EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 18 - A „nagybányai” Ziffer Sándor

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

A „nagybányai” Ziffer Sándor

Az evangélikus festőegyéniség 1880. május 3-án született Egerben, az Újvilág utcában. Az otthoni környezet fájdalmas nyomokat hagy benne, melyek – testi fogyatékossága miatt és az állandó fenyítések hatására – egész életére meghatározó jellegűvé válnak. Emiatt lesz zárkózottá, gyanakvóvá, magányossá.

Művészettörténésznek készül, Hollósy Simon jeles festőművésznél tanul Münchenben. Lelkesedik a korabeli francia művészetért. Egy alkalommal Hollósy magával viszi szülővárosába, Nagybányára. Egy nyarat szándékozott csupán eltölteni a városban, de ott maradt egy életen át.

A kezdeti években mindenáron el akar jutni Párizsba, hogy megismerje a művészet új irányzatait, saját szemével lássa és maga ítélje meg az alkotásokat. Ezért képeit elkótyavetyéli, és kevés pénzzel a zsebében Budapestre, majd innen egyik festő barátjával a francia fővárosba utazik. Az álomszerűen szép bretagne-i napok szakadatlan munkában telnek. 1907 tavaszán tér vissza Nagybányára.

Itt éri az első nagy világégés. A háború idején tovább módosul művészete. „Dekoratív impresszionizmus” vagy „stilizált naturalizmus” helyett a természeti jelenségeket nagy színfelületekbe összegzi mind a tájképeken, mind pedig az alakos kompozíciókban. A térformák teljes súlyt kapnak. A harmadik kiterjedést csaknem mértani pontossággal támasztja alá szabatosan elhatárolt színfelületekkel.

Többévi kényszerű távollét után, 1918 őszén Ziffer Sándor visszatér Nagybányára, amelyet 1906-tól otthonának tekint s aztán nem hagy el haláláig… Gazdag és kivételesen termékeny évek következnek. Fest, kiállít, tanít, tárlatokat látogat. 1929 telén Hamburgban nyílik kiállítása. Művészi hitvallása a francia posztimpresszionizmusra utaló színekben mutatkozik meg. „Művei színekben sajátosan magyar jellegűek, a kemény vonalvezetés azonban külső behatásra vall. Festői kifejezésben őszi tájai a legárnyaltabbak, amelyek az otthoni sajátos színvilágot is a legerőteljesebben érzékeltetik…” – írta a művész alkotásairól egy németországi lap munkatársa.

  1. őszén Ziffer Sándor kiállítását Kassa város múzeuma rendezi meg. A múzeum megvásárolja a festő egyik alkotását.

Mikor Ziffer a háború végeztével visszatér Nagybányára, harmincnyolc éves, kialakult stílusú művész másfél évtizedes munkássággal a háta mögött. Mindent végigpróbált, amit maga körül látott, aminek újdonságízét, zamatát megkóstolta, s amire festői adottságai folytán ösztönösen ráérzett.

A következő évtizedben, a húszas évek expresszionisztikus szakasza után Ziffer a kubizmus felé igazodik, hogy a valóság új rendjét vigye vászonra.

A negyvenes éveket kedvezőtlen körülmények között vészeli át a már hetvenedik életévébe lépő művész. A háború idején és egy ideig még azután is mellőzik hol ilyen, hol olyan indokok alapján, s nemegyszer a kiállításokról is kirekesztik munkáit. 1940 körül kiváló alkotások egész sorát festi. Ahogy az előző években a tájelemek térbeli hatását hangsúlyozta, úgy csendéletein is a testek domborúságát, tömegét emeli ki ésszerű következetességgel. A tárgyakat felülnézetből ábrázolja. Rálátásos képszerkesztése folytán a háttér síkja emelkedik, térbeli mélysége csökken, s mintegy közelebb hozza az előtérben álló tárgyakat.

Utolsó éveiben Ziffer már többnyire a háza mögött levő kertben fest, az öregek jellegzetes, türelmetlen nagyvonalúságával.

Mint már említettük, fiatalon került Nagybányára, Németh László szülővárosába. Személye mintegy hozzátapadt a városhoz, hiszen ott élt huszonhat éves korától haláláig, összesen ötvenhat éven át. Több mint fél évszázadon át festette a város arculatát több mint félezer műalkotásban. „Nagybányaiságát, a festővároshoz fűződő ragaszkodó szeretetét, illetve ennek magas szintű művészi kikristályosodását külön ki kell emelnünk.” (Borghida István) Mert ebből nem néhány műalkotás jött létre – mint annyi más művésznél –, hanem sokkal több: egy életmű. Ziffer egész munkásságát áthatja a bányaváros légköre, kobaltkék ege, fényei és fellegei, fái, házai, a dombok és a vizek. A bányai művészek közül nagyon kevesen adták vissza a város művészileg átfogalmazott, átlényegített arculatát oly teljesen s oly magas fokon, mint ő.

Salló László


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Épül, szépül…
Egyházkerületi közgyűlés Veszprémben
Kirándult a hívek egynegyede
Keresztutak
Húsvét Taizében
Negyvenöt évig egy helyen
Pozsonyban ismerkedtek
Boldogok a békét teremtők!
Boldogok a békét teremtők!
A Magyarországi Evangélikus Egyház által (is) alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hírei
Beszélsz-e hajléktalanul,
Evangélikusok
Igazságot – szeretetben
Arannyal és égi kékkel
A bibliai kronológia nyomozója
e-világ
Mi az, hogy tűzfal?
Emlékimaest Csernobil évfordulóján
Keresztény szemmel
Választás után
Választások után
Szerencse
A hét témája
Scholz László emlékezete
Az evangélikus egyház helyzete Németországban
A „Bánom” beszéd
evél&levél
Köszönet az ajándékműsorért
A közelmúlt krónikája
Soltvadkerti „hajtások”
Kettős ünnep a soproni Eötvösben
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A „nagybányai” Ziffer Sándor
Új tagokat vár a Glory Hope
Oltárfosztás Csillaghegyen
Kakaós túrós
A vasárnap igéje
„A te Jézusod bizonyára jó pásztor”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Ünneptisztítás, avagy ünnepeltünk, de hogyan?!
Szószóró
Áradj, élő víz…
Cantate
Az istentiszteleti éneklés: erő és titok?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 18 A „nagybányai” Ziffer Sándor

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster