EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón

Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjak a fiataloknak szóló keresztény internetes oldalakról, azonnal igent mondtam, de a következő pillanatban gondolkodóba estem, hiszen hasonló oldalakból nem nagy a választék. Magyar nyelven különösen ritka az ilyen honlap. Az is elgondolkodtatott, hogy tudom, mást keresnek az én kiskamasz gyerekeim, és mást a tinik vagy huszonévesek.

Utánajártam, és az aggodalmam beigazolódott. Egyházunknak már létezik ifjúsági portálja, amely elérhető a http://www.evifportal.hu címen. Itt azonban alig-alig találtam olyan témát, ami a tiniket érdekelné vagy rendszeresen viszszahívogatná, a gyerekek pedig teljesen kimaradtak a koncepcióból. Talán jobban szem előtt tartja ezt a célt a protestáns felekezetközi Vasárnapi Iskolai Szövetség lapja (http://www.visz.org). Ennek grafikai megoldásai érdekesek, a kisebbek számára is vonzóak, de a tartalom még nagyon hiányos. A harmadik, érdekesnek tűnő oldal az angol és francia nyelven megjelenő Hi-Kidz (www.allojunior.org) című lap. Kiváló grafikai megoldások, komoly és érdekes tartalom jellemzik ezt a baptista lapot. Sajnos magyarul csak imitt-amott érhető el rajta keresztül valami. Találtam néhány katolikus oldalt is, de legtöbbször az volt a benyomásom, hogy nem fiatalok szerkesztik az ennek a korosztálynak szóló weblapokat, és a stílus sincs az ő ízlésükhöz igazítva.

Összességében azt állapítottam meg, hogy bár egy-egy kívánalomnak mindegyik lap megfelel, egyik sem egyesíti magában tartalom és forma egyenlően magas színvonalát. Saját gyermekeim szokásait, illetve az interneten elérhető adatokat ismerve talán nem meglepő következtetést vontam le: a gyerekek, fiatalok olyan oldalakat keresnek, amelyek látványosak megjelenésükben, multimédiás alkalmazásokat kínálnak, könnyen emészthető tartalmat közvetítenek, és lehetőséget nyújtanak játékra, ismerkedésre, beszélgetésre. De képes lehet az ilyen megjelenés keresztény tartalmat is közvetíteni úgy, hogy a lényeg ne sikkadjon el? Vajon hogy fogadna egy csillogó-villogó, játékokkal, kvízekkel tarkított portált egyházunk népe?

Úgy vélem, ha az internetet amúgy is használó gyerekeinket, fiataljainkat virtuális kalandozásaik közben szeretnénk evangélikus oldalra is csábítani, akkor fontos, hogy legyen valaki, aki ilyen oldalt kínál nekik, aki okosan szerkesztett, számukra vonzó tartalmat nyújt. Mindenekelőtt megjelenésében vonzó, technikai megoldásaiban multimédiás elemeket alkalmazó, színes oldalakat kell készíteni. Már a nyitóoldalon be kell mutatni a lap szerkesztőit, hogy ha a fiatal olvasók személyes kapcsolatba szeretnének kerülni velük, akkor már ismerőshöz fordulhassanak.

Nem kell megijedni a játékoktól sem. Ha végiggondoljuk, hogy milyen technikai lehetőségek állnak rendelkezésünkre és mi az, amit be akarunk mutatni, akkor a célt és az eszközt szem előtt tartva izgalmas biblikus vagy vallásos témájú játékokat alkothatunk. Ugye nem tiltakozna közülünk senki, ha gyermeke a különféle „lövöldözős” játékok helyett régi izraeli települést építene, biblikus kvízeken törné a fejét, eljátszhatná egy virtuális gyülekezet lelkészének szerepét vagy utazásokat tenne európai templomokban, történelmi korok keresztény világában?

Sokan tapasztaltuk azt is, hogy a modern egyházi zene még azokat is vonzza, akiket egyébként nem tudunk a gyülekezeti életbe bevonni. Vannak ilyen zenekaraink, mutassuk be őket, kínáljunk letölthető zenét, kottát, koncerteken készült filmeket!

Még ma is sokan vannak, akik ellenzik az internet kínálta on-line cset (chat: élő internetes csevegés) vagy a levelezőlisták használatát – a közvélekedés szerint ezek elszemélytelenítik az emberi kapcsolatokat. De ha az általuk kínált lehetőségekkel okosan élünk, értő moderátorok, ifjúsági vezetők segítségével szabályozott mederben tartjuk működésüket, akkor az olvasókat hozzászólásra késztethetjük, aktivizálhatjuk, így nemcsak befogadói lesznek az oldal tartalmának, hanem alakítói is.

Fontos még, hogy dinamikusan kezelhető hírrovatot működtessünk, hasonlóan a http://naptar.lutheran.hu címen található eseménytárhoz, hogy a fiatalok értesüljenek a különböző rendezvényekről.

A cél, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltő, de szigorú odafigyeléssel öszszeállított evangélikus tartalmat közvetítsünk. Cél, hogy virtuális közösségekbe csalogassuk a jövő evangélikus gyülekezeteinek tagjait, hogy azután a valóságos gyülekezetekben viszontláthassuk őket. Élményeket és tudást kínáló felületre van szükség, célközönségenként összeállított és szerkesztett tartalommal. Mutassa, hogy egyházunk különös gondot fordít a fiatalokkal való munkára, és üzenetét az ő igényeikre szabva is át tudja adni.

Erdélyi Károly (erdelyik@csipetnyiso.hu)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (I.)
Élő víz
A templomdomb
Heti útravaló
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megszólítók és megszólítottak
Egy új élet reménye
Jótékonysági koncert Pusztaföldváron
Ablaknyitás
Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben
Keresztutak
Közös Pont
Püspököt választottak Erdélyben
Európai körkép
Galatai dervisek a Sziget fesztiválon
Evangélikusok
Megmaradni aktív gyülekezeti lelkésznek
Eleink leleményessége
Emberközelben
e-világ
A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón
Keresztény szemmel
Másnap
Részletek Gárdonyi Géza Földre néző szem című könyvéből
Pokolbéli marketing
Tudod, hogy mennyit érsz?
Áldást szállító
Epigonok, imposztorok, tanítványok
Anekdoták száz év távolából
A hét témája
Egy „homokvihar” margójára
Isten nagyobb
evél&levél
Helyesen (írva) valljuk-e meg hitünket?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Aki fél évszázaddal megelőzte korát
Bölcsőtől bölcsőig
Arábia vándorai a Művészetek Völgyében
A poklok pokla – képeken
Hetvenöt éve halt meg a nagy mesemondó
Ne legyen tabu a testi szerelem!
A Róth Miksa Emlékház
A vasárnap igéje
Öndicséret vagy Isten dicsérete?
Egy „boldog házasságról”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 35 A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster