EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 50

50. szám – 2004/12/12

   Advent harmadik vasárnapja

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Kol 1,16–17 (Zsolt 102,26, Mt 11,2–6/7–10/; 1Kor 4,1–5; Zsolt 68,25–36) Mindenem vagy, Jézusom – hangzik az ének (392). Múltban, jelenben, jövőben ő a minden, ő áll a középpontban, ő a főszereplő. A sok pótszer, a sok látszatérték világában kiderül – mert előbb-utóbb kiderül –, hogy mi mennyit ér. Amit valamire tartunk, előbb-utóbb semmivé válik. Életünk akkor kerül a helyére, és akkor lesz boldog, ha ő lesz a mindenünk. Ő nem valamit kínál. Önmagát s vele együtt mindent! >>

Liturgikus sarok

Luther és a gyülekezeti éneklés
Sorozatunkban szólnunk kell Luther zenei, egyházzenei tevékenységéről is, hiszen az meghatározta az istentiszteletről való gondolkodását, a liturgia reformjával kapcsolatos intézkedéseit is. Először a gyülekezeti éneklésről olvashatunk, azután – lapunk karácsonyi számában – egy kedves Luther-ének üzenetéről, majd a reformátor énekszerzői munkásságáról esik szó. (H. K.) >>

Élő víz

Domino-day
Több hónapon át rakosgatták a dominóköveket különböző országok fiataljai. Terveztek, csoportosítottak, sebészhez illő nyugalommal vették kézbe és állítgatták a dominókat napi 8-10 órán keresztül. Mind a négymillió-valahányszázezer dominónak megvolt ... >>

Heti útravaló
Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal. (Ézs 40,3.10) >>

Egyházunk egy-két hete

Az egyház és a haza szolgálatában
Sárszentlőrinc jeles evangélikus szülöttére, Zsivora Györgyre (1804–1883) emlékeztek születésének bicentenáriumán a Kerepesi úti temetőben. A december 4-én tartott megemlékezéssel méltó módon tisztelegtek egyházunk e nagy alakja előtt, aki ... >>

Keresztutak

Szeretet.éhség a Deák téren
Közösen próbált enyhíteni a fővárosban élő hajléktalanok egy részének gondján múlt vasárnap a Deák téri evangélikus gyülekezet és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A lelkészi hivatal udvarán mintegy kétszáz adag meleg ételt osztottak szét az ... >>

Presbiteriktatás Bécsben
Egy közösség gyülekezetté válásának jogi feltételei között első helyen szerepel a gyülekezeti élet irányításáért felelős testület, a presbitérium megválasztása. Advent második vasárnapján D. Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház ... >>

Protestáns egyházi vezetők a népszavazásról
Az MTI-nek nyilatkozó egyházi vezetők sajnálattal fogadták, hogy kevesen adták le voksukat az országos ügydöntő népszavazáson. A katolikus egyház vezetői nem kívánták kommentálni a referendum eredménytelenségét. >>

Széntárolótól a templomig
Az 1949-ben alakult budapest-farkasréti evangélikus– református gyülekezet kezdetben egy széntárolóban, később egy raktárhelyiségben tartotta istentiszteleteit. Egy évtizeddel ezelőtt azonban megépült a Benczúr László által tervezett, gyönyörű ... >>

EPMSZE-közgyűlés
Az Alkotmány utcai szép unitárius könyvesboltban december 2-án a tartotta közgyűlését az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE). Dr. Frenkl Róbert elnöki beszámolójában felsorolta azokat a kitűnő előadókat, akik az év fő ... >>

Libanoni anziksz
E sorok írójának november 10. és 20. között lehetősége nyílt arra, hogy tanulmányutat tegyen Libanon fővárosában, Bejrútban. Az út célja anyaggyűjtés volt a szerző készülő doktori disszertációjához. >>

Evangélikusok

Bárka-karácsony a Mevisznél
Mézeskalács, pogácsa, színes üdvözlőlapok és szeretet. A szervezet Űllői úti termében Bence Orsolyával, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) elnöknőjével beszélgettem gyümölcssaláta-készítés közben. >>

Az Öregtemplom orgonistája
A győri Öregtemplom orgonistája nyílt tekintetű, barátságos fiatalember. Ha muzsikus elődeit kellene kutatni, ott lenne köztük Fodor Kálmán is – vezetésével híres énekkara volt a helyi evangélikusoknak –, és ott lennének sokan, akik éltek, alkottak, terveztek, álmodtak. Korda Péter tanít és orgonál. Mindkettő életmegnyilvánulás, a másikkal egyenrangú élettevékenység, fontos szolgálat – ahogy mondja, a „küldetés” szó pontosabb – ebben a fölbolydult, érzéketlen világban, romboló időben, melynek uralkodója a pénz. >>

Egy norvég építőmester Magyarországon
Budapesten, a Lónyay utca 29. alatti palota bejáratánál november 23-án a Ferencvárosi Önkormányzat alpolgármestere emléktáblát avatott fel, amely Gregersen Gudbrand norvég építőmester életének és munkásságának állít emléket. Érdemes szólni arról, ki is volt ő, milyen kapcsolatban volt Magyarországgal, és hogy miért kapott emléktáblát – ugyanis a történet rendkívül érdekes, és nagyon tanulságos. >>

e-világ

A természet ára
Manapság egyre inkább hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy mindennek ára van, és hogy mindennek pénzben fejezzük ki az értékét. Így sokakban felmerült a kérdés: lehet-e, illetve érdemes-e magának a természetnek az értékét pénzben mérni? Érthető az a nézet, amely szerint lealacsonyítjuk a természetet, ha a pénzbeli értékét próbáljuk meghatározni. Az emberiség nem tudna élni az élővilág nélkül, elpusztulna, tehát a természet olyan valami, amely alapvetően szükséges az emberek életben maradásához. Ezért értéke nem fejezhető ki az ember által alkotott mesterséges csereeszközzel. >>

Keresztény szemmel

Csapda
Érvényes, de eredménytelen volt a népszavazás. Az eleve leginkább valószínű forgatókönyv valósult tehát meg. Illetve a kórház-privatizáció esetében majdnem megvolt az igen győzelméhez szükséges kétmilliónál valamivel több szavazat: 1 millió 930 ezren szavaztak egyöntetűen. A másik igen is többséget kapott, de a másfél millió szavazat kevés volt az eredményességhez. >>

Egy élet a buszmegállóban?
Kedves Testvérem, gondoltál már arra, hogy egy megállóban éled az életed? Észrevetted már, hogy – hol türelmesen, hol türelmetlenül – csak vársz, vársz „vágyaid villamosára”, remélve, hogy majd csak megérkezik, és tovább visz ... >>

Levél haza
Nem bántalak én benneteket, dehogy. Bántottak eleget az évezredek során, tán éppen ezért lettetek ilyenek. Vagy inkább lettünk, mit is ragozzam, közétek tartozom így is, hogy letagadtatok, kirekesztettetek. Szűk volt az ölelésetek ahhoz, hogy ... >>

Őrzője vagyok testvéremnek
Szívünkhöz nőtt Tamási Áron Ábelje. „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – idézzük újra és újra. Talán a székely szerző híres trilógiájával is magyarázható, hogy Ábelt azóta is előszeretettel azonosítjuk a szüntelenül a helyét kereső erdélyi emberrel. Alakját a bibliai őstörténet tragikus személyisége, a Káin által meggyilkolt Ábel is tovább árnyalja. >>

Miért adnak hálát az amerikai ünnepen?
Az amerikai ünnepek – mint a Halloween vagy a Valentin-nap – feltartóztathatatlanul meghódítják Európát. A karácsony kezdetét előrehozó Thanksgivingtől, vagyis a hálaadás ünnepétől ez nem várható, hiszen egyértelműen nemzeti tradícióra épül. Az ünnep történetével és menetével azonban érdemes tisztában lennünk, hiszen könyvekből, filmekből, tévéműsorokból szinte naponta ránk köszön az év utolsó heteiben. >>

A lányom meg a kabátja
Többen több ízben kérdezték már tőlem, hogy miért egyházi iskolába írattuk gyerekeinket. Általában azt válaszolom erre, hogy azért, mert így biztosítva látom, hogy olyan elvek szerint nevelkedjenek, amelyeket mi kívánatosnak tartunk. Azért, mert ott ... >>

A karácsony elmarad!
Nem beharangozás, csak ténymegállapítás: a karácsony elmarad. Ezt az ünneprontó mondatot azzal is ki lehetne egészíteni, hogy a karácsony az idén is elmarad. Ahogy tavaly és azelőtt és már azelőtt is elmaradt. Már évtizedek óta elmarad. A ... >>

Három pár kiscsizma
Vannak események, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Nem azokra gondolok, amelyek miatt háborogni, panaszkodni szoktunk – ilyenekkel tele vannak a mindennapjaink –, hanem azokra, amelyek örvendezésre, hálaadásra indíthatnak ... >>

A hét témája

A hitelesség a legjobb reklám
Alig két hete érkeztem haza Szingapúrból, a világ másik feléről. És ismét rá kellett döbbennem, milyen keveset tudok arról, ami itt, a közvetlen közelemben zajlik. >>

Protestáns újságíróként a nagyvilágban
Ennek ellenére tagadhatatlan, hogy bizonyos értékek mentén, a kultúrkörünkből, családi hagyományainkból, egyéni világlátásunkból fakadóan mindannyian különbözünk. Érvényes ez a kijelentés akár az újságírókra is. Annak idején, a Chrudinák-féle Panorámánál pályakezdőként legelőször azt tanultam meg, hogy az adott szó és a pontosság mindennél fontosabb a sajtóban dolgozó emberek számára. Debrecenben, a református gimnáziumban nem is volt kérdés, hogy a délutáni szilenciumra pontosan kell visszaérkezni, másként büntetést kaptunk volna. A katonaságnál – amelyet a maga nyerseségében, talán az általános káosz miatt néha enyhébbnek éreztem, mint a kollégiumi fegyelmet – hasonlóképpen jelentőségük volt az időpontoknak. Egy szó, mint száz, a pontosság számomra nem erény, hanem egyfajta kötelesség, és mindmáig rettenetesen érzem magam, ha elkésem valahonnan, vagy ha nem tartom magam a megbeszéltekhez. >>

Keresztény értékek
Nem szeretem a vallási műsorokat. Olyan ez, mint gyerekkoromban a kötelező olvasmány volt: a muszáj akkor is elveszi az ember kedvét, ha egyébként jó, amit meg akarnak etetni vele. Talán azért is, mert olyan erőltetett, természetellenes dolog. A ... >>

A közelmúlt krónikája

Szenteld meg az ünnepnapot - szenteld meg a hétköznapot
Oktatási intézményeink vezetői advent első vasárnapjától háromnapos konferencián találkoztak egymással, egyházunk lelkészeivel és vezetőivel Révfülöpön. A rohanó hétköznapok egyre sokasodó tennivalói közepette ezek a napok a spirituális és szellemi feltöltődést szolgálták. >>

Kapaszkodó
A Béres Gyógyszergyár 2002-ben ünnepelte a Béres Csepp megalkotásának 30. évfordulóját. Történetének három évtizede alatt a Béres Csepp valóságos fogalommá vált: mind a politikai üldözés, mind a sikeres rendszerváltás utáni pályafutása alatt több ... >>

Kultúrkörök

Százéves a Magyar Nyelvtudományi Társaság
A százesztendős Magyar Nyelvtudományi Társaság tiszteletére rendeztek ünnepi ülést december 1-jén a Magyar Tudományos Akadémián. A Mádl Ferenc köztársasági elnök fővédnökségével zajlott esemény az evangélikus Reményik Sándor Az ige, illetőleg Ábrányi Emil Szép könyörgés című versével kezdődött, majd az ELTE zenei tanszékének kórusa (a szintén evangélikus) Berzsenyi Dániel egyik, Kodály Zoltán által feldolgozott költeményét adta elő Erdős Ákos karnagy vezényletével. >>

Déli harangszó Nagytarcsáról
A jövő héten minden délben a nagytarcsai evangélikus templom harangja szól majd a Kossuth rádióban. A feljegyzések szerint a község már az 1600-as évek elején protestáns volt. Még több mint száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Hont, Nógrád és ... >>

Nyitottak vagyunk - résnyire
Nyitottak vagyunk, résnyire – így szólt a Deák téri gyülekezetben a reformáció ünnepére meghirdetett fotópályázat egyik díjnyertes (résnyire nyitott templomkaput ábrázoló) képének önkritikus címe megcélozva és valószínűleg szíven találva a ... >>

A vasárnap igéje

A szabadító Isten
Dávid király birodalma a fia, Salamon halála után (Kr. e. 930) kettészakadt. A két utódállam, Júda és Izrael kapcsolata nem volt felhőtlen. Királyaik többször háborút viseltek egymás ellen. Eközben a nép mindkét országrészben eltávolodott atyái ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható örök Isten! Te látod mindannyiunk lelkét. Látod, hogy mennyi minden akarja elvonni a figyelmünket rólad. Hozzád könyörgünk csendességért, hogy adventi készülődésünk méltó lehessen tanítványi elhívásunkhoz. Hozzád könyörgünk azért is, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Egy "templomkerülő" iskolás védelmében
„Kisunokám és legjobb barátnője nemrégiben pityeregve keresett fel. Elmesélték, hogy magyarórán a tanárnőjük istentiszteletről, templomról beszélgetett az osztállyal. Míg unokám mindenfélét mesélt nagy ünnepeinkről, imatapasztalatairól, addig barátnője nem tudott beszámolni hasonló élményekről. Miután bevallotta, hogy nem vallásos, és szülei sem járnak templomba, a tanárnő így reagált: „Én ezzel a te helyedben nem dicsekednék!” Ez a rászólás nagyon fájt a lányoknak, és szerintem is sértő. Helyeselhető-e, menthető-e egy ilyen tanári túlkapás?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Luther és a gyülekezeti éneklés
Élő víz
Domino-day
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Az egyház és a haza szolgálatában
Keresztutak
Szeretet.éhség a Deák téren
Presbiteriktatás Bécsben
Protestáns egyházi vezetők a népszavazásról
Széntárolótól a templomig
EPMSZE-közgyűlés
Libanoni anziksz
Evangélikusok
Bárka-karácsony a Mevisznél
Az Öregtemplom orgonistája
Egy norvég építőmester Magyarországon
e-világ
A természet ára
Keresztény szemmel
Csapda
Egy élet a buszmegállóban?
Levél haza
Őrzője vagyok testvéremnek
Miért adnak hálát az amerikai ünnepen?
A lányom meg a kabátja
A karácsony elmarad!
Három pár kiscsizma
A hét témája
A hitelesség a legjobb reklám
Protestáns újságíróként a nagyvilágban
Keresztény értékek
A közelmúlt krónikája
Szenteld meg az ünnepnapot - szenteld meg a hétköznapot
Kapaszkodó
Kultúrkörök
Százéves a Magyar Nyelvtudományi Társaság
Déli harangszó Nagytarcsáról
Nyitottak vagyunk - résnyire
A vasárnap igéje
A szabadító Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Egy "templomkerülő" iskolás védelmében
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 50

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster