EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 50 - Egy norvég építőmester Magyarországon

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Egy norvég építőmester Magyarországon

Budapesten, a Lónyay utca 29. alatti palota bejáratánál november 23-án a Ferencvárosi Önkormányzat alpolgármestere emléktáblát avatott fel, amely Gregersen Gudbrand norvég építőmester életének és munkásságának állít emléket. Érdemes szólni arról, ki is volt ő, milyen kapcsolatban volt Magyarországgal, és hogy miért kapott emléktáblát – ugyanis a történet rendkívül érdekes, és nagyon tanulságos.

Gregersen Gudbrand 1824-ben született Norvégiában. Amikor felnőve kitanulta az ácsmesterséget, a kor szokásának megfelelően Európába indult, hogy tudását és tapasztalatait gyarapítsa. Lipcsén, Drezdán, Prágán keresztül érkezett Bécsbe, ahol kiderült, hogy az útiládájából ellopták személyes ingóságait. Ennek a szerencsétlen eseménynek a következménye, hogy Gudbrand Magyarországra indult. 1847-ben érkezett meg Pest-Budára, ahol munkalehetőséget keresett. Kézenfekvő volt, hogy a vasútépítkezésekbe kapcsolódjon be, hiszen ebben az időben Magyarországon is óriási lendülettel folytak a vasúthálózat kiépítésének munkálatai. Hamarosan meg is kapta első önálló feladatát: a Vág völgyében építhetett hidat. Az 1848-as forradalom kitörése nagy hatással volt a fiatal ácsra, hiszen egy olyan nép gyermeke volt, amely a 14. század óta dán elnyomatás alatt élt. Az 1814. évi norvég polgári forradalom is csupán a belügyek terén tudott önállóságot kivívni, az ország politikailag Svédországtól függött. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy Gregersen Gudbrand önként jelentkezett a IV. mérnökcsapatba. Itt mint utásztiszt szolgált. Paksnál az akkori viszonyokhoz képest rekordidő – harminchat óra – alatt épített fel egy pontonhidat.

A szabadságharc leverése után Itáliába menekült, de 1851-ben már újra Magyarországon tevékenykedett. Az 1865 óta működő cégét továbbfejlesztve 1888-ban bejegyeztette a Gregersen G. és Fiai Építő Vállalatot. Szakértelme mellett kiváló üzleti érzéke is volt; ennek köszönhetően vállalata egyszerre több nagyszabású híd- és vasútépítési megbízást is sikeresen teljesíteni tudott. A cég hamar hírnevet szerzett a vasúti munkáival, amelyek az ország szinte minden pontján megtalálhatók; számtalan vasútvonal, pályaudvar és vasúti híd megépítése fűződik a nevéhez. Így például az 1861-ben megnyílt, a Déli Vasút által épített Buda–Nagykanizsa vasútvonal, amelynek teljes vonalán Gregersen Gudbrand irányította számos műtárgy építését: a budai indóház, a nagykanizsai és székesfehérvári pályaudvar fogadócsarnokai is az ő vezetésével készültek el. Az 1857-ben megnyílt Szolnok–Debrecen vasútvonallal egyidejűleg átadott szolnoki híd – Magyarország leghosszabb vasúti fahídja – is Gregersen irányításával készült el. Az 512 méter hosszú, fa cölöpjármokon nyugvó, feszítőműves hídnak huszonnyolc ártéri és tíz meder feletti áthidalószerkezete volt. 1889-ben a faszerkezetet acélszerkezet váltotta fel, az építkezést az ekkorra már országos hírnévre szert tett Gregersen-építővállalat kivitelezte.

A vasútépítkezések mellett tanult mestersége, az ácsszakma és a hozzá kapcsolódó faipar volt vállalatának másik tartópillére. Fatelepei és asztalosárugyára révén az egyre növekvő Pest-Buda világvárossá alakításában is nagy szerepet játszott. Számos munkája között megtaláljuk az 1875-ben elkészült Népszínházat – a későbbi Nemzeti Színházat – is, amelynek asztalos- és ácsmunkáit Gregersen tervei alapján és az ő irányításával végezték. A Magyar Országos Központi Pénztár épületében a belső kiképzés, így a díszes ülésterem és a pénztári helyiségek faburkolatainak a kivitelezése is a Gregersen-cég nevéhez fűződik, miként az Országház és a Szépművészeti Múzeum épületasztalos- és ácsmunkái is. Az 1885-ben megnyílt országos iparkiállítás épületeinek egyharmadát is ez a cég építette meg. A rendkívül impozáns keleti pavilon, az iparcsarnok mellett saját pavilonját is felépítette, amelyet a korabeli sajtó a magyar ipar díszének nevezett. Amikor 1879 márciusában Szegedet elöntötte az árvíz, az újjáépítési munkálatokban Gregersen cége jelentős részt vállalt. Neve ekkor vált országosan ismertté; Szegeden végzett munkája elismeréséül kapta meg a nemesi címet, s válhatott belőle a Ferenc József-rend kitüntetettje.

Gregersen Gudbrand egész életét, életfelfogását, munkamorálját meghatározta lutheránus keresztény hite. Egész életében becsületesen dolgozott. A korabeli dokumentumok kiemelik, hogy nevéhez sohasem fűződtek tisztességtelen üzletek, a korban általánosnak számító panamák távol álltak tőle. Családja fontos és szilárd hátteret jelentett életében, feleségével, Sümegh Aloyziával tizenkét gyereket neveltek fel. Bár magyarul sohasem tanult meg jól, Magyarországon élt, ennek az országnak az építésén dolgozott. Ugyanakkor megmaradt norvégnak; amikor csak tehette, hazalátogatott. Az ő nevéhez fűződik a norvég műszaki felsőoktatás megteremtésének ötlete, amelynek megvalósításához pénzt is adományozott. Norvégiában királyok és miniszterelnökök fogadták, és megkapta a Szent Olav-rend kitüntetését. Nagy szerepet játszott a Magyarország és Norvégia közötti kapcsolat kialakításában; a Gregersen-palotában működött harminc éven át a norvég konzulátus, legkisebb fiának a vezetésével.

Voltak olyan idők, amikor Gregersen Gudbrand neve nem csengett jól a hatalom számára, mert a nagytőkés, gazdag iparosréteget testesítette meg. Abban, hogy munkássága, példamutató élete ismét általánosan ismertté váljon, fontos állomás emléktáblájának felállítása. Ugyanakkor több mint szimbolikus jelentőségű az, hogy az új Nemzeti Színházhoz vezető egyik sétány is Gregersen Gudbrandnak, a Magyarországon hírnevet szerzett norvég építőmesternek a nevét viseli.

Sánta Anikó


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Luther és a gyülekezeti éneklés
Élő víz
Domino-day
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Az egyház és a haza szolgálatában
Keresztutak
Szeretet.éhség a Deák téren
Presbiteriktatás Bécsben
Protestáns egyházi vezetők a népszavazásról
Széntárolótól a templomig
EPMSZE-közgyűlés
Libanoni anziksz
Evangélikusok
Bárka-karácsony a Mevisznél
Az Öregtemplom orgonistája
Egy norvég építőmester Magyarországon
e-világ
A természet ára
Keresztény szemmel
Csapda
Egy élet a buszmegállóban?
Levél haza
Őrzője vagyok testvéremnek
Miért adnak hálát az amerikai ünnepen?
A lányom meg a kabátja
A karácsony elmarad!
Három pár kiscsizma
A hét témája
A hitelesség a legjobb reklám
Protestáns újságíróként a nagyvilágban
Keresztény értékek
A közelmúlt krónikája
Szenteld meg az ünnepnapot - szenteld meg a hétköznapot
Kapaszkodó
Kultúrkörök
Százéves a Magyar Nyelvtudományi Társaság
Déli harangszó Nagytarcsáról
Nyitottak vagyunk - résnyire
A vasárnap igéje
A szabadító Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Egy "templomkerülő" iskolás védelmében
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 50 Egy norvég építőmester Magyarországon

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster