EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 44

44. szám – 2004/10/31

   Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap, reformáció ünnepe

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1Kor 3,11 (Ézs 60,10b; 2Kor 4,17; Mt 5,1–10(11–12); Róm 3,21–28; Zsolt 96) Egy falu egyik utcájában új járdát akartak építeni. Amikor elkezdtek ásni, hogy elkészítsék az alapot, kiderült, van járda, csak az évek során rárakódott a szemét, a homok. Voltaképpen ez történt a reformációban is. Megvan az egyház és életünk egyetlen tartós, szilárd alapja. A kérdés csak az: életünket „biztosítandó” mást is keresünk, vagy igazán erre az alapra építkezünk? Reformáció hetében – formabontó módon – ezt a kérdést gondoljuk végig. >>

Liturgikus sarok

Az istentisztelet rendje
A múlt heti bevezetés után a Liturgikus sarokban – e számunktól kezdve – sorra vesszük azokat az iratokat, amelyekben Luther konkrétan a liturgiáról szól. Jó néhány írás kerülhet látóterünkbe. Olyanok is, amelyek közvetlenül e témával foglalkoznak, de olyanok is, amelyek csak közvetett módon szólnak róla, mégis valami fontosat árulnak el reformátorunk véleményéről, gyakorlatáról, elképzeléseiről. >>

Élő víz

Gyertyafényes temetők
Sötétség és fény ellentétét éli át az ember, amikor november elsején alkonyatkor megáll a gyertyák szelíd fényével megvilágított sírok között. Milyen megható a mulandó ember igyekezete, ahogyan a temető sötét árnyai között felveszi a harcot, ... >>

Mozgólépcsőn
Egy kétévesforma kisgyerek nagy elszántsággal kaptat felfelé a mozgólépcsőn. A lépcsőfokok magasak, alig bírja megmászni őket. A lépcső korlátja elérhetetlen magasságban, rövidke karjával hogy is érné fel? Csak lépked, szuszogva, feljebb és feljebb. ... >>

Heti útravaló
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róm 12,21) Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) >>

Egyházunk egy-két hete

„Amit Urunk nevében kezdtünk, azt engedte befejezni is!”
Amelyik egyházközségünkben nincsen gyülekezeti otthon, ott a hívek érzik ezt a hiányt, és igyekeznek mielőbb megszüntetni – hangsúlyozta Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke azon a hálaadó istentiszteleten, amelyet október 24-én tartottak Nagykanizsán, a megújult gyülekezeti otthon felszentelésének ünnepén. >>

Lépések az önállósulás felé
A közigazgatásilag Győrhöz tartozó Ménfőcsanakon már az 1700-as években éltek evangélikusok. 1850-ben iskolát és tanítólakást építettek, 1959-ben pedig templomot emeltek. A parókiaépítés azonban akkoriban elmaradt. A gyülekezet régi álma valósult meg október 23-án, amikor Ittzés János püspök felszentelte a régi tanítólakás helyén épített gyülekezeti ifjúsági házat és parókiát. A Győrújbaráttól elszakadni kívánó, nyolcszáz fős társgyülekezeti rész ezzel megtette az első lépést az önállósulás útján… >>

Két tornaterem és öt tanterem
Két tornateremmel és öt tanteremmel bővült a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium épülete annak a 350 millió forint értékű beruházásnak köszönhetően, amelyből egy új épületszárnyat sikerült felépíteni. A költségeknek mintegy a felét a düsseldorfi székhelyű Hermann Niermann Közalapítvány finanszírozta, a fennmaradó részt pedig egy nyertes pályázatból befolyt összeg és az országos egyház támogatása tette ki. Az új épületszárny avatásán többek között részt vett Firtl Mátyás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés nemzetiségi ügyekért felelős alelnöke, valamint Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő. >>

Lelkipásztor a Bibliában, a zsinati törvényben és a gyakorlatban
E témán gondolkodhattak együtt az EBBE (Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület) október 14-én tartott összejövetelén megjelentek. Schulek Mátyás áhítata után Bence Imre budai esperes és Mészáros Tamás egyházmegyei felügyelő (Fejér-Komáromi Egyházmegye) gondolatébresztő előadása hangzott el. >>

Révfülöpi kirándulás
Immáron második alkalommal tölthettek el együtt egy hétvégét az Országos Egyházi Iroda munkatársai október 22. és 23. között a révfülöpi oktatási központban. A vidám percekben bővelkedő közös programot személyes beszélgetések, vetélkedők és a ... >>

Lelkészlakszentelés Szarvason
„Van miért hálát adni…” – mondta Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke október 24-én, bibliavasárnapi igehirdetésében Szarvason az Ótemplom gyülekezetének. És valóban. Ezen az ünnepnapon különösen is volt oka hálaadásra a gyülekezetnek, hiszen ... >>

Keresztutak

Küldetés és nyilvánosság
A református, az evangélikus, a baptista, illetve a metodista egyházhoz kötődő médiamunkások ez év áprilisában alakították meg a Protestáns Újságírók Szövetségét. A Prúsz – a hivatalos bejegyzési procedúra lezárultával – október 21-én rendezte meg első önálló szakmai konferenciáját, mégpedig a szövetség székhelyén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának lágymányosi épületében. A neves előadókat felvonultató tanácskozás nemcsak formálisan lehetett része a – történetesen épp a MEÖT által koordinált – protestáns napoknak, de témaválasztása okán is. Választ keresve a „Mit ér az ember, ha protestáns?” kérdésre, a konferencia lényegében a protestáns identitás jellemzőit, a társadalmi nyilvánosság és a protestáns küldetés összefüggéseit elemezte. >>

535 éve született Rotterdami Erasmus
Ötszázharmincöt éve, 1469. október 27-én született Rotterdamban Erasmus Desiderius németalföldi tudós, író, az európai humanizmus kiemelkedő alakja. Egy orvos leányának és egy papnak a törvénytelen fia volt. Szülei halála után a deventeri káptalan ... >>

Evangélikusok

Öröm, zene
Némi túlzással „az anyatejjel szívta magába” a zene szeretetét Pintér Anna. Először zongorázni tanult, azután az orgona mellett döntött. Jelenleg a stuttgarti Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Állami Zene- és Színművészeti Főiskola) hallgatója. Tehetségére és szorgalmára a szakma is felfigyelt. Legutóbb a 2. nemzetközi D’ Onofrio orgonaverseny kapcsán hallhattunk róla: a versengésben az első helyen végzett. Az ifjú művészt ebből az apropóból interjúvoltuk meg a világháló segítségével. >>

Bagatell
Még nem ébredt fel az altatásból. Az ágya mellett a hitvese halkan beszélget az operáló orvossal és annak orvos feleségével. Szomorú a kérdés-felelet közöttük a több hónapos eredménytelen kemoterápiáról, a kiterjedt áttétről és a hátralévő idő ... >>

Király László nekrológja
Él emlékezetünkben, él művében, és él Isten emlékezetében. Dr. Király László erdőmérnök, professor emeritus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Bedő Albert szakmai emlékérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje és a Pro Silva ... >>

e-világ

A környezetvédelem és a nemzetközi pénzintézetek
Mindennapi életünket sokkal nagyobb mértékben befolyásolják a nagy pénzintézetek, mint gondolnánk. Ezért fontos, hogy megismerjük működésüket, döntéshozatali folyamataikat, hogy „belelássunk” ezeknek az intézményeknek az életébe. >>

Keresztény szemmel

Fordulat és reformáció
A közélet kérdéseiben jártas olvasó számára ismerősen csenghet a fenti cím. Közvetlenül a rendszerváltozást megelőző időszakban jelent meg radikális értelmiségiek Fordulat és reform című írása. A dokumentum a nyolcvanas évek változásait kívánta magasabb sebességi fokozatba kapcsolni. Némi változtatással kölcsönvehetjük ezt a címet. Segítségével elgondolkozhatunk egyházunk múltjának, jelenének és jövőjének azon az alapvető kérdésén, hogy mit tartott és mit tart a reformáció egyháza a fordulatról, vagyis a megtérésről. >>

A hét témája

Halottak napjára az örök élet fényében
Október végén, november elején – mindenszentek idején – a halottak (napja) miatt óriási tömegek rohamozzák meg országszerte a temetőket, kisebb-nagyobb virágkoszorúkat, gyertyákat, kerti szerszámokat cipelve, hogy rendbe tegyék a hajdan szeretett ... >>

Halloween – maszk mögött a gonosz
„Mindent elönt a giccs és a szemét” – kiáltotta a mikrofonba egy hazai énekes évekkel ezelőtt, és nem a levegőbe beszélt: napjainkra mindenből üzletet csinálnak, és valóban giccsel és szeméttel árasztják el a boltokat, a médiát és az emberek lelkét. Az elmúlt hetekben több üzletben felfigyeltem a polcokon sorakozó tökpofákra, szellem-, boszorkány- és csontemberfigurákra. Néhány éve hazánkban is terjed a „Halloween-jelenség”; még a magukat kereszténynek vallók között is akadnak olyanok, akik ünneplik az egykori druida hagyományokat, szokásokat… >>

Mit mondott Luther a halálról?
Az élet közepette… Az élet közepette – mondotta Martin Luther doktor – a halál közepette vagyunk. Mert számos és halálos nyavalyáknak és vakeseteknek vagyunk alávetve: itt általveri magát valaki, más amott összerogy, sebekben fekszik megint más, ... >>

evél&levél

Köszönet a művészi élményért
Nagyon szép előadással örvendeztette meg október 10-én, vasárnap délelőtt az Albertirsai Evangélikus Szeretetotthon lakóit három ifjú művész. A Fantasy trió tagjai: Fazekasné Györe Csilla (zongora, dob), Fazekas Péter (oboa) és Györe Noémi (ének, ... >>

Hatvanéves osztálytalálkozó
Megható ünnepségnek lehettünk tanúi iskolánkban, a miskolci Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában szeptember 21-én. Elődünk, az Evangélikus Tanítóképző Intézet hatvan éve végzett diákjai találkoztak itt. Sokan már nem ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Óvakodjunk tehát, hogy Wittenbergből nehogy Kapernaum legyen (Mt 11,23). Jól látom, hogy sokat tudtok beszélni arról a tanításról, melyet prédikáltak nektek a hitről és a szeretetről. Ez nem is csoda. Ha már egy szamár is bőgi a Biblia szövegét, ... >>

Kultúrkörök

A megoldás nem vízszintes, hanem függőleges
Hogyan szól egy dzsesszműfajban megszólaltatott gyülekezeti ének? Milyen egy mozdulatokkal előadott zsoltár? Mit jelent számunkra gályarab prédikátoraink példája? Hogyan őrizhetjük meg protestáns önazonosságunkat az új, egységes Európában? Mindezekre a kérdésekre a protestáns egyházak közös kulturális estjén kaphattak választ a vendégek a Budapest Kongresszusi Központban október 24-én délután. >>

Istentisztelet és konferencia az „ökumenikus” katonaköltő emlékére
Csodálatra méltó módon a fegyver és a toll váltakozva forgott Balassi Bálint, a 16. századi költő kezében. Bár a harc közben is író és írás közben is harcoló Balassi gyermekkorát a protestáns édesapa, valamint Bornemisza Péter evangélikus prédikátor nevelése és lelkisége határozta meg, huszonkilenc éves korában katolizált. Gyarmati Balassi Bálintot ezért egyaránt tekinthetjük evangélikus és katolikus költőnek. >>

Ablaknyitás
Anekdotának is beillik a megtörténtként ismert eset. A II. vatikáni zsinat idején újságírók kérdezték XXIII. János pápát, hogy mit jelent az egyházi megújulás, az aggiornamento programja. Hogyan tudná azt a legtömörebben összefoglalni? Így – felelt a pápa, majd (inkább a fényképezőgéppel, mint a jegyzettömbbel érkezettek örömére) szélesre tárta az ablakot. >>

A fizikusok
„Miért most mutatjuk be a svájci író, Friedrich Dürrenmatt 1961-ben írt híres drámáját? A lassan egész világra kiterjedő terrorizmus rettegést kelt, a félelem által keltett félelem rettegésben tartja napjainkat” – teszi fel a kérdést, és adja meg ... >>

A vasárnap igéje

Vallástétel
A bátor vallástételre biztató jézusi igék három színtere elevenedhet meg ma előttünk. Az első helyszín a Szentföld, Júdea vagy Galilea. A farizeusok és törvénytudók körében Jézusnak kemény, ellenséges közeggel kellett szembenéznie. Képmutatásukat és ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Kegyelmes Istenünk! Áldunk téged legnagyobb ajándékodért, Jézus Krisztusért, azért, hogy benne egészen közel jöttél hozzánk, és általa örökre megközelíthetővé lettél. Áldunk téged az ő hűségéért, amely legyőzi hűtlenségünket; szeretetéért, amely ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Barátnők
„Sokáig vívódtam azzal, hogy felkeressem-e Önt a problémámmal, hiszen nehéz megfogalmaznom kérdésemet. Hívő fiatalasszony vagyok, és néhány éve nagyon összebarátkoztam a szomszédasszonyommal. Eleinte a gyermeknevelés gondjairól, a divatról és egyéb női dolgokról beszélgettünk, de az utóbbi időben együtt forgatjuk a Bibliát is, és imádkozunk. Megdöbbenve tapasztalom ugyanakkor, hogy barátnőm nem szíveli, hogy rajta kívül mással is barátkozom. Észrevettem, hogy féltékeny rám, duzzog, hogyha nem érek rá vele foglalkozni. Előfordul, hogy érzelmileg zsarol ilyenkor, és hetekig kerül. Egyre inkább úgy érzem, hogy ez a kapcsolat nem Isten szerint való. Mit tegyek, hogy a normális mederbe tereljem?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Az istentisztelet rendje
Élő víz
Gyertyafényes temetők
Mozgólépcsőn
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Amit Urunk nevében kezdtünk, azt engedte befejezni is!”
Lépések az önállósulás felé
Két tornaterem és öt tanterem
Lelkipásztor a Bibliában, a zsinati törvényben és a gyakorlatban
Révfülöpi kirándulás
Lelkészlakszentelés Szarvason
Keresztutak
Küldetés és nyilvánosság
535 éve született Rotterdami Erasmus
Evangélikusok
Öröm, zene
Bagatell
Király László nekrológja
e-világ
A környezetvédelem és a nemzetközi pénzintézetek
Keresztény szemmel
Fordulat és reformáció
A hét témája
Halottak napjára az örök élet fényében
Halloween – maszk mögött a gonosz
Mit mondott Luther a halálról?
evél&levél
Köszönet a művészi élményért
Hatvanéves osztálytalálkozó
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megoldás nem vízszintes, hanem függőleges
Istentisztelet és konferencia az „ökumenikus” katonaköltő emlékére
Ablaknyitás
A fizikusok
A vasárnap igéje
Vallástétel
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Barátnők
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 44

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster