EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 08

8. szám – 2005/02/20

   Bökt 2. vasárnapja (Reminiscere)

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Pál írja: Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. 1Kor 1,9 (Zsolt 71,8; Mk 12,1–12; Róm 5,1–5/6–11/; Zsolt 10) Sokan szenvednek a hűtlenségtől. Hűtlen a barát a ... >>

Liturgikus sarok

A ruha teszi a papot?
Sokak számára meghatározók az olyan külsőségek, mint például az öltözék. „A ruha teszi az embert” – mondják. Mások számára ez teljesen lényegtelen. A keresztény istentisztelet történetében érdekes szerepet játszott a liturgikus öltözék. Vajon mit öltött magára Luther, amikor a szószékre lépett, vagy az oltár előtt állt? És vajon fontos ez számunkra? Befolyásolja az istentisztelet lutheránus voltát? >>

Élő víz

Mi az, ami megmarad?
„A szó elszáll, az írás megmarad.” Valóban, nincs rövidebb életű dolog, mint az emberi szó, ahogy a fent idézett régi, latin eredetű közmondás vallja. A színészek is azt mondják saját hivatásukról, hogy amilyen szép és nagy élmény lehet ... >>

Böjti szimbólumok
A hit hallásból van – de olykor látásból is. Templomban, gyülekezeti házban, sőt a keresztény otthonban is. Így jutunk el a képek, szimbólumok szolgálatához. A képek néha hirtelen hatnak, egy pillanat alatt ragadják meg a nézőt; ez olykor csak ... >>

Egy elszalasztott bizonyságtétel
Fiatal lányként egy nyári gyenesdiási konferencián a következő igét kaptam egy kézírásos kis papíron: „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt…” (2Tim 1,8a) Először nem értettem az üzenetét, azt, hogy mit is ... >>

Heti útravaló
Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8) >>

Egyházunk egy-két hete

E-mail 253 év elteltével
A 2006-ban bicentenáriumát ünneplő Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség magyar, osztrák-német és szlovák gyökerű hitbeli és történelmi hagyományainak számbavételét, közreadását határozta el az évfordulóra készülődve. Az elmúlt kétszáz év ... >>

Evangélikus értelmiség
Néhány év elteltével február 19-én ismét értelmiségi konferenciát rendez egyházunk. A rendszerváltozás után az új út keresésének egyik markáns megnyilvánulását jelentették az értelmiségi együttlétek. A résztvevők számára különösen emlékezetes a ... >>

Lelkészi becsületszék és intézményi törvény
A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium díszterme adott otthont a hétvégén törvényalkotó zsinatunk tizenharmadik ülésszakának. Valószínűleg a legnehezebb évét kezdte el a zsinat, év végére ugyanis mindazon törvényeknek el kell készülniük, amelyek a ... >>

Alkoholbeteg-mentő misszió
Megbeszélést tartottak február 10-én a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület székházában Ittzés János, a misszióért felelős püspök meghívására az alkoholbeteg-mentő misszió helyzetéről, lehetőségeiről, terveiről. A találkozón részt vett Hafenscher ... >>

Gyülekezettörténeti kiállítás Sárbogárdon
Evangélikus gyökereink címmel szervezett gyülekezettörténeti kiállítást a sárbogárd–sárszentmiklósi evangélikus gyülekezet a helyi klub nagytermében. A vitrinekben archív fotókat, régi Bibliákat, énekeskönyveket, oltárterítőket, iskolai ... >>

Gyülekezeti kávéház
Egy magyar prózaíró – Bécsről szólva – fájdalmának ad hangot, mondván, hogy hajdanában Pesten is sok szép kávéház volt, mára azonban egyetlenegy sem maradt. Igaza van. Legalábbis olyan nem, amelyik a békebeli idők hangulatát idézné. Létezik azonban ... >>

Az Ige testté lett
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Hitünk titkai összefoglaló címmel meghirdetett előadás-sorozatának második alkalmát február 10-én, csütörtökön tartotta a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében. >>

Akik „bevállalták” a múltat, a jelent és a jövőt
Az egyik tévécsatorna népszerű műsorának szállóigévé vált mottója adta az ötletet a szervezőknek, amikor az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) ifjúsági hétvégéjének a Bevállalod? Igen vagy nem? címet választották. A piliscsabai Béthel Missziói Otthonban február 11. és 13. között az ország minden részéből érkező mintegy kétszáz résztvevő szembesülhetett múltjával, jelenével, és gondolkodhatott el jövőjéről az áhítatok, az előadások és a beszélgetések segítségével. >>

Nyílt nap Balatonszárszón
Oktatási intézményekben szokásos nyílt napra emlékeztetett a balatonszárszói Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon által szervezett hétvége. Olyan alkalomra, amikor az érdeklődők bepillantást nyerhetnek egy intézmény életébe, és valamelyest megismerkedhetnek egymással is. >>

Keresztutak

Kórházi lelkigondozás
A kórházi lelkigondozás kérdései adták a fő témáját annak az ökumenikus tanácskozásnak, amelyet február elején rendeztek a kiskunhalasi Szilády Áron református gimnáziumban. Noha ebben a (kun) városban a katolikus és a református egyház a ... >>

Jubileumi konferencia a Manrézában
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetséget egy évtizeddel ezelőtt azzal a céllal hozták létre, hogy összefogják azokat a katolikus szervezeteket, melyek tevékenységének egésze vagy egy része az ifjúsági és felnőttképzéshez kapcsolódik. A KIFE alapítói arra törekedtek, hogy minél szélesebb körben megismertessék felekezetük társadalmi tanítását. >>

Kisebb egyházak Lengyelországban
A nők március 4-ei ökumenikus világimanapjára készülve e számunkban a Lengyelországban működő kisebb egyházakról esik szó. A kisegyházak a Lengyel Ökumenikus Tanácshoz tartoznak. A legnagyobb közülük a körülbelül ötszázötvenezer tagot számláló ortodox egyház az ország keleti felében. Az úgynevezett ókatolikus, illetve lengyel katolikus egyházak összesen mintegy nyolcvannyolcezer hívőt számlálnak, és vannak még görög katolikusok is. A protestáns egyházak közül a legnépesebb az evangélikus nyolcvanötezer hívővel; a református egyházhoz négyezer, a metodistához ötezer, a baptistához hatezer hívő tartozik. >>

Evangélikusok

Egy evangélikus püspök kísértései
Nevelő, lelkész, püspök, nyomdász. Mindezen tiszteletre méltó hivatal birtokában nem átallotta megszöktetni barátját a fogságból, később szorongatott helyzetében saját kezűleg reszelte el börtönének vasrácsát is. Botránykönyve miatt elűzték hivatalából. Hogy ki ő? Bornemisza Péter. A legtöbben talán Balassi Bálint nevelőjeként ismerik. És ha most azt gondolják, hogy ilyen tanárra nem bíznák csemetéjüket, ez csak azért lehetséges, mert nagyon keveset hallhattak róla. Méltatlanul elfeledett alakja ő a magyar művelődéstörténetnek. >>

Carment behívták katonának…
Az Evangélikus Élet 2004. december 12-i számában Gregersen Gudbrand norvég származású, ám tehetségével a 19. században Magyarországon is maradandót alkotó evangélikus építőmester emléktáblájának Lónyay utcai avatásáról emlékezett meg Sánta Anikó. Megírta, hogy „voltak olyan idők, amikor Gregersen Gudbrand neve nem csengett jól a hatalom számára”. Ez olyannyira igaz, hogy az ötvenes években az építőmester unokája, Berkó Antalné Gregersen Asztrid és lánya, Carmen is a kitelepítendők listájára került. Az utóbbit, kedves rokonunkat arra kértem, hogy emlékezzen vissza ezekre a nehéz időkre. >>

Dr. h. c. Kiss János
Kiss János 1920-ban született Sopronban, Kiss Jenő teológiai tanár gyermekeként. A líceum elvégzése után a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Hittudományi Karán szerzett lelkészi oklevelet 1942-ben, majd rövid ideig ... >>

e-világ

Egy on-line újság szerkesztése
Az internet terjedésének köszönhetően az újságok is honlapot kaptak. A legtöbb szerkesztőség a világhálón is közzéteszi a híreket – vagy az összes cikket, vagy csak egy részüket, vagy azonnal, vagy némi eltolódással. Ezeket nevezzük on-line számoknak. Sokszor a világhálóra ráadáscikkek is kerülnek. Az internetes szokások változásával párhuzamosan megjelentek olyan újságok is, amelyeket hagyományos, nyomtatott formában nem is terjesztenek. >>

A hét témája

A bolond gazdag
„Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” (Lk 12,15) Buda városának gazdag kereskedője, Schulhoff Izsák mindennap nagy elégedettséggel járt-kelt fel s alá ... >>

Fölfelé
Az elmúlt télen, még a havazások kezdete előtt, amikor a Bükk rengetegében csak a szokásos téli ködök érkeztek meg az alkonyok csendjével, hallottam egy különös történetet. Két évvel ezelőtt – így szól a legenda –, ősszel, a nagy ... >>

Tél
Sokáig nem szerettem a telet. Előre rázott a hideg, ha rágondoltam. Már az is fájt, ha hullani kezdtek a levelek, s vajmi keveset vigasztalt a gyönyörű színkavalkád. „Úgyis mindennek vége lesz” – suttogta a lelkem dideregve újra ... >>

evél&levél

Szlovákiában is olvassák
Tisztelt Főszerkesztő Úr! Nagyon szépen köszönjük, hogy a múlt évben is folyamatosan elküldték nekünk az Evangélikus Élet egyes számait. Tiszta szívből gratulálunk lapjuk megjelenésének 70. évfordulója alkalmából! Hiszen „örül az ember, ha ... >>

Tisztelt Szerkesztőség!
„(…) Mozgássérült vagyok, így ez a lap tölti ki életemet. Nagy örömömre szolgál, hogy nemcsak hitéleti segítség, hanem kulturális és társadalmi területen is tájékoztat.” >>

Az első betűtől az utolsóig…
Évtizedek óta előfizetője és olvasója vagyok az Evangélikus Életnek, s szinte a szemem előtt ment végbe a lap fejlődése. Mindig nagyon várom a lapot, mint ahogy vártam akkor is, amikor az még abban a bizonyos negyven évben négy oldalból, azaz két ... >>

A közelmúlt krónikája

Tessedikkel a 21. századba
Pályázat kidolgozására és megvalósítására szövetkezett 2004 kora őszén az Európai Unió úgynevezett Equal programja keretében öt magyar szervezet: a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség – mint főpályázó –, a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kara, a Bihari Népfőiskolai Egyesület, a Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány, valamint a Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület. Pályázatukat Tessedikkel a 21. századba címmel nyújtották be. A pályázók ez év januárjában értesítést kaptak a program végrehajtását irányító intézménytől, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és Irányító Hatóságtól: szakmai pályázatukat megvalósításra érdemesnek találták, és előzetes támogatásként összességében 386 millió 363 ezer forint támogatást ítéltek meg számukra. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Isten akarata, amelyet Krisztus betöltött, nem egyéb, mint a Krisztus engedelmessége. (…) Mindezt nem azért teszi, mintha méltók volnánk rá, vagy megszolgáltuk volna. Ily felséges Valaki ilyetén szolgálatára ugyan ki volna méltó?! Hanem ... >>

Kultúrkörök

Oratóriumok szerzője
Az 1685. év különösen értékes a zenetörténetben, hiszen akkor született a barokk zene két páratlan tehetségű képviselője: március 21-én Bach születésére emlékezünk, ezt pedig megelőzi Händel születésének évfordulója február 23-án. Händel a ... >>

Katolikus szemmel a Luther-filmről
Számomra felkavaró élmény volt a Luther-film. A rendezők ötszáz évvel ezelőtti eseményeket igyekeztek a 21. század elején bemutatni. A történeti hűség azonban nagyon összetett kategória. A megjelenítés során mindenképpen egy vízió áll a filmesek ... >>

Szellemi táplálék napról napra
Az alábbiakban ismertetendő két áhítatoskönyvre az elmúlt év végén tettem szert, és ez évtől „használatba” is vettem, annak rendje-módja szerint olvasni is kezdtem őket. Az egy hónapos „gyakorlat” igazolta a hozzájuk fűzött előzetes várakozásaimat: mindkettő igazi lelki útravalót kínál napról napra, és speciális tulajdonságaik révén nem mindennapi élményt jelent a rendszeres forgatásuk. >>

Város a Rima folyó völgyében
Rimaszombat (Rimavská Sobota) a Dél-szlovák-medencében, a Rima partján fekvő város. A 18. század végétől kezdve többször is Gömör-Kishont vármegye székhelye volt. Az Árpádok által behívott német bányászok alapították mint bányásztelepülést; ez idő ... >>

A vasárnap igéje

A prófécia, amelyet Jézus beteljesített
Ézsaiás próféciáját olvasva eszembe jut a régi kérdés: kiről szól ez az ige? Valóban régi kérdés ez, hiszen az apostolok cselekedeteiről írt könyv az etióp kincstárnok kérdéseként idézi (ApCsel 8,34), aki ugyanennek az énekgyűjteménynek egy másik ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Gondolj, Uram, irgalmadra! Hallgass meg minket, amikor hozzád imádkozunk Fiad, az Úr Jézus nevében, aki mindig és mindenben engedelmeskedett – egészen a kereszthalálig. Krisztus a Szentlélek által hirdette Isten dolgait, vigasztalta a ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Nem vagyok hajlandó az ellenséged maradni!
„Az utóbbi időben nagyon eltávolodtam a gyülekezeti közösségtől. Mivel köztudottan rossz a viszonyom a sógornőmmel, néhányan megszóltak azért, mert úrvacsoráztam. Pedig én nem haragszom a sógornőmre, ő kötözködik folyton velem, mert irigykedik rám. Többször próbáltam már kibékülni vele, de a beszélgetéseinkből mindig veszekedés lett. Én őszinte ember vagyok, ő viszont alakoskodik, és ügyesen félrevezet mindenkit. Nem tudom, hogy mi a megoldás, kérem, adjon tanácsot!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A ruha teszi a papot?
Élő víz
Mi az, ami megmarad?
Böjti szimbólumok
Egy elszalasztott bizonyságtétel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
E-mail 253 év elteltével
Evangélikus értelmiség
Lelkészi becsületszék és intézményi törvény
Alkoholbeteg-mentő misszió
Gyülekezettörténeti kiállítás Sárbogárdon
Gyülekezeti kávéház
Az Ige testté lett
Akik „bevállalták” a múltat, a jelent és a jövőt
Nyílt nap Balatonszárszón
Keresztutak
Kórházi lelkigondozás
Jubileumi konferencia a Manrézában
Kisebb egyházak Lengyelországban
Evangélikusok
Egy evangélikus püspök kísértései
Carment behívták katonának…
Dr. h. c. Kiss János
e-világ
Egy on-line újság szerkesztése
A hét témája
A bolond gazdag
Fölfelé
Tél
evél&levél
Szlovákiában is olvassák
Tisztelt Szerkesztőség!
Az első betűtől az utolsóig…
A közelmúlt krónikája
Tessedikkel a 21. századba
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Oratóriumok szerzője
Katolikus szemmel a Luther-filmről
Szellemi táplálék napról napra
Város a Rima folyó völgyében
A vasárnap igéje
A prófécia, amelyet Jézus beteljesített
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Nem vagyok hajlandó az ellenséged maradni!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 08

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster