EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 14

14. szám – 2002/04/04

   Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Akik előtte és utána mentek, ezt kiáltották: "Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban!" Mk 11,9-10 (Zsolt 33,5; Jn 12,12-19; Fil 2,5-11; Zsolt 88) Virágvasárnap örvendező tömeg veszi körül a Megváltót. Sokan csak sodródnak a tömeggel. Többen csak kíváncsiak. Néhányan pedig csak beállnak a kiáltozók közé. E bevonulás igazi üzenete még mindenki előtt rejtve van. Számunkra viszont ott fénylik benne a kereszt és a feltámadás. Most gondolkodjunk el azon, hogy nekünk hol a helyünk Krisztus követésében! Krisztus előtt járunk? Esetleg utána megyünk? A vele való közös járásból igazi örvendezés, hozsánnázás fakad-e? Vagy csupán külső szemlélői vagyunk a történéseknek? Kövessük őt bátran, ezen a héten végiggondolva a passiót is! >>

Liturgikus sarok

A pietizmus, az ortodoxia és a felvilágosodás hatása a liturgikus zenére
A Liturgikus sarok három hete kezdődött belső sorozata a szent zene történetét foglalja össze röviden. Egyházunk kiváló zenetudósa, Ferenczi Ilona eddig a liturgikus zene születésével, illetve a 16-17. századi istentiszteleti formákkal ismertetett meg minket. Ezúttal a következő két évszázad egyházzenéjének főbb jellemzőit tekinti át. >>

Élő víz

Szomjúság ellen
Az elmúlt évben láttam egy óriásplakátot, amely még most is gyakran eszembe jut. Egy nagy söröskorsó mellett ez a felirat volt olvasható: "Megóvja férjét a kiszáradástól." Megmosolyogtatóan szellemes - gondolhatták sokan. Nekem viszont az jutott ... >>

A halálról - serdülőkkel
A közelmúltban meghívást kaptam a Deák Téri Evangélikus Gimnázium hatodik osztályosaihoz egy hittanórára, hogy meséljek kórházmissziói szolgálatomról. Előadásom után néhány nappal a hittantanárnő arra kérte tanítványait, hogy írják le, mit gondolnak az alábbi két kérdésről: Miért fontos a kórházmisszió? Miért kell a gyerekeknek is foglalkozniuk a halállal? Úgy gondolom, a kapott válaszok nekünk, felnőtteknek is számos tanulsággal szolgálhatnak. >>

Heti útravaló
Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15) >>

Egyházunk egy-két hete

Mennyei kincseink
Sok jó ember kis helyen is elfér - tartja a mondás. Ennek valóságát tapasztalhatták meg mindazok, akik március 27-én részt vettek a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban rendezett XIII. országos evangélikus hittanverseny döntőjén. Az egyházunk Gyermekbizottsága által szervezett vetélkedőn az a 43 - egyenként négy-négy fős - csapat adhatott számot felkészültségéről, amely az egyházmegyei fordulók során első helyezést ért el. A vidám és komoly perceket egyaránt tartogató megmérettetés alapjául Lukács evangéliuma szolgált. >>

Tápiószentmártoni találkozó
A Dél-Pest Megyei Egyházmegyében minden évben várva várt és komolyan számon tartott esemény a presbiteri találkozó. Március 27-én, szombaton ötven tisztségviselő gyűlt össze Tápiószentmártonban, hogy az egyházmegye aktuális kérdéseivel foglalkozzon. ... >>

Kulcslyuk
Minden iskolában létezik egy "különleges" helyiség, amelyet úgy hívnak: tanári. Milyen félve és kíváncsian néztük gyermekként az ajtaja mögött eltűnő tanárainkat! Néha talán még kukucskáltunk is, vajon mi történhet odabenn... Április utolsó szombatján Miskolcon gyűltek össze az Északi Egyházkerület egyházi iskoláinak a pedagógusai, hogy előadásokat hallgassanak meg az oktatás-nevelés egyes kérdéseivel kapcsolatban, illetve hogy találkozzanak, beszélgessenek egymással. Mi történt ezen a napon? Néhány mozzanat bemutatásával szeretném a kedves olvasót egy kis "kukucskálásra" invitálni. >>

Krisztustól távol és Krisztushoz közel
Biztosan akad az olvasók között olyan, aki különböző okok miatt átsiklik majd e cikk felett. Hadd kérjem: ne tegye! Ha nem volt ott március 27-én Nyíregyházán az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) csendesnapján, akkor azért álljon meg pár percre, ha pedig ott volt, akkor gondoljon vissza velünk együtt erre a napra. >>

Keresztutak

Az Alphától az ómegáig
A missziónak nagyon sok formájával találkozhatunk manapság: létezik utcai misszió, különböző társadalmi rétegeket megcélzó modell, műholdas evangélizáció és még sok minden más. Sokan keressük azt a formát, amellyel valóban meg tudjuk szólítani a ma emberét. Így történt ez Angliában is, ahol két lelkész, Nicky Gumbel és Sandy Miller 1977-ben kidolgozott egy olyan modellt, melynek hatására ezrek találtak rá Jézus Krisztusra. 1994-től mások is kezdték kipróbálni ezt az evangélizációs módszert. Úgy tűnt, hogy más egyházakban, felekezeti közösségekben, sőt kultúrákban is igen hatékonyan működik... A nagy sikerű Alpha-mozgalom híre néhány éve hazánkba is eljutott, de még csupán egy-két gyülekezetben indítottak Alpha-csoportokat. A Csillebérci Szabadidő- és Ifjúsági Központban március 18-19-én tartott Alpha-konferencia után azonban remélhetőleg egyre több keresztény közösség kap kedvet ahhoz, hogy kipróbálja a misszió új formáját. >>

Az Alpháról
"(...)De még az újdonságokat rendszerint óvatosan fogadó római katolikus oldal, például Beer Miklós váci püspök is >>nyitott, őszinte törekvésnek<< tartja az Alphát. Szebik Imre evangélikus országos elnök-püspök pedig a HVG kérdésére válaszolva ... >>

Isten és a haza szolgálatában
Rendkívüli állománygyűlésen vettek részt március 25-én a református és evangélikus tábori lelkészek: a Protestáns Tábori Püspökség épületében a szolgálatot érintő aktuális kérdésekről tárgyaltak. Ekkor gratulálhattak Nagy László református lelkész őrnagynak is, aki - az iraki misszióból hazatérve - március 11-én vehette át a békefenntartásért járó emlékérmet. >>

A katolikus egyház boldoggáavatási eljárása
Annak idején lapunkban is hírt adtunk arról, hogy 2003. március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta Batthyány-Strattmann Lászlót, a "szegények orvosát". Az elmúlt hét közepén Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek bejelentette, hogy a pápa előreláthatólag még az idén boldoggá avatja Ausztria és Magyarország utolsó uralkodóját, IV. Károly magyar királyt, I. Károly osztrák császárt (1887-1922) is. A szentek tisztelete a kereszténység három nagy ágazata közül kettőnek - a katolikus és az ortodox egyháznak - a jellemzője. A protestantizmus elvetette és elveti a szentek tiszteletét, de vélhetően az Evangélikus Élet olvasói számára sem érdektelen a katolikus egyház boldoggáavatási eljárásának mibenléte. Az alábbiakban ezt ismertetjük röviden a Magyar Távirati Iroda írása nyomán. >>

Evangélikusok

Kedves Testvérek!
Hadd készüljön ez a néhány bevezető gondolat egy személyes levél formájában. Nem bemutatkozni szeretnénk, hanem valósághű képet festeni. Közvetett vagy közvetlen módon egyházunk minden szolgálattevője, sőt tagja kapcsolatban áll az országos ... >>

Változások a Gazdasági Osztályon 2004 tavaszán
� Április elsejével új gazdasági igazgató, Illés Kamilla kezdi meg munkáját az irodában. Belépésének előzménye, hogy Szemerei Zoltán gazdasági igazgató tavaly nyáron több mint harmincéves szolgálat után nyugállományba vonult, és új tisztséget ... >>

Bemutatjuk Kissné Kárász Rózsát, az országos iroda igazgatóhelyettesét
- Melyek a legelső emlékei az evangélikus egyházról? - Várpalotán születtem. Édesanyám mély evangélikus hite gyerekkoromtól kezdve meghatározó volt számomra, születésemtől fogva kötődöm az egyházhoz. Szüleim nagy szeretettel neveltek bátyámmal ... >>

Az országos iroda számokban
(hozzávetőleges adatok): - 50 dolgozó, - 25 iroda, - 120 bizottsági ülés évente, - a munkatársak átlagéletkora: 42 év. >>

Mi is az az országos iroda?
152. § Az Országos Egyházi Iroda az országos egyház adminisztratív központja. Szervezetét, működését, munkatársainak munkakörét országos szabályrendelet rögzíti. 153. § Az Országos Egyházi Iroda vezetője az igazgató. Az OEI érkezteti és előkészíti ... >>

Közösség - nem bürokratikus labirintus
Az országos iroda szigorú szabályok szerint működő hivatal, de mindenekelőtt egyházi intézmény. Az itt dolgozók közel egynegyede teológiát végzett lelkész, ahogyan az irodaigazgató, ifj. Hafenscher Károly is az. Hivatalba lépésekor úgy fogalmazott: ... >>

On-line érkezett...
Az Országos Egyházi Iroda szinte valamennyi munkatársa számítógéppel dolgozik. A géptől való "függőségünkkel" nemrég akkor szembesültünk, amikor hálózati karbantartás miatt egy teljes napig nem volt szabad bekapcsolni legfőbb munkaeszközünket. ... >>

A "jognak asztalánál"...
- Mi a pontos feladata az országos iroda jogászának? - kérdezem a fiatal, energikus, mindig jó kedélyű Kőváriné Benkő Ingridet. - Az országos egyház jogi ügyeinek intézését végzem, az országos elnökség felkérése alapján és iránymutatásai szerint. ... >>

(Sz)épülünk...?
Aki az elmúlt hónapokban megfordult az Üllői úti irodaházban, az - mind a földszinten, mind a második emeleten - építőmunkásokkal találkozott. >>

e-világ

Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! (Márk 13,1)
Az elmúlt évben alakult Tótkomlósi Városvédő Egyesület fő céljának a komlósi tájhoz és történelemhez kötődő természeti és épített örökség védelmét tekinti. Első gyakorlati munkája az evangélikus Ó- és Újtemető kapuinak rekonstrukciója és környezetének rendbetétele lesz. >>

Megújult a Magyar protestantizmus honlap
A Magyarországi Evangélikus Egyház Internet Munkacsoportja 1998-ban kezdte meg a Magyar protestantizmus honlap (http://protestans.lutheran.hu) fejlesztését, melynek célja a Kárpát-medencében élő magyar protestáns egyházak közötti híd kiépítése, a közöttük lévő kapcsolattartás elősegítése, illetve a magyar protestantizmus bemutatása az érdeklődők számára. Terveink között szerepel az is, hogy a honlap fontosabb részeit a Kárpát-medence népeinek nyelvén, illetve angolul is megjelentetjük. Ez a felvidéki rész esetében már meg is valósult. >>

Keresztény szemmel

Beszélgetések összekulcsolt kézzel
Virágvasárnap "Ha valaki szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket." (Mt 21,3) Uram! Jeruzsálembe való bevonulásodat így jósolta meg a próféta. Ha ez a Jeruzsálem környéki ember megtagadja ... >>

Hit és (mega)sztárság
Hónapok óta tart az egyik magyarországi kereskedelmi televízió zenei tehetségkutató műsora, a Megasztár. A kezdet kezdetén több százan kaptak kedvet ahhoz, hogy megméressék magukat a sztárjelöltek között, végül a döntőre tizenketten maradtak ... >>

"Isten kontrollja alatt az életem"
Az interjú készítésekor már csak hatan maradtak versenyben, közöttük a miskolci lány, az ELTE TTK harmadéves matematikatanár szakos hallgatója. Személyes találkozásunk azt igazolta, hogy a filigrán énekes valóban önmagát adja. Ezúttal is tele volt derűvel. >>

Nőknek tűntek...
Tudom, nem kötelező nézni. Igen, ismerem a gombot, amellyel egy pillanat alatt kizárhatom ezeket a képeket az életemből. Valóban, talán nem ez a legnagyobb probléma ma Magyarországon. És mégis. Minden nő nevében elkeseredetten tiltakozom! >>

A hét témája

A Jézus Ház Magyarországon
A Jézus Ház (JesusHouse) elnevezésű rendezvénysorozat - amelynek gazdája a német ProChrist Egyesület - célja az, hogy a 16-25 éves korosztály számára befogadható módon hirdesse az evangéliumot. Az idei, március 17-21. között megrendezett és műhold segítségével közvetített program során a fiatalok Európa-szerte több mint 700 helyszínen léphettek be a Jézus Ház ajtaján. Az evangélizációt hazánkban és Erdélyben is számos gyülekezetben figyelemmel kísérték. >>

Örömhír, high-tech, némettanár
Némi információ azok kedvéért, akik nem ültek mellettem március 17-21. között a nagytarcsai templom padjaiban: A JesusHouse rendezvénysorozat a ProChrist evangélizációk fiataloknak szóló változata, amelyet �98-tól kezdődően kétévente rendeznek meg, s amely ez évben - sokunk örömére - hazánkban is figyelemmel kísérhető volt. A német fővárosból induló műholdas közvetítéshez több mint 700 helyszín kapcsolódott Európa-szerte. Idén tehát mi is részesei lehettünk esténként ennek az igazán profi módon összehozott műsornak, amely egyszerre volt evangélizáció és könnyűzenei műsor, lebilincselően jó ötletekkel és jóízű humorral. Ha én lennék az a bizonyos Mattel-féle világhírű játék baba, egyetlen szóval könnyedén összefoglalhatnám a műsorkészítők professzionalizmusát: Wooow! >>

evél&levél

Tiltakozás a Méltó halál című cikk ellen
Határozottan tiltakozom dr. Frenkl Róbert Méltó halál (Evangélikus Élet, 2004. március 21.) című cikke ellen, melyben "gyönyörű írás"-ként értékeli és olvasásra ajánlja Bitó László orvos-író Meddig kell élni akarni című írását (Hét Hárs, 2003/4.). ... >>

A közelmúlt krónikája

Diáktársak új szerepben
Egy tavaly megkezdett hagyomány folytatásaként a Luther Otthon tavaszi szakkollégiumi hétvégéjén ezúttal is a végzős diákoké volt a főszerep: a március 19-21. között tartott konferencián - mintegy a diplomavédés főpróbájaként, ám jóval oldottabb légkörben - ízelítőt adhattak társaiknak szakdolgozati témájukból. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is kitűnő, felkészült előadókat láthattunk, akik a legmodernebb technikai eszközöket is segítségül híva próbálták meg közelebb hozni a hallgatósághoz azt a tudományterületet, amelyet tanulmányaik során megismerhettek. Az érdeklődőknek mindezeken túl arra is lehetőségük nyílt, hogy dr. Takács Ildikó egyetemi docens jóvoltából a karriertervezéshez is kapjanak némi útmutatást. A programokat filmklub és közös bowlingozás tette még színesebbé. Az alábbiakban egy elsőéves hallgató foglalta össze benyomásait. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"...csak a megfeszített Krisztusban van az igazi teológia és istenismeret." >>

A vasárnap igéje

Ha van...
Sehol a szamár. Sehol a szamárháton bevonuló Jézus. Sehol a hozsannázó tömeg. Sehol a Jézus elé terített felsőruhák és pálmaágak szeretetszőnyege. Valami más van, ha van... Apostoli intés, kérlelő szavak, aggódó figyelmeztetés. Mert baj van. Baj ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Szerető mennyei Atyánk! Hálával köszönjük, hogy imádságunkban megszólíthatunk, és hogy nem hitünk vagy érdemeink szerint hallgatsz meg bennünket. Köszönjük, hogy napodat személyválogatás nélkül felhozod ránk. Engedd észrevennünk, hogy a nap meleg ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Súlyos beteg vagyok. A diagnózis: rák. Hála Istennek, a legutóbbi műtétem jól sikerült, az orvosok is biztatnak. A terápia mind testileg, mind lelkileg kimerít. A tehetetlenség, a belső szorongás, a halálfélelem és a reménytelenség érzése szinte megbénít. Néha úgy teszek, mintha semmi baj sem lenne, de azután annál elemibb erővel tör rám a kétségbeesés: mi lesz velem? Valójában nem is a haláltól félek, mert hiszem, hogy ott is ugyanaz az Atya vár, akit itt megismertem, de a szeretteimtől való elválás gondolatát nem tudom elfogadni. Mélyen foglalkoztat, hogy mi lehet a betegségem célja és értelme. Talán, ha tudnám, hogy miért kell szenvednem, könnyebb lenne elviselnem..." >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A pietizmus, az ortodoxia és a felvilágosodás hatása a liturgikus zenére
Élő víz
Szomjúság ellen
A halálról - serdülőkkel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Mennyei kincseink
Tápiószentmártoni találkozó
Kulcslyuk
Krisztustól távol és Krisztushoz közel
Keresztutak
Az Alphától az ómegáig
Az Alpháról
Isten és a haza szolgálatában
A katolikus egyház boldoggáavatási eljárása
Evangélikusok
Kedves Testvérek!
Változások a Gazdasági Osztályon 2004 tavaszán
Bemutatjuk Kissné Kárász Rózsát, az országos iroda igazgatóhelyettesét
Az országos iroda számokban
Mi is az az országos iroda?
Közösség - nem bürokratikus labirintus
On-line érkezett...
A "jognak asztalánál"...
(Sz)épülünk...?
e-világ
Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! (Márk 13,1)
Megújult a Magyar protestantizmus honlap
Keresztény szemmel
Beszélgetések összekulcsolt kézzel
Hit és (mega)sztárság
"Isten kontrollja alatt az életem"
Nőknek tűntek...
A hét témája
A Jézus Ház Magyarországon
Örömhír, high-tech, némettanár
evél&levél
Tiltakozás a Méltó halál című cikk ellen
A közelmúlt krónikája
Diáktársak új szerepben
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
A vasárnap igéje
Ha van...
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 14

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster