EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

35. hét

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3)

Szentháromság ünnepe után a tizenkettedik héten az Útmutató reggeli igéi Isten és az ő szolgája, Jézus csodálatos gyógyításairól szólnak. Az Úr szolgája szelíd és szabadító, aki nem ítélni jön, hanem vigasztalni és életeket meggyógyítani – még ma is! A süketnémát félrevonta a sokaságból, s isteni hatalmával nyitotta meg nyelvét és fülét. „Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé” (Mk 7,37). Saul megtérése a Jézussal való személyes találkozás „következménye”. A felvillanó mennyei fény elvette három (!) napra a földi látását, hogy a hit szemével csak őreá nézzen! Anániás által visszanyerte szeme világát: „Az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” (ApCsel 9,17) Jézus a két vakot hitük alapján gyógyította meg: „Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: »Legyen a ti hitetek szerint!« (…) Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: »Sohasem láttak még ilyet Izraelben!«” (Mt 9,29.33). Mirjám Mózes ellen beszélt, ezért Isten poklossággal verte meg őt, de az Úr szolgájának közbenjárására meggyógyult, mert „így kiáltott Mózes az Úrhoz: Istenem, gyógyítsd meg őt!” (4Móz 12,13). A holdkóros fiút a tanítványok kishitűségük miatt nem tudták meggyógyítani. „Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában.” (Mt 17,18) Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének; Jakab ezért ezt tanácsolja: „Imádkozzatok egymásért!” (Jak 5,13–16) Jézus Heródes előtt nem szólalt meg, és csodát sem tett a szeme láttára, mert Heródes érdeklődése nem volt őszinte, s mert kigúnyolta őt Galilea és Perea negyedes fejedelme, Keresztelő János gyilkosa (Lk 23,6–12)! Jaj annak az embernek, akiről már Jézus is lemondott! A felséges, de könyörülő Isten a tőle elpártolt embernek, aki a maga esze után járt, ezt mondja: „Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt.” (Ézs 57,18) Ez a „mégis” a mi reménységünk alapja és külső-belső békességünk forrása. A kérdés csak az, hogy akarunk-e igazán meggyógyulni minden testi-lelki bajunkból, és megterem-e az ajkunkon mindezért a hála gyümölcse? Mi mindenért lehet dicsérnünk Isten irgalmát? „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,2–4) S ha az Úr szolgája, akiben ő gyönyörködik, és akit Lelkével ajándékozott meg, a te megrepedt nádszál testedet nem törte össze, és füstölgő mécses lelkedet nem oltotta el, hanem megszabadított téged (amint e heti vezérigénkben megígérte), akkor „életfogytig” – tehát mindörökké: „Áldjad az Úr nevét, / őt áldja minden énbennem! (…) / Őt áldjad örökké! Ámen.” (EÉ 57,5).

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (I.)
Élő víz
A templomdomb
Heti útravaló
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megszólítók és megszólítottak
Egy új élet reménye
Jótékonysági koncert Pusztaföldváron
Ablaknyitás
Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben
Keresztutak
Közös Pont
Püspököt választottak Erdélyben
Európai körkép
Galatai dervisek a Sziget fesztiválon
Evangélikusok
Megmaradni aktív gyülekezeti lelkésznek
Eleink leleményessége
Emberközelben
e-világ
A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón
Keresztény szemmel
Másnap
Részletek Gárdonyi Géza Földre néző szem című könyvéből
Pokolbéli marketing
Tudod, hogy mennyit érsz?
Áldást szállító
Epigonok, imposztorok, tanítványok
Anekdoták száz év távolából
A hét témája
Egy „homokvihar” margójára
Isten nagyobb
evél&levél
Helyesen (írva) valljuk-e meg hitünket?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Aki fél évszázaddal megelőzte korát
Bölcsőtől bölcsőig
Arábia vándorai a Művészetek Völgyében
A poklok pokla – képeken
Hetvenöt éve halt meg a nagy mesemondó
Ne legyen tabu a testi szerelem!
A Róth Miksa Emlékház
A vasárnap igéje
Öndicséret vagy Isten dicsérete?
Egy „boldog házasságról”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 35 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster