EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 28

28. szám – 2004/07/11

   Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. 1Móz 1,27 (Ef 4,24; Lk 5,1–11; 1Kor 1,18–25; Zsolt 73) Uram, állok a tükör előtt. Arcomon a sértettség, a gyűlölet, a közöny, a sekélyesség vonalait látom. Az én arcom az én létemről beszél. Ott ül a szememben az a furcsa, mély fájdalom, amely minden pillantásomat végessé teszi: elszakadtam tőled, kialudt rám vetített arcod fénye. Te még emlékszel a bűnbengyötörtség előtti emberarcra, és megmutatod: Krisztus az, akiben elhívtál. Benne, általa barázdáim másról beszélhetnek: rólad. >>

Liturgikus sarok

Miért jó ez nekünk?
Nem sokkal az után, hogy elkezdődött az új – ökumenikus – sorozatunk, amelyben a testvéregyházak istentiszteleti életére tekintünk ki, valaki feltette a kérdést: „Mondd, miért jó ez nekünk? Éppen elég kérdésünk van a saját istentiszteleti életünkkel kapcsolatban is, a mi liturgiánkról szintén nagyon hiányosak az ismereteink. Ezért inkább a magunk portája előtt kellene söpörni.” Sőt jóhiszemű kérdezőm az iránt is érdeklődött, hogy nem valamiféle figyelemelterelő műveletről van-e szó. Ha ugyanis mások istentiszteletével foglalkozunk, elcsitulnak a kérdések, alábbhagynak a feszültségek egyházunk liturgikus megújulásával kapcsolatban… >>

Élő víz

Örömvitamin
„A lélek abból táplálkozik, aminek örül” – a kibővített Útmutatóban olvashattuk Augustinusnak ezt a tömör, ám sokatmondó megállapítását. Nemcsak testi, lelki éhség is gyötörhet bennünket. A testi éhség csillapítása viszonylag ... >>

Ha az emberek istentelenek lesznek, akkor
tanácstalan a kormányzás, határtalan a hazugság, számtalan az adósság, eredménytelenek a tárgyalások, hamis a felvilágosítás, a politikusok nem megbízhatók, a keresztények nem imádkoznak, az egyházak erőtlenek, az erkölcs féktelen, a divat ... >>

Heti útravaló
Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8) >>

Egyházunk egy-két hete

Aszódi szép napok
Aszódi szép napok. Alighanem így lehet a legtalálóbban jellemezni az evangélikus közoktatási intézményekben (óvodákban, általános és középiskolákban) tanító pedagógusok – június utolsó napjaiban Aszódon lezajlott – immár hagyományos konferenciáját. Első megközelítésben ez talán furcsán hangzik, hiszen inkább az élményre, a hangulatra utal, mintsem a tartalomra, a programra. Ám szó sincs valamiféle szembeállításról, méricskélésről: a szervezők (a házigazda intézmény és az országos egyház Oktatási Osztálya) idén is színvonalas programról gondoskodtak. A résztvevők számára az elsődleges ajándékot, az alapélményt mégis – és ez igen jó dolog – maga az együttlét jelentette. >>

Megújult a várpalotai templom
Tizenhat és fél millió forintot fordítottak a várpalotai evangélikus templom felújítására: ebből az összegből megvalósult a torony teljes rekonstrukciója, a toronyzat vakolása és több infrastrukturális munka. A belső rekonstrukcióban az önkormányzat Zichy-programja segített, a külső felújítást saját erőből, illetve az országos egyház támogatásával végezték el. Az ünnepi istentiszteletet a múlt vasárnap tartották. >>

Házastársak indulása
Az Északi Egyházkerületben is folytatódott a lelkészavatások sora. Július 3-án a váci templomban D. Szebik Imre elnök-püspök egy fiatal lelkészjelölt házaspár, Keczkó Pál és Keczkó Szilvia ordinációját végezte. >>

Ilyen még nem volt...
Évről évre visszatérő, fontos és kedves esemény az evangélikus iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok találkozója. Ebben az esztendőben aszódi középiskolánk adott otthont az ország minden részéből érkező óvónőknek, tanítóknak és tanároknak. A címben jelzett állítás több szempontból is megállja a helyét. Csak a legfontosabbat emeljük ki: az eddigi találkozók közül ezen voltak a legtöbben. Ez az érdeklődés jelzi, mennyire öszszetartoznak és összetartanak intézményeinkben a pedagógusi hivatást gyakorlók. A példásan megszervezett esemény után Mihályi Zoltánnét, az Oktatási Osztály vezetőjét a tapasztalatairól kérdeztük. >>

Aszódi harangszó
Ezen a héten (július 12. és 18. között) minden délben az aszódi evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. >>

Védés
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékén doktori képzésben részt vevő Korányi András június 30-án megvédte Leben und Biographie: Die Heilige Elisabeth von Thüringen und Ungarn im Spiegel der Wissenschaftlichen Forschung des 20. ... >>

Hatvanéves érettségi találkozó Rozsnyón
A rozsnyói Evangélikus Kereskedelmi Középiskola 1944-ben érettségizett diákjai június 26-án hatvanéves találkozójukat tartották régi iskolájukban. Az intézményt Turóczy Zoltán nyíregyházi püspök és a rozsnyói egyházközség kezdeményezésére alapították 1939-ben. A volt Evangélikus Főgimnázium épületében működő iskolát külön leány- és fiúosztályokkal, és internátusokkal hozták létre. Az első évfolyamok létszáma húsz fő körül volt, az ötödik tanévben pedig már 38–50 tanuló iratkozott be osztályonként. >>

Egy évből másfél hét lett
Gyülekezeteink gyakran kényszerülnek úgy tervezni, hogy nem látják, még mennyi szervezésre, munkára, anyagiakra van szükség egy-egy terv megvalósításához. Ritka, de igaz hálaadásra indító esemény, amikor hirtelen – Isten áldásaként – megvalósul egy gyülekezet álma. A Nógrád megyei Lucfalván ez történt. >>

A jó kántor igényes muzsikus
Június végén újra megnyitotta kapuját a fóti Mandák Otthon, hogy fogadhassa az ország közeli és távoli településeiről érkező kántorokat: megkezdődött a negyedik kántortovábbképző tanfolyam. >>

Keresztutak

Ökumenikus szlovák istentisztelet Cirill és Metód püspök napján a békéscsabai evangélikus nagytemplomban
Idén Békéscsabán rendezte meg az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) a magyarországi szlovákok napját. A múlt szombati eseményt jeles vendégek is meglátogatták, kiállítások nyíltak, az evangélikus nagytemplomban az istentisztelet után átadták a hazai szlovákság legmagasabb kitüntetetéseit, majd gabonamúzeumi mulatsággal és színházi előadással zárult a program. >>

Evangélikus - római katolikus párbeszéd
A Lutheránus Világszövetség és a római katolikus egyház vatikáni egységtitkársága 1995 óta évente megrendezi nemzetközi párbeszédét. A legközelebbi ülésre 2004. július 9–17. között Baltimore-ban (USA) kerül sor. A résztvevők – ... >>

Vatikáni dokumentumgyűjtemény az inkvizícióról
A Vatikán hat évvel az inkvizícióról tartott tudományos szimpózium után jelentette meg dokumentumgyűjteményét az egykor rettegett egyházi szervezetről. A kötet megjelenése alkalmából II. János Pál pápa újra bocsánatot kért az inkvizíció ... >>

A Fidesz egyházi egyeztető tanácsának nyilatkozata
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség egyházi egyeztető tanácsa sajnálattal értesült arról, hogy az Európai Unió alkotmányának végleges szövegéből kimaradt a földrész keresztény gyökereire történő hivatkozás. Ezzel hiányossá és egyoldalúvá vált ... >>

Ökumenikus hírszőttes
Finn felmérés Finnországban az Egyházi Kutatóintézet közzétette évek óta végzett kutatásának eredményeit, melyek nagy visszhangot keltettek a finn médiában. Ez azért is jelentős, mert az ország 5,2 milliónyi lakosságának 85%-a a lutheránus egyház tagja, és az első alkalommal került sor ilyen kutatásra, amelynek eredményeit nyilvánosságra hozták. Ezek szerint az egyház hivatalos tanításával a megkérdezettek 95%-a egyetért: „hisz Istenben, és hiszi, hogy Jézus Isten fia, aki feltámadt a halálból”. A pokol létezésében viszont csak a megkérdezettek 69 százaléka hisz, és a halál utáni élet kérdései is igen hevesen vitatottak. A közzétett jelentés alapján a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik. >>

Árral vagy ár ellen?
Az egyházi rendezvényeknek hosszú múltra visszatekintő tradíciójuk van, gondoljunk csak a körmenetekre, zarándoklatokra vagy éppen a betlehemesre. Napjainkban a közösségi eseményeket – angolszász mintára – egyre gyakrabban már egyszerűen ... >>

Zarándoklat a Szélrózsára
A zarándoklat hitből fakadó együttlét, amelynek célja, hogy hitünket, keresztény elkötelezettségünket egyházunk közösségében megerősítsük, mindezzel előkészülve a tatai találkozásra Istennel és hittestvéreinkkel. Ennek fényében naponta 20-25 ... >>

Evangélikusok

Orgona és szószék
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az idén májusban 75. születésnapját ünneplő Trajtler Gábor orgonaművészt, lelkészt, teológiai tanszékvezetőt! Isten éltesse sokáig, Gábor bácsi! >>

e-világ

A "behálózott" főapát
A keresztény, a bencés szerzetes a szó legszorosabb és legeredetibb értelmében kommunikátor. Ha jól tölti be hivatását, szakembere a kommunikációnak. Magányában, imádságában, elmélkedésében a láthatatlan, de mégis mindenütt jelen lévő Istennel keresi a kapcsolatot, folytat kommunikációt, amely kétirányú közlés: egyrészt kinyílás, keresés, másrészt elfogadás, befogadás. Az „eredmény” hármas: Isten- és önismeret, valamint emberismeret. >>

Ifjúsági táborok - kevés résztvevővel
A vakáció a gyermekek számára a gondtalan pihenés időszaka. No és a nyári táboroké, amelyekből bőséges választék áll a rendelkezésükre. Ez alól a Magyarországi Evangélikus Egyház sem kivétel, hiszen egyházunk Gyermek- és Ifjúsági Osztálya számtalan országos ifjúsági konferenciát, tábort hirdetett és szervezett gyermekek, konfirmandusok, középiskolások, „öregedő ifjak” és felnőtt ifjak részére egyaránt. Gyenesdiás négy, Révfülöp három, Piliscsaba két konferenciának ad otthont. Ezenkívül a Mátrában természetismereti, Kunbaracson pedig médiaismereti tábort rendeznek. >>

Bemutatjuk EMMA-t
Mi is az EMMA? Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) 2004. május 1-jével jött létre a 67/2004. számú (IV. 15.) kormányrendelet alapján. Az EMMA működéséért a Munkaügyi Nyilvántartó Központ felel. Az adatbázis tartalmazza a magyarországi ... >>

Keresztény szemmel

Az értelmiségi mint vezető
Az értelmiség vezetői szerepének, feladatának és felelősségének értelmezése Bibó István gondolkodói pályáján újra meg újra megjelenő kísérlet. Ezekben a kísérletetekben Bibót sohasem csupán elvont érdeklődés vezeti, hanem nagyon is személyes, egzisztenciális késztetésnek engedelmeskedik, hiszen a saját szerepét, feladatát és felelősségét szeretné tisztábban látni. A személyes érintettség ad írásainak lendületet, elemzőkészsége és elméletalkotó képessége pedig olyan minták és modellek megalkotásához vezet, amelyekhez sokan tudnak kapcsolódni. Írásai saját koruk kihívásaira igyekeznek válaszolni, de azt érezzük belőlük, hogy hozzánk is szólnak – bizonyára azért is, mert sok tekintetben még mindig velünk és bennünk él Bibó huszadik százada. >>

Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit!
Csak ennyit kell tenni? Elég, ha gyönyörködöm benne? Hát ez nagyszerű! Hiszen minden, amit alkotott, valóban csodálatos! Hosszú percekig tudok gyönyörködni egyetlen szál virágban, egy trillázó kismadárban, kiránduláskor az erdővel borított hegyekben ... >>

A hét témája

Evangélikusok Párizsban
Párizsba indulásom előtt már nem volt időm érdeklődni evangélikus kapcsolatok felől, de azért reménykedtem benne, hogy az egykori hugenották hazájában rátalálok majd a protestánsokra. Köztudomású, hogy a franciák között nagyon sok az istentagadó, de az is, hogy türelemmel „elviselik” a másik ember Istenbe vetett hitét, sőt hitvallását is… >>

Párizsi alkalmak
A Párizsban élő vagy ott hosszabb időt eltöltő magyarok a hónap első vasárnapján 17 órakor a St. Esprit templomban (8. kerület, 5 rue Roquépine) magyar nyelvű istentiszteleten vehetnek részt. A Párizsi Magyar Református Missziót 1927-ben a magyar ... >>

Hugenották és katarok nyomában
Az európai protestánsok között a francia hugenottáknak jutott a megpróbáltatásokkal – vallásháborúkkal és üldözésekkel – leginkább teli sors. A történetükkel való megismerkedés számunkra is fontos, hiszen az ellenreformáció a magyar protestantizmus történetén is mély nyomot hagyott. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Isten nem adott nekünk semmiféle utasítást, hogy az Ige tekintetében tegyünk különbséget helyek, személyek és idők között. Amikor Krisztus ezt mondja: »Menjetek el e széles világba…« – ezzel nem azt mondja, hogy egyes ... >>

Kultúrkörök

Láthatatlan színházi előadás Balassagyarmaton
A Láthatatlan Színház az egyetemi gyülekezet keretei között működik. Az ötlet Lénárt Viktornak, a gyülekezet lelkészének a fejéből pattant ki 1999-ben egy vak emberek által rendezett „performance” nyomán: egy teljesen sötét, ablaktalan pincében ők, a világtalanok voltak a látók vezetői. A különleges körülmények jó lehetőséget kínáltak arra, hogy a résztvevők a megszokott, természetesnek tartott világosság hiányában egyéb érzékszerveikre támaszkodjanak. Így egészen újszerű módon tapasztalhatták meg a hallás, a szaglás, a tapintás csodáját. >>

"Legeltesd
Aranydiplomások vallomásai >>

Negyedszázados a Kaláka folkfesztivál
Kettős évfordulót ünnepel ezen a nyáron a Kaláka együttes. Immár harmincöt éve muzsikálnak együtt a zenekar tagjai, és huszonötödik születésnapját ünnepli ezekben a napokban Kelet-Közép-Európa legrégibb népzenei fesztiválja, a Kaláka folkfesztivál. >>

Bach-koncert-ajánlat
Bach művei közül a H-moll mise az egyik legnagyobb szabású mű, vetekszik a Máté-passióval. Egy hagyományos mise öt részből áll, ez azonban kereken huszonötből. Ennek is van természetesen Kyriéje, Gloriája, Credója, Sanctusa és Agnus Deije, de itt ... >>

Horgony és vitorla
Tempfli József nagyváradi katolikus megyés püspök a magyarságról, az egyházról és Trianonról vall a Horgony és vitorla címmel megjelent interjúkötetben, amelyet a 73 esztendős főpap és a szerző, Jezsó Ákos újságíró jelenlétében mutattak be múlt kedden Budapesten. >>

A vasárnap igéje

Szeretik önök ezt a fényt?
Valamikor a nyolcvanas években volt egy reklám, amelyben egy férfi ült a sötétben egy íróasztalnál. Hirtelen – mint egy vallatáson – a kamera felé fordította az asztalon lévő lámpát, és megkérdezte: „Szeretik önök ezt a ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Te bizonyságtevő életre hívtál el minket, s látod, mi mégis milyen sokszor nem töltjük be hivatásunkat. Szavaink tanúskodás helyett hányszor hangzanak inkább vádaskodásként. Életünkkel, magatartásunkkal mennyi szomorúságot okozunk ... >>

EvÉlet - Lelki segély

A keresztények jó balekok?
„Segítőkész ember vagyok. Már szüleim példaadása is arra indított, hogy felkaroljam az elesetteket, és hitre jutásom után még inkább úgy éreztem, hogy segítenem kell minden rászorulón. Sem szabad időmet, sem az anyagi áldozatot nem sajnáltam az ügy érdekében. Mára azonban elveszítettem lelkesedésemet. Rájöttem, hogy az emberek csak kihasználtak. Hálával nem vagy alig-alig találkoztam. Amikor pedig nekem lett volna szükségem segítségre, nem akadt egy jelentkező sem. Valóban az a jó keresztény, aki tűri, hogy mindig kihasználják?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Miért jó ez nekünk?
Élő víz
Örömvitamin
Ha az emberek istentelenek lesznek, akkor
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Aszódi szép napok
Megújult a várpalotai templom
Házastársak indulása
Ilyen még nem volt...
Aszódi harangszó
Védés
Hatvanéves érettségi találkozó Rozsnyón
Egy évből másfél hét lett
A jó kántor igényes muzsikus
Keresztutak
Ökumenikus szlovák istentisztelet Cirill és Metód püspök napján a békéscsabai evangélikus nagytemplomban
Evangélikus - római katolikus párbeszéd
Vatikáni dokumentumgyűjtemény az inkvizícióról
A Fidesz egyházi egyeztető tanácsának nyilatkozata
Ökumenikus hírszőttes
Árral vagy ár ellen?
Zarándoklat a Szélrózsára
Evangélikusok
Orgona és szószék
e-világ
A "behálózott" főapát
Ifjúsági táborok - kevés résztvevővel
Bemutatjuk EMMA-t
Keresztény szemmel
Az értelmiségi mint vezető
Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit!
A hét témája
Evangélikusok Párizsban
Párizsi alkalmak
Hugenották és katarok nyomában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Láthatatlan színházi előadás Balassagyarmaton
"Legeltesd
Negyedszázados a Kaláka folkfesztivál
Bach-koncert-ajánlat
Horgony és vitorla
A vasárnap igéje
Szeretik önök ezt a fényt?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
A keresztények jó balekok?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 28

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster