EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 10

10. szám – 2005/03/06

   Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Fogj munkához, az Úr legyen veled! 1Krón 22,16b (Lk 5,5; Jn 12,20–26; 2Kor 1,3–7; Zsolt 84) Dávid király így biztatja fiát, Salamont, hogy építse föl Jeruzsálemben Isten templomát. Ezt a templomot, melyben az Úr dicsősége ... >>

Liturgikus sarok

Ünnepnapok
Azoknak a szokásoknak a köre, amelyeket Luther a Szentírás mérlegére helyezett, kibővíthető az ünnepi szokásokkal is. Az elmúlt héten arról tudakozódtunk, hogy milyen pontokon engedte meg a reformátor azt, hogy a szokások tovább éljenek, és milyen pontokon parancsolt megálljt. Ma az ünnepnapok szokásairól „kérdezzük” a hitben előttünk járt egyházújítót. >>

Élő víz

Árvácska
Nagy rajongója vagyok a virágoknak, de be kell, hogy valljam: sajnos nemigen értek hozzájuk. A virágüzletben nem tudnám eldönteni, hogy vajon fénykedvelő és szárazságtűrő-e, vagy éppen az árnyékos helyet és a több nedvességet kedveli-e az a cserepes ... >>

Az imádság
„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” (Jer 33,3) >>

Heti útravaló
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24) >>

Egyházunk egy-két hete

Ismét napirenden az egyházi ingatlanok rendezésének ügye
Rendkívüli ülést tartott egyházunk Országos Presbitériuma február 25-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székházában. A tanácskozás apropóját – és egyben egyetlen napirendi pontját – az adta, hogy több oldalról az a javaslat érkezett az egyházi ingatlanok ügyének rendezése kapcsán, hogy gyorsítsák fel a kártalanítás folyamatát. >>

Felügyelői konferencia az Északi Egyházkerületben
Közel százan – többségükben egyházközségeink felügyelői – gyülekeztek össze Domonyban, hogy hivatásukban, tisztségükből fakadó feladataikban megerősödjenek, és merítsenek egymás tapasztalataiból. A konferencián jelen volt Frenkl Róbert országos felügyelő, D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, valamint Benczúr László, a kerület felügyelője. >>

EKME-közgyűlés
Külmissziói nap keretében tartotta szokásos évi közgyűlését az Evangélikus Külmissziói Egyesület február 26-án. Gáncs Péter püspök igehirdetése után Szalai András (képünkön), az Apologetikai Kutatóközpont igazgatója tartott előadást. A közgyűlés ... >>

Sajtóreggeli
Lassan hagyománnyá válik, hogy az országos egyház vezetői beszélgetésre hívják a sajtó munkatársait. Nem sajtótájékoztató ez, hanem olyan találkozás, amelyen a kölcsönös információcsere, az együttműködés segítése, az emberi kapcsolatok építése a ... >>

A hídépítő egyház
A Bátrak Szabadegyeteme előadás-sorozat fennállásának egyéves jubileumi alkalmán, február 22-én 18 órától Gáncs Péter püspök tartott előadást Közös jövőnk – az egyház helye a 21. század európai társadalmaiban címmel a balassagyarmati ... >>

Keresztutak

Aki a helyes útra talált
Az első világháborúban Martin Niemöller tengeralattjáró-parancsnokként szolgált. Kiállt a német nemzeti értékek mellett, lelkész és náci szimpatizáns lett. Amikor azonban ellentmondott ennek az ideológiának, a második világháború alatt koncentrációs táborba került. Amellett, hogy sokak példaképe volt, személye többek számára 1945 után is kényelmetlen maradt. >>

Evangélikusok

Életmű papírdobozokban
Abból az alkalomból beszélgettem dr. Nagy Gyula nyugalmazott püspökkel és teológiai professzorral, hogy egész életművét tükröző iratait beadta az Evangélikus Országos Levéltárba. Szó esett a közelmúlt igaz feltárásáról mint egyházunk megújulásának nélkülözhetetlen feltételéről és arról, hogy ehhez az szükséges, hogy minél több értékes történelmi forrás bekerüljön a levéltárba. >>

e-világ

Eseménynaptár az Evangélikus portálon
Évek óta működik az evangélikus honlapon a hír- és eseménytár, mely a lutheránus információs rendszer fontos része, mégis kevesen tudnak róla. A „naptárt” önként beküldött anyagokból állítjuk össze. A weboldalra bárki küldhet információt a gyülekezetében szervezendő programokról, illetve bármely, egyházunk életével kapcsolatos hírt, eseményt is közzétehet. >>

Komp(uter)utópia: ég és föld között
A magyar háztartások 22,5%-a rendelkezett 2002-ben számítógéppel. Tavaly ugyanez az adat már 35% körüli volt. Az utóbbi években dinamikusan nőtt az internetfelhasználók száma. A Bell Research piackutató cég 2004-es tanulmánya szerint háztartásaink mintegy 15%-ában van internetkapcsolat. Ez azt jelenti, hogy közel minden második olyan háztartás, amelyben van személyi számítógép, rendelkezik hálózati hozzáféréssel. Az otthoni PC-k kétharmadához kapcsolódik nyomtató; a digitális fényképezőgépek száma pedig egy év alatt megduplázódott. >>

Keresztény szemmel

Istenböjt – istenéhség
Százezrek, talán milliók tartanak évi ötvenkét hetes istenböjtöt hazánkban, tudatosan megfosztva magukat Isten írott és hangzó igéjétől, valamint minden olyan helytől és közösségtől, amelyben Isten közelébe kerülhetnének. Ez a lelki fogyókúra ... >>

Felügyelői szolgálat – tanítványi sors
Az Északi Egyházkerület február 26-án Domonyban tartott konferenciájának középpontjában a felügyelői szolgálat állt. Nekem az országos felügyelő tevékenységéről kellett szólnom. Az előző vasárnapnak, böjt második vasárnapjának az igehirdetési ... >>

Megoldandó feladatok és hatalmas lehetőségek
Emlékszem egy rajzfilmre, amelyben egy baseballmérkőzésen Charlie Brown volt a dobó. A pontokat, amelyek egyikét futás előtt meg kellett érintenie, már elfoglalták. A játék szoros volt. Nem volt lehetőség ütésre. Ekkor Charlie Brown ezt mondta ... >>

Kagyló a kezemben
Nyáron a családommal a tengerparton jártam. Egyik nap rövid sétára indultam egyedül. Kagylókat gyűjtögettem a homokban, aztán csak ültem, és hosszasan csodáltam őket. Mindnek más-más színe és formája volt. Az egyik kicsi és sima, a másik ... >>

Személyes vallomás
A �80-as évek első felében jártam általános iskolába. Jó tanuló lévén voltam előre felavatott kisdobos, úttörőként részt vehettem zánkai őrsvezetőképző táborokban, rajvezetőként pedig a csapatgyűléseken jelenthettem a csapatvezető titkár ... >>

Sztálin, a „díszpolgár”
A több mint másfél évtizede elkezdődött rendszerváltás folyományaként a jogalkotó 1989. május 25-én hatályon kívül helyezte a Magyar Népköztársaság 1953. évi i. törvényét. Negyvenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez a döntés megszülethessen. ... >>

A hét témája

Egyházkerületi nap Győrött
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület megalakulásakor felmerült az a javaslat, hogy az egyházkerület létrehozását jóváhagyó zsinati szavazás (1997. február 22.) évfordulóit követő szombati napokon – egy-egy aktuális téma kapcsán megrendezett – egyházkerületi nap keretében legyen együtt a Dunántúl népe. >>

Kapi Béla püspök emlékiratai
Neves emberek, államférfiak életük alkonyán általában emlékirataikban örökítik meg élményeiket, életük fontos eseményeit. Ezek az emlékek idővel letisztulnak. Bizonyos távlatból szemlélve tisztábban látszik a múlt. Az emlékiratok feltárják az események hátterét, általuk megismerhetjük egy-egy kor történetét. >>

Kapi Béla életének főbb állomásai
1879. augusztus 1-jén született Sopronban. Édesapja Kapi Gyula, a soproni tanítóképző intézet tanára és igazgatója, édesanyja Hirschfeld Adrienne. 1885–1889: elemi iskolás a soproni Evangélikus Tanítóképző Intézet gyakorlóiskolájában. 1889–1897: a ... >>

evél&levél

Ki volt valójában Schulhof Izsák?
Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Chladek Tibor! Az Evangélikus Élet 2005. február 20-án megjelent számában olvastam Chladek Tibor A bolond gazdag című írását. Ha a történet helyszíne és főszereplője fiktív lenne, akkor sem érteném, hogy a mottóul ... >>

Tisztelt Végh András!
Ezúton szeretném megköszönni konstruktív hozzászólását. Elöljáróban el kell árulnom Önnek, hogy jelenleg másodikos gimnazista vagyok. A történetem főhőséül választott személlyel először egy történelemórán találkoztam, mégpedig egy olyan tankönyv ... >>

A közelmúlt krónikája

Ifjúsági vezetők találkozója
A balatonszárszói Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon adott otthont annak a február 18. és 20. között megrendezett ifjúsági találkozónak, amelyen ötvennégy, az ifjúsági munkában aktívan és felelősen részt vevő evangélikus fiatal volt jelen. A találkozó értékét elsősorban az adta, hogy a hasonló feladatokat ellátó fiatalok kicserélhették egymás között a tapasztalataikat, s így új lendületet kaptak az előttük álló munkához. >>

A múlttá vált jelen
Negyven felső tagozatos líceumi diák vett részt a néhány tanár és öregdiák vezetésével február 18. és 20. között Révfülöpön megrendezett hagyományos csendesnapon. Ezúttal az idő volt a tábor témája; a programot filmvetítés, csoportbeszélgetések, ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Tanulják meg tehát az ilyen emberek: az a legnagyobb bölcsesség, ha tudjuk, hogy ez a szentség nem azért szereztetett, mert méltók vagyunk rá. Hiszen nem azért keresztelkedünk meg, mert méltók és szentek vagyunk, gyónni sem azért megyünk, ... >>

Kultúrkörök

Sorstalanság
A Nobel-díjas regény ismeretében nagy várakozással ültem be a moziba. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert így, hogy „birtokában voltam” a történetnek, jobban tudtam a hogyanra koncentrálni. Kíváncsi voltam Koltai Lajos ... >>

A bukás
Hazánkban (még) nem működik az a kritikai hozzáállás vagy magatartás, mely például a franciáknál századok óta megfigyelhető. Nálunk nem szokás színházi darab, koncert, filmvetítés közben egyszerűen felállni és kivonulni, kinyilvánítva ezzel ... >>

Nem mi írtuk...

„Evangélikus pöspöki vizit”
A Dunaújvárosi Hírlap 43. számának címlapján található elírást nem (csak) sovány vigaszként tesszük közzé a fenti képen. Ahogyan a püspök nem pöspök, úgy természetesen az EvÉlet idei 9. számában a segélyszervezet sem szegélyszervezet (8. oldal), és ... >>

A vasárnap igéje

Öröm a böjtben
Minden reggel világszerte milliók és milliók indulnak útnak, hogy élelmet és tiszta vizet találjanak, amellyel aznap kibírják. Túlélni szeretnék a mát, hogy a holnapot is túlélhessék. Nincsenek terveik, nem vágynak karrierre, csak az életben maradás ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Örvendező hálaadással fordulunk hozzád e böjti vasárnapon, irgalmas Istenünk! Tőled kapunk mindenféle jót bőséggel, csak észre kell vennünk. Életünket is te tartod fenn; családunk, munkánk, egyházunk, gyülekezetünk, hazánk és egész világunk tőled ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Hiábavaló szolgálat?
„Nincs teológiai végzettségem, de lassan már egy évtizede lelkészünk munkatársa, jobb keze vagyok a gyülekezetben. Megtisztelőnek érzem, hogy szolgálhatok, és az évek hosszú sora alatt a lelkészcsaláddal is bensőséges kapcsolatot alakítottam ki. Mégsem tudom, hogyan mondjam el nekik, hogy elfáradtam, és valahogy elment a kedvem mindentől. Nem mintha Istenben csalódtam volna, és nem azért, mert túl sok szabadidőmet kellett feláldoznom. Egyszerűen arról van szó, hogy úgy érzem: eredménytelen és hiábavaló a munkám. Félek, hogy felesleges minden próbálkozásunk, hiszen látható, hogy nem a jó, hanem a rossz győzedelmeskedik ebben a világban.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ünnepnapok
Élő víz
Árvácska
Az imádság
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Ismét napirenden az egyházi ingatlanok rendezésének ügye
Felügyelői konferencia az Északi Egyházkerületben
EKME-közgyűlés
Sajtóreggeli
A hídépítő egyház
Keresztutak
Aki a helyes útra talált
Evangélikusok
Életmű papírdobozokban
e-világ
Eseménynaptár az Evangélikus portálon
Komp(uter)utópia: ég és föld között
Keresztény szemmel
Istenböjt – istenéhség
Felügyelői szolgálat – tanítványi sors
Megoldandó feladatok és hatalmas lehetőségek
Kagyló a kezemben
Személyes vallomás
Sztálin, a „díszpolgár”
A hét témája
Egyházkerületi nap Győrött
Kapi Béla püspök emlékiratai
Kapi Béla életének főbb állomásai
evél&levél
Ki volt valójában Schulhof Izsák?
Tisztelt Végh András!
A közelmúlt krónikája
Ifjúsági vezetők találkozója
A múlttá vált jelen
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sorstalanság
A bukás
Nem mi írtuk...
„Evangélikus pöspöki vizit”
A vasárnap igéje
Öröm a böjtben
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Hiábavaló szolgálat?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 10

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster