EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

34. hét

Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)

Szentháromság ünnepe után a tizenegyedik héten az Útmutató reggeli igéi gőgös és alázatos emberek, városok sorsán mutatják be vezérigénk gyakorlati megvalósulását, s a kegyelem mindenek felett való jelentőségét. Istenünknek ezt a „szándékát” a vasárnap bevezető zsoltárversei is hirdetik: „Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosakat, de porig alázza a bűnösöket. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” (Zsolt 147,5.6.11) Luther szerint a farizeus minden cselekedete istenkáromlás. Imádságából sugárzik a gőg és felebarátjának a megvetése. Az alázatos vámszedő bűnösségének tudatában irgalomért könyörög, és kegyelmet nyer. Megtanulhatjuk egymondatos bűnvalló imádságát: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek”! Jézus értékelése: „Mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lk 18,13.14) Pál így tanít (minket) az Isten előtti megigazulásról: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8–9) Ezékiel példázatában nemcsak Izrael helyreállításáról jövendöl, hanem heti igénk mindenkor érvényes üzenetét is magában rejti: „Én, az Úr, teszem alacsonnyá a magas fát (a gőgös embert és népet), és magassá az alacsony fát (az alázatos embert és népet). (…) Amit én, az Úr, megmondok, azt meg is teszem.” (Ez 17,24) Ezt bizonyítja a romlott Sodoma elpusztítása, ahol nem volt tíz igaz ember, de Lótot megszánta az Úr, majd „kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az Úrtól az égből” (1Móz 19,24). A pogány asszony megalázta magát Jézus előtt, a lábai elé borult, s elfogadva a hit próbáját jelentő elutasítást, igazat adott neki: „Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból” (Mk 7,28); s kérése teljesült. A presbitertárs Péter arra kéri a kis-ázsiai véneket, hogy a főpásztor példája szerint „legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját” (1Pt 5,2); és úgy inti az ifjabbakat az engedelmességre és alázatosságra, mint aki már megtapasztalta életében vezérigénk igazságát. Hiszen amikor háromszor megtagadta Jézust, s az Úr szelíd szemmel rátekintett, ő bűneit alázatosan és sírva megvallva, kegyelmet nyert (Lk 22,54–62). Az Ószövetség evangélistájának hálaénekéből is ez az üzenet csendül ki: a megerősített várost s a kevély népet elpusztítja az Úr, de az erős várost és hűséges lakóit megvédi s megőrzi. Ezért Isten kegyelmet nyert népének mindenkor érvényes megtapasztalása ez: „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre.” (Ézs 26,3–4) Bizony, erős várunk ő, ezért: „Hogyne dicsérném az Istent / Zengedező énekkel, / (…) Isten vég nélkül szeret” (EÉ 53,1)!

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (I.)
Élő víz
A templomdomb
Heti útravaló
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megszólítók és megszólítottak
Egy új élet reménye
Jótékonysági koncert Pusztaföldváron
Ablaknyitás
Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben
Keresztutak
Közös Pont
Püspököt választottak Erdélyben
Európai körkép
Galatai dervisek a Sziget fesztiválon
Evangélikusok
Megmaradni aktív gyülekezeti lelkésznek
Eleink leleményessége
Emberközelben
e-világ
A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón
Keresztény szemmel
Másnap
Részletek Gárdonyi Géza Földre néző szem című könyvéből
Pokolbéli marketing
Tudod, hogy mennyit érsz?
Áldást szállító
Epigonok, imposztorok, tanítványok
Anekdoták száz év távolából
A hét témája
Egy „homokvihar” margójára
Isten nagyobb
evél&levél
Helyesen (írva) valljuk-e meg hitünket?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Aki fél évszázaddal megelőzte korát
Bölcsőtől bölcsőig
Arábia vándorai a Művészetek Völgyében
A poklok pokla – képeken
Hetvenöt éve halt meg a nagy mesemondó
Ne legyen tabu a testi szerelem!
A Róth Miksa Emlékház
A vasárnap igéje
Öndicséret vagy Isten dicsérete?
Egy „boldog házasságról”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 35 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster