EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 8

8. szám – 2004/02/22

   Ötvened vasárnapja

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. (1Krón 28,9; 1Pt 1,17; Mk 8,31-38;1Kor 13,1-13; Zsolt 31) Dávid ezzel az útmutatással adta át a hatalmat fiának, Salamonnak. Az idős király szavai hitelesek. Számtalanszor kellett neki is megtapasztalnia, hogy Isten elől nem rejtheti el bűneit, hamis indulatait. Az Urat szolgálni csak őszinte szívvel, készséges lélekkel lehet. Csak az ilyen életen lehet Isten áldása. >>

Élő víz

Kié a dicsőség?
A hétvégén egykori gimnáziumomban voltam farsangi bálon. A műsor alatt húgom egyik évfolyamtársa ült mellettem, aki folyamatosan felhívta figyelmemet egy-egy helyi "hírességre". A fickó, aki éppen akkor sétált keresztül a termen, a helyi ... >>

Emberség
Egy nap, mint a rest csiga, mászik, Zivatarként zúg el a másik. Mindegy, csak ugyanoda érnek. Mit szólna ma tegnapi éned? Amit éltél tisztes erényben, Csupa félség s ösztön a fényben. S ami pelyvád hull ki a rostán, Nem lesz színig ... >>

Heti útravaló
Jézus így szólt hozzájuk: "Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak." (Lk 18,31) >>

Egyházunk egy-két hete

Gyülekezettörténet fiatalokkal
Soltvadkerten már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy időről időre kiállításokat, felolvasásokat vagy vetített képes előadásokat tartanak a templomban vagy valamelyik kisebb teremben a gyülekezet és a város történetéről. Ennek előzménye az volt, ... >>

Az északi kerület egyházmegyei elnökségeinek talákozója
Az északi egyházmegyék elnökségeinek tagjai találkoztak február 14-én az egyházkerület - budai, Szilágyi Erzsébet fasori - püspöki székhelyén. Az idei első ülés a Nógrádi Egyházmegye esperesének, Szabó Andrásnak a Lk 17,5 alapján tartott áhítatával ... >>

Csendeshétvége farsangi időben
Szabad-e farsang idején csendeshétvégét - történetesen február 14-15-én a budahegyvidéki gyülekezetét - szervezni, jórészt a boldogmondásokra építve? Nem idegen-e a szabadon engedett öröm a keresztény ember lelkületétől? >>

Gályarab lelkészekre emlékeztek Sárváron
Az 1676-ban gályarabságból szabadult protestáns lelkészekről évek óta közös istentiszteleten emlékeznek meg az evangélikus és református gyülekezetek Sárváron. Korábban a reformáció napján tartották a megemlékezést, azonban immáron harmadik esztendeje február 15-én gyűlnek össze hálaadásra. >>

Istentisztelet - ifjúsági rendezésben
A budapesti Deák téri ifjúság februári istentiszteletén különleges élményben lehetett részük a résztvevőknek. Egyrészt Gáncs Péter püspök "debütált" az ifjúsági istentisztelet keretei között, másrészt a győri Szela együttes is közreműködött az alkalmon, amelyen a farsangi álarc képéből kiindulva a szerepjátszás, az identitáskeresés kérdése került a középpontba. >>

Isten mondta ki az igent a nemekre
Az elmúlt hétvégén százötvennél is több evangélikus fiatal gyűlt össze az ország szinte minden szegletéből a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban, hogy a fenti, talányos címben elrejtett témában Isten akaratát tudakolja. Napjainkban, amikor a ... >>

Történt valami az EKE ifjúsági hétvégéin...
"Nem jó az embernek egyedül..." Isten igent mondott a két nemre, de hogyan tovább ezután? Közel 200 fiatal úgy döntött, hogy - a jelentkezők nagy létszámára való tekintettel két egymást követő hétvégén - az Úr elé áll kérdéseivel, gondjaival, ... >>

Esztusra emlékeztek
Andorka Eszter halálának első évfordulóján barátok, családtagok gyűltek össze a Farkasréti temetőben. Az emlék-istentisztelet igehirdetője, Kézdy Péter Esztus egyik nagypénteki prédikációját idézte. Jézus kereszten mondott szavaival két kincsünket ... >>

Keresztutak

Búcsú az Államoktól
Utam harmadik állomását, a pennsylvaniai Gettysburgben található evangélikus teológiai szemináriumot két átszállással és több mint kétórás autóúttal sikerült elérnem. A repülőgépből másodszor Baltimore-ban szálltam ki, ahol Eric W. Gritsch nyugdíjas egyháztörténész és felesége várt rám. >>

Személyre szabott vallásválasztás az interneten
Hollandiában immár interneten keresztül is ki lehet választani azt a felekezetet, amely leginkább illik hozzánk. A "vallásválasztó gyorsteszt" az NCRV protestáns közszolgálati televízióállomás internetes oldalán (www.ncrv.nl) található. A ... >>

Testvéri segítségnyújtás
Az anyaországi evangélikus testvérek segítségére vár egy nemrégiben alakult gyülekezet a Székelyföld központjában, Csíkszeredán. >>

Kegyelem Korán-tanulásért cserébe?
A jövőben akár kegyelemben is részesülhetnek az iráni börtönök foglyai, beleértve a halálraítélteket is, ha kívülről megtanulják a Koránt - mondta a iráni lapok szerint Szajed Morteza Bahtiari, a büntetés-végrehajtási intézetek vezetője. "Azok a ... >>

Repülős térítés
A Népszabadság tudósítása szerint egy amerikai utasszállító repülőgép pilótája arra kérte a fedélzeten lévő keresztényeket, emeljék fel kezüket, és beszélgessenek a vallásról nem hívő társaikkal. A szokatlan javaslat az American Airlines egyik - Los ... >>

Az első katolikus televízió a neten
Olaszországban megkezdte adását az első interaktív webtévé. Az alapítók függetlennek tekintik magukat a Vatikántól, de mindenkor figyelembe veszik az egyház véleményét. Az Olaszországban a papaboys mellékleteként létrehozott papaboys.tv honlapján ... >>

Egyre népszerűbb a
A világ első keresztény, bibliai témájú filmeket sugárzó német televízióállomása (Bibel Tv, Hamburg) tavaly ünnepelte fennállásának első évfordulóját. Henning Röhl üzletvezető szerint a 2002 és 2003 ősze közt eltelt egy esztendőben kétmillióról ... >>

Evangélium a metróállomásokon
Hatvanezer példányt osztanak szét ingyen Lukács evangéliumából a metróállomásokon február 23-25. között a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió szervezésében. A metróval közlekedők naponta három különböző állomáson kaphatják kézhez az evangéliumot a ... >>

Nők az ellentétek országában
A Panamára jellemző ellentéteket leginkább talán a nők helyzetén keresztül lehet megtapasztalni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ország az Egyesült Államok és Afrika között él. A csatornaövezet észak-amerikai életnívója áll szemben a belső területek elmaradottságával és szegénységével. Mindez az ország különböző területein élő nők sorsára is rányomja bélyegét... >>

Evangélikusok


Pál apostol szavait idézte tegnap Kulcsár Zsuzsa evangélikus lelkésznő azon a bensőséges ünnepségen, amelynek során a százesztendős Papp Jánosné Lihota Amáliát köszöntötték az evangélikus szeretetházban. A lelkésznő elmondta: Babi néni bizonyára ... >>

Schelken Pálma 90 éves
"Aki meggyőződésében bízik, az mindig fiatal marad, / aki az igazságért harcol, az örökké tündököl." A budai lakás kényelmes foteljében ülve Daisaku Ikeda versét olvasom, miközben hagyom, hogy az otthon és tulajdonosának varázsa immáron sokadszor megigézzen. Velem szemben Schelken Pálma ül, akit 90. születésnapja alkalmából jöttünk köszönteni. Mégis mi kapunk tőle ajándékot ezen a délutánon: kilencvenpercnyi betekintést egy páratlanul gazdag életút állomásaiba. >>

Berzsenyi Dániel osztályrésze
Berzsenyi Dániel (Egyházashetye, 1776. május 7. - Nikla, 1836. február 24.) a soproni líceumban ismerte meg a felvilágosult szerzők, valamint a német és latin lírikusok újabb alkotásait. Lírájának kezdeti szakaszára a német nyelvű költészet alapos ... >>

Berzsenyi
A tikkatag magyar nyár napja barnul Bús homlokán és bágyatag szemén, Konok szivében csöndes zivatar dúl, Elverve dús vetése: a remény! Pipája füstöl és haragja lángol, Eszébe jut bírája: Kölcsey S felködlenek a római világbul Komor lemondás ... >>

"Szeretem a vért, a verejtéket és a könnyeket"
A médiában is gyakran szereplő Zacher doktor szigorú ember. A munkában nem ismeri a tréfát. S hogy igaza van, azt az is bizonyítja, hogy az általa vezetett osztály eredményei nemzetközi összehasonlításban is igen figyelemreméltóak, messze felülmúlják a hazai átlagot. Persze ebben egészen biztosan szerepe van annak is, hogy egy nagyszerű csapat dolgozik mellette. Kollégái kiegyensúlyozott, vidám emberek - mint ahogyan Zacher főorvos is az. Itt nincs nyegleség, nemtörődömség. Udvariasan, mosolyogva válaszolnak az érdeklődőknek. >>

e-világ

Nemes vetélkedéssel az egyházi informatikáért
Azt hiszem, minden szülő kitüntetett figyelemmel kíséri gyermeke születésnapjait, ám különösen is számon tartja azokat, amelyek egy-egy kerek számhoz kötődnek. Ehhez hasonló élményt jelent egy pedagógus számára az is, amikor az általa megálmodott informatikaverseny immáron ötödik évfordulójához érkezik. >>

Nem jó hazugságban élni
Az egészség érték. Talán egyike a legnagyobb értékeknek. Főleg, ha nemcsak a testi egészségre gondolunk - ez is érték önmagában -, hanem a teljes fogalomra: a testi, a lelki és a szociális jólétre. Mert valóban az egészséges, aki jól érzi magát testileg, kiegyensúlyozott lelkileg, és van egyfajta szociális biztonsága. Én magam ezt a definíciót szeretem kiegészíteni az alkalmazkodás fogalmával. Addig vagyok egészséges, amíg alkalmazkodni tudok a különböző terhelésekhez - megint csak mind testileg, mind lelkileg. Az is bizonyos, hogy nemcsak az egyéneknek, hanem a közösségeknek, az egyháznak, a társadalomnak is van egészsége. És ahogy az egyének egészségét, úgy a közösségekét is fenyegetik veszélyek. >>


Kökény Mihály egészségügyi, szociális és családügyi miniszter február 13-án megbeszélést folytatott a történelmi egyházak vezetőivel. A miniszter kifejtette: az ismert nehézségek ellenére nem szenved csorbát az egyházi intézmények finanszírozása. ... >>

Vitára kész(tető) jelentés az óvoda- és iskolabezárásokról
Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága február 11-i ülésén egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta az óvoda- és iskolabezárásokat vizsgáló eseti testület jelentését. A jelentéshez kapcsolódó országgyűlési határozati javaslatról ... >>

Borbarátok
"Utazásaim egyik legfőbb tapasztalata volt, hogy van borország és van pálinkaország. Eszerint van bornép és pálinkanép. (...) A bornépek a görögök, a dalmátok, a spanyolok, az etruszkok, az igazi borvidékeken az olaszok, a franciák és a magyarok." Hamvas Béla: A bor filozófiája Magyarország huszonkét borvidéke közül a kunsági a legnagyobb. Ezen a területen fekszik a 15 600 lelket számláló Kiskőrös városa is, ahol négyezer család szőlőtermesztéssel keresi meg a mindennapi kenyérre valót. A helyi evangélikus közösség - Lupták György lelkésszel az élén - úgy gondolta, hogy a közelgő uniós csatlakozásra való tekintettel maga is segíteni igyekszik az itt élő embereket. Ennek jegyében szorgalmazta a gazdákat összefogó és támogató, úgynevezett termelői csoport létrehozását is. A Kőrös-Bor-Ász nevet viselő szervezet alakuló ülését február 14-én az evangélikus imaházban tartották. >>

Kiáltás a mélyből
Böröcz Sándor meghurcolt evangélikus lelkészről 60 perces dokumentumfilm készült "Kiáltás a mélyből" címmel. Bemutatója 2004. február 25-én, szerdán 18 órakor lesz a budapesti XII. Kerületi Művelődési Központ (volt MOM-kultúrház) színháztermében ... >>

Nyomdászszakmai konferencia a Dunakanyarban
A számítástechnika nyomdai alkalmazásának újdonságairól rendeztek konferenciát az elmúlt hét végén a visegrádi Silvanus Hotelben. A szakma egyik legjelentősebb idei szimpóziumán - a Tipográl.hu képviseletében - előadást tartott az Evangélikus Élet ... >>

Keresztény szemmel

Megálló
Már a peronon ketten támogatják. Támogatják? Tartják. Mert a saját lábán nem tud megállni. Merev részeg. A metró beáll az állomásra. A két jókötésű fiatalember minden erejére szükség van ahhoz, hogy becipeljék a kocsiba. Leteszik, szinte leejtik a ... >>

Hajnali vendég
Amikor kezembe került ez a régi írásom, a 32 éves korában meggyilkolt Andorka Eszter értelmetlen halála jutott eszembe és az, hogy mennyire megváltozott a világ harminc év alatt! De Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! >>

Világ jó fejei, egyesüljetek!
Használat közben átértékelődnek fogalmaink. Azt mondom X.-re, hogy jó fej, és ha az, akivel beszélgetek, egyetért velem, akkor nincs szükség magyarázatra: mindketten jó fejnek tartjuk X.-et. Lehet persze részletezni, hogy pontosabban mit is jelent ... >>

Egy látogatás története
Különös érzés volt: most már neki is van körzete, mint a többi presbiternek. Pedig milyen fiatal hozzájuk képest! Részletesen elmondták neki, milyen feladatok várnak rá: beszedni az egyházfenntartói járulékot, kihordani a gyülekezeti újságot; ha ... >>

A hét témája

Kinek az érdekében?
Ismeretlen személyek Pesthidegkúton kidöntöttek egy keresztet, a Sarlós Boldogasszony-templommal szemben álló pietaszobrot pedig elcsúfították - egyértelműen azzal a szándékkal, hogy meggyalázzák. Nem sokkal előtte egy rádióállomás adásaiban a ... >>

SZDSZ: Ne támogassa az állam az egyházak hitéleti tevékenységét
Az egyházak finanszírozására vonatkozó javaslatot készül benyújtani a parlamenthez a Szabad Demokraták Szövetsége annak érdekében, hogy az egyházak hitéleti tevékenységét a jövőben ne közpénzből, hanem kizárólag a hívők felajánlásaiból ... >>

evél&levél

Két észrevétel liturgiánk kialakulásának történeti előzményeihez
Liturgiánk megújításának vitája kapcsán rendre egyháztörténeti érvek is előkerülnek. Egyháztörténet-kutatásunk sanyarú állapotának is köszönhető, hogy több tévedés is előfordul ilyenkor, még az érvelők legjobb szándékai ellenére is. Dr. Schulek ... >>

Búcsú az evangélizációtól?
Kedves "ekés" tesók! Szomorúan olvastam az EvÉlet február 8-i számában, hogy amit csináltok, az nem evangélikus. Mármint a stílus. Őszintén szólva van benne igazság, hiszen többször is tapasztaltam, hogy bűnről beszéltek, Jézusról, megváltásról, ... >>


A február 8-i számban jelent meg Koczor Tamás esperes "Búcsú az evangélizációtól?" című írása, melynek néhány megállapítására szeretnék reagálni. "Egyházunkban úgy tűnik, hogy az evangélizáció az EKE egyesület birtokában van." Ki tilt el ma bárkit ... >>

Pontosítás
Az Evangélikus Élet február 15-i számában a pestszentlőrinci Angster orgonáról írott cikkben sajnálatosan téves információk láttak napvilágot. Az Angster cég valóban nagy múltra tekint vissza, de a templom orgonája csak hatvan éve épült. A ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Az »élvező« keresztyének, akik Istent tisztátalanul és visszásan szeretik, benne a maguk hasznát keresik, nem puszta jóságát szeretik és magasztalják, hanem csak magukra nézve azt mérlegelik, mennyiben jó Isten velük szemben, vagyis ... >>

Kultúrkörök

Nekünk és értünk írt Napló
Mészáros Márta Napló-trilógiájának egyes darabjai újra és újra felbukkannak azon televíziós csatornák műsoraiban, amelyek hajlandók még értéket közvetíteni. A neves rendező Napló gyermekeimnek című filmje 1984-ben, hosszas huzavona után került a mozikba. A késlekedés oka az volt, hogy a művész kendőzetlenül ábrázolta az ötvenes évek Magyarországának világát, sőt nyíltan beszélt a 30-as évek szovjet munkatáborairól is. Húsz éve, amikor először láttam, nagyon megérintett ez a film. Máig emlékszem arra az enyhe szédülésre, amelyet akkor éreztem, amikor a kis siófoki mozi homályából kiléptem a harsogó napsütésbe. Hazaérve rögtön írtam egy cikket, azonban hiába küldtem el az akkori Evangélikus Életnek, nem közölték. Most, hogy február közepén a Duna Televízió sugározta ismét a filmet, előkerestem az immár megsárgult kéziratot. >>

A vasárnap igéje

A Golgota felé
Ötvened vasárnapjának - idén az oltár elől elhangzó - ősi evangéliumában a Jeruzsálembe készülő Jézus szólítja meg tanítványait, hogy immár harmadszor adja tudtukra mindazt, ami a próféták jövendölése szerint be fog teljesedni rajta: "A pogányok ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, Istenünk! Gyógyító igédre szorulunk testestül-lelkestül. Nehéz szavakba foglalnunk érzéseinket, lelki fájdalmainkat, azt, hogy bár a jót akarjuk, mégis a rossz győz bennünk, és a roszszat tesszük. Urunk! Nélküled teljesen összeroppanunk, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Evélet - Lelki segély
"Nagyon megörültem ennek a cikksorozatnak, mert valóban jó lenne a hétköznapokban megélt problémákat keresztény módon megoldani. Istennek adok hálát, hogy ön ezt a hiánypótló szolgálatot felvállalta. Külön hálás vagyok azért, hogy ön nő és gyakorló anya is. Az én kérdésem a következő: Hány gyermeket vállalhatok, és mikor szülessenek meg? Talán furcsa, de én nem az anyagiak, hanem a lelki teher miatt aggódom. Van ugyanis egy majdnem hároméves kisfiam, aki rendkívül mozgékony, dacos gyerek. Sokat kérdez, magyaráz, igényli, hogy legyen közössége, és gyakran hisztizik is valami miatt. Mostanra testileg-lelkileg teljesen kimerültem, hiszen én vagyok vele egész nap. Nagyon szeretem őt, de néha már olyan gondolatom is volt, hogy valaki a családból vigye el legalább egy hétre, hogy kipihenhessem magam végre. Ilyen helyzetben vállalhatunk-e férjemmel most újabb gyermeket? Kérem, segítsen Isten igéjével tisztán látnom." >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Élő víz
Kié a dicsőség?
Emberség
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Gyülekezettörténet fiatalokkal
Az északi kerület egyházmegyei elnökségeinek talákozója
Csendeshétvége farsangi időben
Gályarab lelkészekre emlékeztek Sárváron
Istentisztelet - ifjúsági rendezésben
Isten mondta ki az igent a nemekre
Történt valami az EKE ifjúsági hétvégéin...
Esztusra emlékeztek
Keresztutak
Búcsú az Államoktól
Személyre szabott vallásválasztás az interneten
Testvéri segítségnyújtás
Kegyelem Korán-tanulásért cserébe?
Repülős térítés
Az első katolikus televízió a neten
Egyre népszerűbb a
Evangélium a metróállomásokon
Nők az ellentétek országában
Evangélikusok

Schelken Pálma 90 éves
Berzsenyi Dániel osztályrésze
Berzsenyi
"Szeretem a vért, a verejtéket és a könnyeket"
e-világ
Nemes vetélkedéssel az egyházi informatikáért
Nem jó hazugságban élni

Vitára kész(tető) jelentés az óvoda- és iskolabezárásokról
Borbarátok
Kiáltás a mélyből
Nyomdászszakmai konferencia a Dunakanyarban
Keresztény szemmel
Megálló
Hajnali vendég
Világ jó fejei, egyesüljetek!
Egy látogatás története
A hét témája
Kinek az érdekében?
SZDSZ: Ne támogassa az állam az egyházak hitéleti tevékenységét
evél&levél
Két észrevétel liturgiánk kialakulásának történeti előzményeihez
Búcsú az evangélizációtól?

Pontosítás
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Nekünk és értünk írt Napló
A vasárnap igéje
A Golgota felé
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Evélet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 8

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster