EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - Egy új élet reménye

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Egy új élet reménye

Reményeink szerint egy lelki értelemben holdbéli tájon, az orosházi anyagyülekezet sajnálatos módon megfogyatkozott leánygyülekezeteiben újraindulhat az élet. Valaha önállóak voltak ezek a fíliák – parókiák, lelkészek, presbitériumok, istentiszteletek és minden létezett, ami az önálló életet jelentette. Így emlékeznek vissza a régiek, és erről árulkodnak a megőrzött, de megsárgult fényképek is: valamikor nagy gyülekezeti élet volt Szentetornyán, Rákóczitelepen és Kardoskúton.

Mindaddig, amíg egyszer csak rohamosan zsugorodni nem kezdett a lelki élet. Sokféle oka volt ennek. Nem mentségként említjük a kedvezőtlen, sőt olykor brutális történelmi körülményeket, csak tényként. Az anyagi gondok is szerepet játszottak abban, hogy közben tágas (például a rákóczitelepi), de megürült parókiát is értékesíteniük kellett elődeinknek a tatarozandó templom miatt. S annak is sajnálatos szerepe volt a lelki haldoklásban, hogy a kiöregedő, nyugdíjba, majd az örök hazába vonuló lelkészek helyébe nem vagy csak alig érkezett fiatalabb lelkész.

Nem is nagyon lehet megállapítani az okok igazi sorrendjét. Vajon azért lett lelki értelemben holdbéli a táj, mert nem jöttek lelkészek művelni a keményedő ugart és vetni a magot a termés érdekében, vagy a talaj nem fogadta be a magot? Sok mindennek fájdalmas szerepe volt: durva politikának, univerzális szekularizációnak, a magvetők fogyatkozásának, a lelki talaj keményedésének, az élő hitűek érezhető fogyásának…, sok mindennek.

Most azonban újraindulhat az élet!

Két évvel ezelőtt az egyházmegyei közgyűlés nem járult hozzá ahhoz, hogy rákóczitelepi leánygyülekezetünket minősítsük át szórvánnyá pénzügyi okok és a lelkészi idő- és erőbeosztás nehézségei miatt. Ez együtt járt volna azzal is, csak havonta egyszer került volna sor hogy istentiszteleti alkalmakra, ugyanis a templom elárvulása feltűnő volt. A megyei közgyűlés nem járult hozzá ehhez az átminősítéshez, hanem azt javasolta, hogy tegyünk kísérletet újra az evangélikusok felfedezésére, felkeresésére, hiszen ezres nagyságrendben élnek itt most is olyanok, akik evangélikus hitű ősöktől származnak.

Így hallgattatott meg a kérésünk, kettős értelemben is.

Kellett valaki, akit a kerület püspöke megbízhat ezzel a feladattal. Valaki, aki hajlandó szolgálatot végezni Isten nevében egy lelkileg elvadult, elhanyagolt tájon, még ha csak két évre is. A kerület vezetőinek pedig meg kellett látniuk, hogy az említett anyagyülekezeti környék még mindig nem elhanyagolandó terület, hogy szükség van valakinek az egyedül oda összpontosuló szolgálatára!

Laczki János, idén lelkésszé szentelt testvérünk fiatalos lelkülettel és a Krisztusba vetett hit bátorságával elvállalta az újjáélesztő szolgálatot a három leánygyülekezetben. Szentetornya, Rákóczitelep és Kardoskút gyülekezete, valamint az egyházkerület püspöke, Gáncs Péter augusztus 1-jével bízta meg őt hivatalosan ezzel a feladattal.

A valamikor teljesen önálló, ma már szórványszintű leánygyülekezetekben megkezdődött az önálló lelkészi szolgálat. Az anyagyülekezet tőle telhetően igyekszik segíteni, például a segédlelkész lakhatásának megoldásával.

A legelső ünnepélyes alkalomra augusztus 15-én délután 15 órai kezdettel került sor az Orosházához tartozó, de önálló templommal és gyülekezeti házzal rendelkező Szentetornyán. Ez két okból is hálaadó istentisztelet volt. Isten ajándékozó kegyelmének köszönhetően idén tavasszal felújíthattuk a toronykupolát, a templomtetőt és a templom belsejét 1 millió 200 ezer forintos összegért. Ám szükséges azt is megemlíteni, hogy a templombelső mintegy 200 ezer forintért – az anyag áráért – újult meg Szuhaj Pál kondorosi vállalkozó jóvoltából. A szakember ugyanis – alkalmazottaival együtt – adományként végezte el a körülbelül 300 ezer forint értékű munkát.

A hálaadás másik oka pedig az volt, hogy Isten új szolgatársat küldött erre a területre, hogy az évtizedek alatt szétszéledt nyájat újra egybeterelje, hogy Istennek legyen hívő népe itt is, a szinte ninivei vidéken. Adjon Isten ninivei fordulatot! A hálaadó alkalmon az orosházi gyülekezet tagjai is szép számmal vettek részt. Az istentisztelet, valamint a szeretetvendégség alkalmával az anyagyülekezet ifjúsága énekével tette még szebbé és emlékezetesebbé az új kezdés ünnepét.

Szentetornyán mindenki megtudhatta, hogy Isten lelki értelemben új lehetőséget teremtett számukra: előzőleg a település minden lakóját meghívóban értesítettük a gyülekezet ezen ünnepi alkalmáról. Már csak a Szentlélek hitet ajándékozó kiáradásáért könyörgünk.

A másik két leánygyülekezetben – Rákóczitelepen is, Kardoskúton is – hasonlóképpen meghívóval, ünnepélyesen kezdődik a reménység szerinti új korszak: az élet újraindulhat!

Ribár János

Regionális hozzárendelés: Orosházi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (I.)
Élő víz
A templomdomb
Heti útravaló
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megszólítók és megszólítottak
Egy új élet reménye
Jótékonysági koncert Pusztaföldváron
Ablaknyitás
Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben
Keresztutak
Közös Pont
Püspököt választottak Erdélyben
Európai körkép
Galatai dervisek a Sziget fesztiválon
Evangélikusok
Megmaradni aktív gyülekezeti lelkésznek
Eleink leleményessége
Emberközelben
e-világ
A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón
Keresztény szemmel
Másnap
Részletek Gárdonyi Géza Földre néző szem című könyvéből
Pokolbéli marketing
Tudod, hogy mennyit érsz?
Áldást szállító
Epigonok, imposztorok, tanítványok
Anekdoták száz év távolából
A hét témája
Egy „homokvihar” margójára
Isten nagyobb
evél&levél
Helyesen (írva) valljuk-e meg hitünket?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Aki fél évszázaddal megelőzte korát
Bölcsőtől bölcsőig
Arábia vándorai a Művészetek Völgyében
A poklok pokla – képeken
Hetvenöt éve halt meg a nagy mesemondó
Ne legyen tabu a testi szerelem!
A Róth Miksa Emlékház
A vasárnap igéje
Öndicséret vagy Isten dicsérete?
Egy „boldog házasságról”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 35 Egy új élet reménye

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster