EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 02

2. szám – 2005/01/09

   Vízkereszt ünnepe után első vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Ézs 50,2c (Ef 2,17; Mt 3,13–17; Róm 12,13; Zsolt 72) Jézus Isten meghosszabbított keze. Nincs mentségünk, ha nem ragadjuk meg; karnyújtásnyira van tőlünk a kegyelem. Jézus Isten ... >>

Liturgikus sarok

Luther az igehirdetésről
A Liturgikus sarok reformátorunkról szóló sorozatában eddig Luther egy-egy írását ismertettük, tudakozva álláspontját, gyakorlatát és teológiáját liturgikus kérdésekben. A következő három számban nem egyes lutheri iratokra fokuszálunk, hanem átfogó témákkal foglalkozunk Véghelyi Antal segítségével: azt vizsgáljuk, mit mondott Luther az igehirdetésről, az úrvacsoráról és a lelkészi szolgálatról. (H. K.) >>

Élő víz

Célkereszt
Véget ért hát az elmúlt esztendő, tiszta utat nyitva az újnak. Sokunk számára a naptári forduló az értékelés és az összegzés ideje. Visszatekintünk; felmérjük, milyen is volt az elmúlt év, milyen jól töltöttük azt ki szakmailag és emberileg. Vakmerő ... >>

Egy magasabb mérce
Temetést jelentenek be a lelkészi hivatalban. A családdal beszélgetve megüti a fülemet egy mondat: „Nagyon szeretett élni.” Szép szokás és természetes is, hogy ilyenkor valami szépet mondanak az elhunytról. Valami dicséretre méltót ... >>

Adj utat!
Amikor külföldön jár az ember, arra figyel fel először, ami más, ami eltér az otthon megszokottól. Életemben először járván Londonban sok egyéb mellett az is feltűnt, hogy a közlekedési táblákon feltüntetik, hogy mit jelent az adott tábla. ... >>

Heti útravaló
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14) >>

Keresztutak

Adománygyűjtés a délkelet-ázsiai áldozatok megsegítésére
Karácsony második napján, december 26-án földrengés által kiváltott pusztító erejű szökőár csapott le az Indiai-óceán térségében Thaiföld, Indonézia, India, Srí Lanka, Mianmar (Burma), Malajzia, a Maldív-szigetek és több afrikai ország partvidékére. A katasztrófa áldozatainak száma a becslések szerint napról napra növekszik, lapzártánkkor már meghaladta a 150 ezret. >>

Hitpróbáló események
A brit anglikán és a katolikus egyház vezetői egyaránt úgy vélekedtek vasárnap, hogy a dél-ázsiai szökőár-katasztrófa próbára teszi a keresztény emberek Istenbe vetett hitét. Rowan Williams, Canterbury érseke, a hetvenmillió hívőt számláló ... >>

Véleményem
A karácsonyi földrengés, illetőleg az ennek nyomán keletkezett óriási szökőár óta a média naponta szembesít a halottak, sebesültek, eltűntek egyre emelkedő számával. Noha a végső adatokat még senki sem ismeri, Délkelet-Ázsia érintett országaiban ma ... >>

Apokalipszis, most
Az India könnycseppjének nevezett Srí Lanka (régebben Ceylon), illetve a környező térség lakossága – a természeti katasztrófa következtében – napjainkban valóban szenved és könnyezik. Fekete Dánielt, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet helyszínen tartózkodó munkatársát telefonon kérdeztük a ceyloni helyzetről. >>

Cunami
Jóllehet papírforma szerint az Evangélikus Élet idei második számát tartja kezében az olvasó, valójában még e lapszám oldalainak többségét is az elmúlt esztendőben készítettük elő. Hétfői (január 3-i) lapzártánkra lényegében csak az első és a ... >>

Roger testvér imái 2005-re
A bizalom zarándokútjának legnagyobb találkozóira rendszeresen év végén kerül sor Európa valamelyik nagyvárosában. A Roger Schutz testvér (képünkön) által alapított taizéi ökumenikus közösség találkozóin több tízezer fiatal vesz részt Európa számos országából, illetőleg más kontinensekről. Az emlékezetes budapesti együttlét után 2004. december 24. és 2005. január 1. között a portugál főváros, Lisszabon volt a zarándoklat helyszíne.Január >>

e-világ

www.onlinehittan.hu
„Az Online Hittant elsősorban azoknak szántuk, akik ritkán jutnak el a templomba, és kevés alkalmuk nyílik részt venni a gyülekezet életében. Rájuk gondoltunk, akik szívesen kereszteltetik meg a gyermeküket, és fontosnak tartják a konfirmációt, de csak karácsonykor és húsvétkor járnak templomba. Valamint azokra a fiatalokra is, akik – bár egyházi esküvőre készülnek – nem ismerik igazán egyházunk életét.” (Idézet a www.onlinehittan.hu nyitólapjáról.) >>

Keresztény szemmel

A 2004. karácsonyi szökőár áldozatainak emlékére
Délkelet-ázsiai apokrif Nagy csendesség lett a mennyben, mintegy fél óráig. Majd láttam, amint hét angyalnak adaték hét trombita. És íme, földrengés támadt a tenger mélyén. A megháborodott hullámok elárasztották a lakott földet. A boltozat ... >>

Szembesítés
Aligha vitatható, hogy a szenvedélybetegségek jelentik – nem csak egészségügyi vonatkozásban – a mai magyar társadalom egyik súlyos tehertételét, gondját: a függőség a dohányzástól, az alkoholtól, a kábítószertől. A függőség szakkifejezés; valójában rabságról van szó. >>

Dömös üzenete
Hűvös szellő fújt aznap a Duna-parton. A komp szokott útját járta a hullámzó folyóvízen. A túlpartra érve újra beültünk az autóba, és egyre izgatottabbak lettünk, ahogy közeledtünk úti célunkhoz, a református Kékkereszt Egyesület és a Református Iszákosmentő Misszió dömösi kórházához. Az intézménynek meghitt hangulatú, régi épület ad helyet. Éppen ebédidőben érkeztünk. Sietve haladtunk át a lépcsőkön, az ebédlő teraszán, egy érdeklődő pillantást vetve a szemközti hegyekre, amelyek békét, állandóságot sugalltak. A „Kékkereszt- munkatársak” kedves mosollyal fogadtak bennünket. Ez nagyon jólesett, mert nagy elszántság kellett ahhoz, hogy eljöjjünk, és szembenézzünk szenvedélybetegségünkkel, hiszen nem voltunk tudatában állapotunk súlyosságának… >>

A hét témája

A 2004. esztendő ajándékai
Általában az esztendő végén szokták megválasztani az év sportolóját, színészét, politikusát, az év legkülönbözőbb eseményét, szenzációját. Az egyházi életben ennek nincsen hagyománya; talán egy kicsit bulvárízűnek tartjuk ezt az egészet. Az Országos ... >>

Az év oktatási létesítménye – Zugló
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem kollégiumának új szárnya, teológusotthon és kápolna 21. századi színvonalon >>

Az év gyülekezeti háza – Pesterzsébet
Befogadó és közösségteremtő spirituális oázis és médiamissziós stúdió harmonikus ötvözete a lakótelep közepén >>

Az év diakóniai otthona – Kaposszekcső
Korszerű hajlék mintegy hetven idős testvérnek egy barátságos tolnai kis faluban, az evangélikus templom oltalmat adó, őrző árnyékában >>

Az év missziói eseménye – Tata
Szélrózsa, 5. országos evangélikus ifjúsági találkozó, amelyen ezrek élhették át, hogy jó együtt lenni a „világ világosságának” közelében >>

Az év beruházása – Balatonszárszó
Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon, a testi, lelki, szellemi rekreáció vonzó épülete, az Evangélikus Lelkészakadémia „támaszpontja” >>

Az év hazatért lelkészei
Csepregi Béla, Detre László, Laborczi Zoltán, Muncz Frigyes, Nagybocskai Vilmos, Táboszky László, Veczán Pál – Istennek köszönjük meg életük és szolgálatuk ajándékát! >>

Az év haza Az év ordinált lelkészei
Barthel-Rúzsa Zsolt, Domokos Jenő, Füzesi Kornél, Homoki Pál, Keczkó Pál, Keczkó Szilvia, Laczi Roland, Laczki János, Lajtos János, Lőrincz Csaba, Matus Klára, Németh Szabolcs, Szücs Eszter – Isten adjon erőt, hűséget és örömöt a szolgálatba ... >>

evél&levél

Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy érdeklődéssel olvastam lapjuk október 31-i számában, a 8. oldalon Szivos László Halloween – maszk mögött a gonosz című cikkét. Ebben említi a szerző, hogy a római egyház Kr. u. 835-ben a pogány druida halottkultusz-ünnep utáni két napra ... >>

Tanulunk-e belőle?
Túl vagyunk december 5-én, amikor népünk – sikeres félrevezetés eredményeként – erkölcsileg megtagadta a határainkon túliakkal való testvéri kapcsolatát. Ez azt mutatja, hogy emberségből és kereszténységből oda jutottunk, ahol még nem ... >>

A közelmúlt krónikája

Amikor az egyház (még) politizált
Idén ünnepli a hatvanadik születésnapját a Kereszténydemokrata Néppárt. Ha a párt szellemi gyökereit kutatjuk, akkor egészen az előző századforduló két kimagasló gondolkodójáig, Prohászka Ottokárig és Giesswein Sándorig kell visszamennünk az időben. Életük és munkásságuk ugyanis alapvetően befolyásolta a keresztény erkölcs és társadalmi tanítás alapján szerveződött mozgalmak, egyesületek és pártok hazai működését. >>

„Berhidai út 13. – Evangélikus Lelkészi Hivatal”
Isten kegyelméből a tervezettnél három évvel korábban adatott meg a pétfürdői evangélikus gyülekezetnek, hogy a fenti táblát elhelyezze a település egyik épületén. Amikor a gyülekezet 2002. október 27-én kimondta önállóságát – ezzel elválva a várpalotai gyülekezettől –, a szabályok értelmében öt év ajánlott idő állt a rendelkezésére, hogy megteremtse az önálló lelkészlakást és a gyülekezeti házat. >>

Rát Mátyás hírmondója
Hazánkban az első, magyar nyelvű újságot Rát (Ráth) Mátyás evangélikus lelkész jelentette meg 1780. január 1-jén Magyar Hírmondó címmel. >>

Izraeli régészek felfedezték a Siloám tavát
Szennyvízelvezető csatorna kialakítását tervezték, eközben leltek az egyik jeruzsálemi városrészben a bibliai Siloám tavára. Az izraeli régészeknek a János evangéliumában (9,7) említett tó pontos méretét még nem sikerült meghatározniuk, mert egy ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„A jó hírnévnek és emberi dicsőségnek az az egyetlen helyes felhasználási módja, hogy a mások okulására szolgál, és Isten dicsőítésére vezet. Ne engedjük, hogy az emberek minket dicsérjenek, nem pedig Istent, minden erőnkkel tartsuk magunkat ... >>

Kultúrkörök

Már csak szerelemből tudok színházat csinálni…
Aki járt már az Evangélium Színházban, ismeri őt. Ott van minden előadáson, a szünetekben beszélget a nézőkkel, buzdítja a színészeket, kezet fog, mosolyog, integet, hívogat. Kifogyhatatlan lendülettel szervez, rendez, kéréseire lehetetlen nemet mondani. Agilitása nélkül ma nem lenne Evangélium Színház. Gondolná valaki, hogy Udvaros Béla januárban tölti be a nyolcvanat?… >>

Feminista „távteológia”
A 2005. esztendőtől kezdve Németországban az érdeklődők távoktatás keretében ismerkedhetnek a feminista teológiával. A kezdeményezést a Német Protestáns Egyházak (EKD) női tanulmányi és képzési centruma, valamint a Német Protestáns Női Misszió hozta ... >>

Örömhír
Egyre többen ismerik és szeretik az Örömhír című gyermeklapot. Magyarországon ez az egyetlen – immár tizenöt éve létező – protestáns gyermekújság. A lapot kis olvasói kéthavonta vehetik kézbe. >>

Képek – lelkészekről
Czóbel Béla (1887–1953) olajfestménye A bergeni lelkész 1918-ból. A festő piktúrája szigorú; a művész a kép sík felületéhez alkalmazkodó formák belső rendjét kereste. Czóbel az első világháború idején, 1914 és 1919 között a hollandiai Bergben ... >>

Útikönyv a Monarchia keleti végeiről
A Jel-Kép Kiadó nemrégiben gyakorlatias stílusban megírt és friss információkat tartalmazó útikönyvet jelentetett meg Kárpátaljáról, Lembergről és Csernovicról. A kiadó Kelet-Nyugat sorozata (az Erdélyt, Szlovákiát és a bolgár tengerpartot bemutató ... >>

A vasárnap igéje

Bezárt ajtók
Lehet, hogy napjainkban akkor igazodunk Krisztusunk igazához, ha – mint valami késői Baradlayné, aki férje, a kőszívű ember végakaratát mindenben az ellenkezőjére fordította – ma mi tesszük e szépséges ige minden mondatának az ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Úr Jézus Krisztus! Szavaiddal ajándékoztál meg bennünket, melyeket Szentlelked segítsége által értünk meg. Köszönjük, hogy hétről hétre hangzik életünket, hitünket formáló szent igéd. Hálát adunk a közösségért, amelyhez tartozunk, a templomért, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Elég egy férfi és egy nő?
„Szüleim az első perctől kezdve ellenezték a kapcsolatunkat; tulajdonképpen határozott tiltásuk ellenére házasodtunk össze. Ez pedig azt jelentette, hogy anyagilag sem támogattak minket. Kettőnk jövedelme igencsak szerény volt, ráadásul saját lakásra sem számíthattunk. Amikor a férjem örökölt egy romos házat, elhatároztuk, hogy majd szép lassan felújítjuk. Közben megszületett első gyermekünk, ami egyben azt is jelentette, hogy az én fizetésem kiesett. A férjem innen a tanyáról járt fel a városba dolgozni, úgyhogy alig láttam. Sokat veszekedtünk az anyagiak miatt, különösen azután, hogy a második gyerekünk is világra jött. Egy napon a párom nem jött haza többé; beköltözött a városba valami nőhöz. Azóta teljesen kilátástalanná vált a helyzetünk. Nem akarom a szüleim segítségét kérni, de mi lesz így velünk?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Luther az igehirdetésről
Élő víz
Célkereszt
Egy magasabb mérce
Adj utat!
Heti útravaló
Keresztutak
Adománygyűjtés a délkelet-ázsiai áldozatok megsegítésére
Hitpróbáló események
Véleményem
Apokalipszis, most
Cunami
Roger testvér imái 2005-re
e-világ
www.onlinehittan.hu
Keresztény szemmel
A 2004. karácsonyi szökőár áldozatainak emlékére
Szembesítés
Dömös üzenete
A hét témája
A 2004. esztendő ajándékai
Az év oktatási létesítménye – Zugló
Az év gyülekezeti háza – Pesterzsébet
Az év diakóniai otthona – Kaposszekcső
Az év missziói eseménye – Tata
Az év beruházása – Balatonszárszó
Az év hazatért lelkészei
Az év haza Az év ordinált lelkészei
evél&levél
Tisztelt Szerkesztőség!
Tanulunk-e belőle?
A közelmúlt krónikája
Amikor az egyház (még) politizált
„Berhidai út 13. – Evangélikus Lelkészi Hivatal”
Rát Mátyás hírmondója
Izraeli régészek felfedezték a Siloám tavát
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Már csak szerelemből tudok színházat csinálni…
Feminista „távteológia”
Örömhír
Képek – lelkészekről
Útikönyv a Monarchia keleti végeiről
A vasárnap igéje
Bezárt ajtók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elég egy férfi és egy nő?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 02

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster