást… >>

Evangélikusok

Igazságot – szeretetben
Egyházi sajtó. Olyan önellentmondásnak tűnhet ez a szókapcsolat a kívülálló számára, amelyet nehéz feloldani. A sajtó az aktualitásnak él, az egyház pedig természetesen az örökkévalóság jegyében. A napisajtó e világi hatalom, az egyházi sajtó viszont mégiscsak a mennyei hatalom megszólaltatója vagy képviselője. Olyan ez a helyzet, mint a jól ismert viccben: „Mi a különbség a geológia és a teológia között? – Ég és föld.” Így van ez az egyházi és a világi sajtó esetében is. Mintha ég és föld lenne köztük a különbség… Pedig azt is szokták (szoktuk) mondani, hogy ha Pál apostol ma élne, akkor bizonyára újságíró lenne, hiszen ő kiállt mások elé a nyilvánosság fórumára, és – vállalva a konfrontációt – arról beszélt, ami a szívére volt helyezve. Nem szólva Jézusról, aki nagyszerűen tudott élni a nyilvánossággal. >>

Arannyal és égi kékkel
Boltíves, pókhálós vén terem zugában asztala fölé hajoló szerzetesként ábrázolta a kódexmásolót Arany és kék szavakkal című versében Dsida Jenő. Azt hinné az ember, hogy a Gutenberg-galaxis beköszöntével leáldozott a kódexírók kora. Valójában azonban nem csak a középkorban „működtek” kódexírók: a míves kézírásnak még ma is akadnak mesterei. Magyarországon is. Egyikük Szalai Katalin, akinek legutóbb Várpalotán, a Helyőrségi Művelődési Otthonban nyílt kiállítása. >>

A bibliai kronológia nyomozója
A nyolcvanötödik születésnapját május 2-án betöltő Ponori Thewrewk Aurél kutatómunkájának, könyveinek, tanulmányainak és újságcikkeinek legfontosabb témája az ó- és újszövetségi leírások időpontjainak a csillagászati kronológia eszközével történő meghatározása, valamint teológiai és egyházi vonatkozású események és személyek csillagászati kapcsolódásainak feltárása. A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni néhány kutatási eredményét. >>

e-világ

Mi az, hogy tűzfal?
Tűzfal: „Az illetéktelen hálózati hozzáféréseket megakadályozó szoftveres vagy hardveres eszköz, amely a kommunikáció folyamatába beépülve figyeli és szabályozza az átáramló forgalmat.” Ez a legtöbb felhasználónak nem mond semmit, ezért megpróbálom egy kicsit emberközelibben megfogalmazni. >>

Emlékimaest Csernobil évfordulóján
Mint emlékezetes, a csernobili (Ukrajna) atomerőműben 1986. április 26-án reaktorrobbanás történt. Azóta egyre világosabbá válik – ezt erősítette meg az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network, ECEN) közelmúltbeli konferenciája is –, hogy a katasztrófa által okozott pusztítás minden korábbinál nagyobb volt. >>

Keresztény szemmel

Választás után
A politikával és annak – legalábbis demokratikus országban – kitüntetett eseményével, a parlamenti választásokkal kapcsolatban két dolog fenyeget, az egyházban talán különösen is. A választási eredmények, a politika túlbecsülése, illetve jelentőségük lekicsinylése. >>

Választások után
Tekintettel arra, hogy az országos felügyelővé történt megválasztásomat követően ez az első megnyilvánulásom az Evangélikus Élet hasábjain, fontosnak tartom, hogy mindenekelőtt köszönetet mondjak a bizalomért, és most is kérjem minden, egyházunk jövőjét szívén viselő testvérünk segítségét a feladatra történő további felkészülésemhez. A tervekről, teendőkről őszi beiktatásomig még lesz alkalom írni, beszélni, de mivel országos felügyelőként sem szándékozom lényegesen többet publikálni, mint korábban, talán joggal gondolom úgy, hogy az országgyűlési választások eredményét értékelni hivatott kommentár egyaránt szólhat az egyházon belül zajló tisztújítás perspektíváiról. Már csak azért is, mert a két választás jelentőségét az egyházi közvélemény számára – különösen annak legfontosabb fórumán – nagyjából azonos jelentőségűnek vélem. >>

Szerencse
A legszívesebben azt mondanám: szerencse, hogy éppen arra jártam. Hiszen tudod, mindenki szereti fontosnak érezni magát, különösen meg egy ilyen rossz, elfelejtett öregember, akinek se hazája, se gazdája. Na, de hát az igazság mégiscsak más, és hogy éppen én keveredtem oda, az is inkább valamiféle csoda, mint szükségszerűség. Merthogy éppen a város felé indultam el aznap este. Mehettem volna ki a másik határ felé vagy Nagyfalunak, esetleg maradhattam volna itt egy padon, amikor besötétedett. Éppúgy nem lett volna semmi jelentősége, ahogyan másnak sincs, amióta leépítettek a munkahelyemről, és az asszony elpörölte a házat a fejem fölül. Tudod, senkit sem érdekel azóta, hol hálok meg, sem hogy élek-e, halok-e. Minden holmim itt van ebben a nejlonszatyorban. De nem panaszkodom, hiszen hát sokan élünk így. És látod, azért velünk is megesnek még csodák. >>

A hét témája

Scholz László emlékezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház közel öt évszázados története bővelkedik próbás időkben, amikor a puszta megmaradása volt a tét. Huszadik századi történelmünket egybe lehet-e vetni a török megszállás alatti „zord időkkel”? Ma még nem ... >>

Az evangélikus egyház helyzete Németországban
„Előadásommal úgy vélek legjobban szolgálni, ha a látottak, hallottak és olvasottak nagy tömegéből néhány egyszerű, világos szempont segítségével választom ki és fűzöm össze a részleteseményeket. […] Először egy hosszmetszetet vágunk: ebben az egyházi harc történeti lefolyását kívánjuk felrajzolni nagy fázisai szerint. Majd egy keresztmetszetet készítünk: ebben azokat az elvi és tárgyi problémákat keressük, amelyek körül az egyházi harc állandóan folyik. Végül felvetjük azt a kérdést, hogy miféle jelentősége van egyházunk számára a németországi harcoknak. Ezt nevezzük el talán értékmetszetnek.” >>

A „Bánom” beszéd
„Szeretett Szolgatársaim! Esztendők óta eltökélt szándékom volt, hogy ha véget ér magyar evangélikus egyházunknak az a szakasza, mely – most már látjuk – az elmúlt 6-8 évet zárja magába, s egy új szakasz kapujában állunk: az első ... >>

evél&levél

Köszönet az ajándékműsorért
Ismét eljött hozzánk a ceglédi református nagytemplom Forrás kórusa Györe Sándor énekkarvezetővel. Először karácsony előtt szerepeltek nálunk. Gyönyörű kóruskoncertjük máig emlékezetes maradt számunkra. Nagyon örültünk, hogy újra megörvendeztettek bennünket. >>

A közelmúlt krónikája

Soltvadkerti „hajtások”

Keresztény rendezvények – világi intézményben
Nagyhéttől májusig több keresztény eseménynek is helyet adott a soltvadkerti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont. Április közepén Örök Biblia ... >>

Kettős ünnep a soproni Eötvösben
Egy különleges nap színesítette a hétköznapok sorát a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában, ahol április 22-én a szakképzés 35., illetve az evangélikus oktatás 10. évfordulójára emlékeztek. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„…nincs helye az olyasféle mentegetődzésnek, hogy egyesek könnyebb, mások súlyosabb terheket viselnek, mert a kísértést mértékkel kapja minden ember, s nem kap többet erejénél.” >>

Kultúrkörök

A „nagybányai” Ziffer Sándor
Az evangélikus festőegyéniség 1880. május 3-án született Egerben, az Újvilág utcában. Az otthoni környezet fájdalmas nyomokat hagy benne, melyek – testi fogyatékossága miatt és az állandó fenyítések hatására – egész életére meghatározó jellegűvé válnak. Emiatt lesz zárkózottá, gyanakvóvá, magányossá. >>

Új tagokat vár a Glory Hope
Másfél évvel ezelőtt alakult meg nagymányoki és váraljai evangélikus fiatalok közreműködésével a Glory Hope (Dicső Remény) gospelkórus. A vegyes karban jelenleg összesen tizenhatan énekelnek három szólamban (alt, szoprán, tenor), gitár- és orgonakísérettel. >>

Oltárfosztás Csillaghegyen
Egy néprajzkutató számára igazi csemege, ha megfigyelheti egy szokás létrejöttét, majd későbbi alakulását. Főleg, ha a kutató vallási néprajzzal foglalkozik, és éppen egy evangélikus gyülekezetről van szó. >>

Kakaós túrós

Hozzávalók
A tésztához: 40 dkg rétesliszt, 25 dkg porcukor, 1 db Liga margarin, 1 db tojássárgája, fél csomag sütőpor, 3 evőkanál kakaó. A töltelékhez: 1 kg túró, 3 db tojássárgája, 10 dkg mazsola, 20 dkg ... >>

A vasárnap igéje

„A te Jézusod bizonyára jó pásztor”
Süt a nap, az égen bárányfelhők; a zöldellő tájban, dombok közé rejtett legelőn bodros báránykák vesznek körül egy szelíd arcú, jóságos, páratlan kisugárzású férfit. A pásztor ott áll nyája közepén, karjában tartva az egyik kis gyámoltalan állatot ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész:] Mindenható Istenünk, aki feltámasztottad és Urunkká tetted Jézust, az eltévedt juhok Pásztorát, add, hogy hívó szavát követve megmaradjunk nyájában! [Lektor:] Könyörgünk egyházunkért: őrizd meg minden tévelygéstől és hamis tanítástól, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Ünneptisztítás, avagy ünnepeltünk, de hogyan?!
„Már régóta érzem, hogy hagyományos »húsvétolásunk« körül valami nem stimmel. A Feltámadottal való találkozás helyett valahogy minden a hímestojás-festés, az ajándékhozó nyúl, a locsolkodás körül forog. Eszem-iszom, rokonjárás, stressz, és már vége is az idei húsvétnak. Persze a templomba is elmegy a család, de engem egyre inkább feszít belülről a felismerés, hogy másképpen kellene megélnünk ezt a szent ünnepet. Másképpen, de hogyan? Mert valami hiányzik.” >>

Szószóró

Áradj, élő víz…
Messziről fehérlenek az egymásra rakosgatott homokzsákok a Tisza és a Zagyva partján. Szolnok küzd az árral. Az ünnepek alatt szinte lehetetlenség volt végigsétálni a töltések mellett: nemcsak a buzgárokat, tócsákat, de a sok kíváncsiskodót is kerülgetni kellett. A Tiszaliget is – a Szélrózsa idei, tervezett helyszíne – sártengerben fürdik. Azért bízunk benne, hogy addig minden jobbra fordul, és a rendezvényt nem kell átnevezni Szélrózsáról Tavirózsára… >>

Cantate

Az istentiszteleti éneklés: erő és titok?
Múlt számunkban bemutattuk induló, új rovatunk célkitűzéseit. Ma és a jövő héten az alapvetés következik: az énekléssel kapcsolatos alapokat tisztázzuk, énekeskönyvünk jellegzetességeit vizsgáljuk meg. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Épül, szépül…
Egyházkerületi közgyűlés Veszprémben
Kirándult a hívek egynegyede
Keresztutak
Húsvét Taizében
Negyvenöt évig egy helyen
Pozsonyban ismerkedtek
Boldogok a békét teremtők!
Boldogok a békét teremtők!
A Magyarországi Evangélikus Egyház által (is) alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hírei
Beszélsz-e hajléktalanul,
Evangélikusok
Igazságot – szeretetben
Arannyal és égi kékkel
A bibliai kronológia nyomozója
e-világ
Mi az, hogy tűzfal?
Emlékimaest Csernobil évfordulóján
Keresztény szemmel
Választás után
Választások után
Szerencse
A hét témája
Scholz László emlékezete
Az evangélikus egyház helyzete Németországban
A „Bánom” beszéd
evél&levél
Köszönet az ajándékműsorért
A közelmúlt krónikája
Soltvadkerti „hajtások”
Kettős ünnep a soproni Eötvösben
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A „nagybányai” Ziffer Sándor
Új tagokat vár a Glory Hope
Oltárfosztás Csillaghegyen
Kakaós túrós
A vasárnap igéje
„A te Jézusod bizonyára jó pásztor”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Ünneptisztítás, avagy ünnepeltünk, de hogyan?!
Szószóró
Áradj, élő víz…
Cantate
Az istentiszteleti éneklés: erő és titok?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 18

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster