EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 12

12. szám – 2005/03/20

   Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)

Liturgikus sarok

Mennyire fontos nekünk Luther?
Nagyon! – vágnánk rá magától értetődően a választ mi, akik örülünk annak, hogy evangélikusok vagyunk. Nagyon! – vágjuk rá a választ, amikor összegzésként visszagondolunk az elmúlt majd fél évre, a Liturgikus sarok Luther és az istentisztelet című sorozatára. Mégis lényeges, hogy megálljunk: rovatvezető, cikkírók, olvasók együtt. Mert nem egy emberen tájékozódunk, hanem azon a Jézus Krisztuson, akire Luther egész élete, munkássága épült és mutatott. Akkor volt értelme sorozatunknak, ha Luther istentisztelet-teológiája nyomán is Jézus Krisztushoz kerültünk közelebb. >>

Élő víz

Mi a válaszod?
A minap álltam a járda szélén, és vártam, hogy zöldre váltson a lámpa. Mikor megláttam a zöld színt, elindultam a túloldalra. Át is értem, amikor megpillantottam egy fiatal, vak lányt, aki – botját kezében tartva – mozdulatlanul állt, ... >>

Hiába kerestem az örömöket…
Tudtam, mit akarok az élettől: sok pénzt és népszerűséget. De miután megkaptam, a szívem mélyén tudtam, hogy valami többre van szükségem. Életem nem sokkal kecsegtető kezdete ellenére úgy gondoltam, hogy végül mégis elértem, amit akartam. Huszonegy ... >>

A gyógyító erő
„Az élet egy siralomvölgy!” – juthat eszünkbe néhanap, a nehezebb időkben. Még szerencse, hogy a baj és a betegség idejére létezik egy olyan gyógyszer, amelyet ugyan nem lehet felíratni a körzeti orvossal, mégis mindig a ... >>

Heti útravaló
Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14–15) >>

Amikor Isten hallgat
Átélhetünk különösen bensőséges napokat, amikor minden imádságra félreérthetetlen választ kapunk, és Isten közelinek látszik, aki törődik velünk. Tapasztalhatunk ködös időszakokat is, amikor Isten néma marad, amikor semmi sem megy szabályszerűen, és ... >>

Egyházunk egy-két hete

Bizalom, szeretet, alázat
Katonai pompával, történelmi zászlók kíséretében vonultak be a protestáns és katolikus szolgálattevők a budapesti Deák téri evangélikus templomba március 9-én, szerdán abból az alkalomból, hogy D. Szebik Imre evangélikus elnök-püspök beiktatta protestáns tábori püspöki tisztségébe Lackner Pált. A volt győri igazgató lelkészt Juhász Ferenc honvédelmi miniszter 2005. január elsejei hatállyal nevezte ki ebbe a tisztségébe, mégpedig ezredesi rangban. >>

A templom egerétől az Online Hittanig
Az ország minden részéből érkező evangélikusok, valamint újságírók, kameráikat, lámpáikat és mikrofonjaikat próbálgató televíziósok, rádiósok töltötték meg a múlt hét csütörtökén a budahegyvidéki evangélikus gyülekezet néhány éve megépült, modern templomát. Itt rendezett ugyanis – első ízben – evangélikus informatikai napot az evangélikus Internet Munkacsoport. Az eseményen Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter tartott előadást az egyházaknak az információs társadalomban betöltött szerepéről, Fabiny Tamás, egyházunk sajtóbizottságának elnöke bemutatta az „evangélikus egyszeregy” ismeretterjesztő anyagát, az Online Hittant, majd sor került a gyülekezeti honlapok versenyének díjkiosztására. >>

Eszmecsere a minisztériumban
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház ifjúsági ügyekért felelős püspöke március 11-én a minisztériumban megbeszélést folytatott Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel. A püspök által kért találkozón ... >>

Keresztutak

Az emberi jogi bizottság az egyházi iskolák tavalyi demonstrációjáról
Kormánypárti politikusok elfogadhatatlannak nevezték a parlament emberi jogi, vallásügyi és kisebbségi bizottságának múlt keddi ülésén az egyházi iskolák tavaly decemberi, a költségvetés miatt az oktatási tárca elé szervezett demonstrációját, míg az ... >>

A MAKÚSZ és a PRÚSZ közös közleménye az ügynöklistákról
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Protestáns Újságírók Szövetsége aggodalommal figyeli a különböző ügynöklistákkal kapcsolatos politikai és közéleti fejleményeket. A két szervezet elnöksége megdöbbentőnek tartja, hogy a média hitelesnek ... >>

Egy segítő kéz
„Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?” Ez az igevers (Lk 15,4) lehetne a jelmondata a 2004 ... >>

A zsidóság evangélizálása
A zsidóság és az evangélium – ebben a témában gyűlt össze Révfülöpön mintegy ötven testvérünk a Krisztusban, akik a zsidó evangélizációban végeznek kiterjedt munkát Oroszországtól kezdve Németországon át Angliáig, Norvégiától Magyarországon át Izraelig. A különböző missziós csoportokat és szervezeteket tömörítő LCJE (Lausanne Consultation on Jewish Evangelism) ezúttal Magyarországon, az evangélikus oktatási központban rendezte meg három-négy évente esedékes konferenciáját. Az alkalmat D. Szebik Imre elnök-püspök nyitotta meg, jó alapot adva a szeretetteljes hangvételhez. >>

„Jézus, Tavasz és Jeruzsálem” – régi, mégis új ez a történet
Utolérhetetlen élmény végignézni Galilea hegyein, megcsodálni a tóról a tájat, mert a vidék ma is úgy tárul elénk, mint egykor, úgy, ahogyan Jézus látta. Megmutatkozik az evangélium mint átélhető valóság, és az utazó úgy tartja kezében a Bibliát, mint egy útikalauzt. >>

Evangélikusok

Szabadság van – pénz nincs
Mátis Lívia – Mátis István nyugalmazott evangélikus lelkész gyermeke – tavaly decemberben a Köztársaság Elnökének Érdemérmét kapta a könyvkiadás területén végzett áldozatos munkájáért. Jelenleg a Kortárs Kiadó igazgatója, és számos tehetséges fiatal neki köszönheti első kötete megjelenését. >>

Egyházias teológiát!
Március 17-én lesz százharminc éve, hogy a Vas megyei Rábabogyoszlón megszületett Prőhle Károly. Egykori tanítványai – akik még hallgatták előadásait, igehirdetéseit, olvashatták jegyzeteit, vizsgázhattak a Hit világa című könyvéből – ... >>

e-világ

Evangélikus iskolák informatikai versenye
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium rendezte meg – immár ötödik alkalommal – március 4–5-én a Neumann János informatikai verseny országos döntőjét. A versengésben az evangélikus iskolák azon diákjai vehettek részt, akik az első fordulóban – iskolai szinten – sikerrel szerepeltek. A vetélkedés informatikai tartalomfejlesztő kategóriájának a témája a 2005. év igéje – Könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited… (Lk 22,32a) – volt. >>

Testünk legfőbb éltetője
„A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.” (1Móz 1,2; Károli-fordítás) >>

Keresztény szemmel

Tábori püspök
Szép történelmi elnevezés. Tábori lelkész, tábori esperes, tábori püspök. Érvényesül persze a másik hierarchia is: százados, őrnagy, ezredes, tábornok. Elnézést, ha éppen akad nálunk századosnál alacsonyabb rangú tábori lelkész is. Mint a ... >>

Evangélikus böjti népszokások
Ha vallási szokásainkat nyomtatásban megjelent anyagok segítségével szeretnénk feltérképezni, igen nehezen tudnánk ezt megtenni. Egyfelől azért, mert alig vannak célirányos gyűjtések, illetve ha akadnak is, legfeljebb az adott helység lakóinak a ... >>

evél&levél

Visszhang a visszhangokra
Ígéretem szerint a Más vallásúak vagy testvérek? című cikkemre (Evangélikus Élet, 2005. január 30.) érkezett észrevételekre összefoglalóan kísérlek meg felelni. Köszönöm, hogy többen foglalkoztak írásom mondanivalójával egy olyan időszakban, amikor ... >>

A közelmúlt krónikája

Bábokkal tettek bizonyságot…
Immár negyedik alkalommal gyűltek össze az evangélikus bábcsoportok március 12-én a fővárosban, hogy bemutassák tudásukat. A Marczibányi Téri Művelődési Központban idén tizenkét csapat vett részt az országos evangélikus bábjátékversenyen. A zsűri tagjai – Döbrentey Ildikó meseíró, Granasztói Szilvia bábművész és Győri Gábor lelkész – építő kritikával segítették a továbbhaladást, és minden egyes produkció kapcsán rámutattak a bennük rejlő értékekre. >>

Paraván mögötti vallomások
„Miért jó bábozni?” – tettem föl a kérdést a iv. országos evangélikus bábverseny több résztvevőjének is. A gyerekek zavartan vonogatták a vállukat. Nem könnyű ám megfogalmazni. – Szeretjük a hittant tanító nénit, jó vele ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Nézd magát az Úr Jézust, a te Királyodat. Neki sincs jó világa, sem dicsősége. Sőt szinte mást sem tesz, mint tűr és tűr – gúnyt, szidalmat –, s végül meghal rút halállal. Egyetlen fegyvere van, mellyel uralkodik – de csak ... >>

Kultúrkörök

Országos retorikaverseny
Negyedik alkalommal rendezték meg az Ordass Lajos országos retorikaversenyt a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. A tudáspróbára elsősorban az evangélikus, illetve az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő iskolák 9–12. évfolyamos diákjait hívták meg. Idén harmincan neveztek be a versenyre, de betegség miatt végül csak huszonhárman mérték össze szónoki tudásukat. Az idei évben először két kategóriában – primer (akik első alkalommal érkeztek) és magiszter (akik visszatérő versenyzők) – rendezték meg a retorikaversenyt. >>

Liturgikus remekművek
Ezer évünk történelmi egyházai címmel a római katolikus, a református, az evangélikus, a zsidó, a görög katolikus és a szerb ortodox egyház mintegy százhetven liturgikus eszközét bemutató kiállítás nyílt március 9-én Keszthelyen, a Helikon ... >>

Johann Sebastian Bach passiója is Krisztus-követésre hív
A keresztény élet lényege nem más, mint Krisztus követése, sőt a szó legszorosabb értelmében imitatio Christi. A Krisztus-utánzás azonban csak a szenvedés által válik hitelessé. Luther a passióról szóló tanításában két dolgot hangsúlyoz: „ut sequeremur” (hogy kövessük őt), és „facta ut per eam liberaremur” (hogy megszabaduljunk őáltala). A Krisztus-követés Bach János-passiójának első szoprán áriájában nyer realitást. „Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten”, azaz „hasonlóképpen követlek én örömteli léptekkel”. >>

A vasárnap igéje

Nem vagy egyedül!
Böjt súlyos, sötét csendjében virágvasárnap felbuzdulása, hangulata érhető tetten a zofóniási igében – s talán több is. Biztatás hangzik felénk, bátorítást kapunk attól az Istentől, aki időtől és kortól függetlenül ma is oda akar állni ... >>

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! Jer 31,18b (Lk 23,42–43; Jn 12,12–19; Fil 2,5–11; Zsolt 22,23–32) Ma kezdődik a nagyhét, amely számos lehetőséget kínál arra, hogy önmagunkba ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, hálatelt szívvel szólítunk meg most, hogy a szent városba bevonuló Jézus Krisztus eljött, és hisszük: ma, ezen az ünnepen is jelen van közöttünk, ma is megérkezik hozzánk igéden, szavadon keresztül. Köszönjük az egyházi esztendőnek ezt a ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Hogyan böjtöljek?
„Kedves lelkésznő! Még tart a böjti időszak, és én igyekszem is minél több alkalmon részt venni a gyülekezetben. A böjt számomra azt jelenti, hogy jobban figyelek Istenre. Kevesebbet nézem a televízió adásait, nem járok szórakozni ilyenkor. Jól is esik többet olvasgatni az igét, és többet imádkozni. Álmélkodva tapasztalom, hogy sok hívő keresztény hat héten át tartózkodik a húsos ételektől, az alkoholtól, de még az édességektől is. Szeretném tudni, hogy ez hozzátartozik-e a böjti idő áhítatos megéléséhez? Van erre vonatkozó bibliai előírás?” >>

E számunk tartalma
Liturgikus sarok
Mennyire fontos nekünk Luther?
Élő víz
Mi a válaszod?
Hiába kerestem az örömöket…
A gyógyító erő
Heti útravaló
Amikor Isten hallgat
Egyházunk egy-két hete
Bizalom, szeretet, alázat
A templom egerétől az Online Hittanig
Eszmecsere a minisztériumban
Keresztutak
Az emberi jogi bizottság az egyházi iskolák tavalyi demonstrációjáról
A MAKÚSZ és a PRÚSZ közös közleménye az ügynöklistákról
Egy segítő kéz
A zsidóság evangélizálása
„Jézus, Tavasz és Jeruzsálem” – régi, mégis új ez a történet
Evangélikusok
Szabadság van – pénz nincs
Egyházias teológiát!
e-világ
Evangélikus iskolák informatikai versenye
Testünk legfőbb éltetője
Keresztény szemmel
Tábori püspök
Evangélikus böjti népszokások
evél&levél
Visszhang a visszhangokra
A közelmúlt krónikája
Bábokkal tettek bizonyságot…
Paraván mögötti vallomások
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Országos retorikaverseny
Liturgikus remekművek
Johann Sebastian Bach passiója is Krisztus-követésre hív
A vasárnap igéje
Nem vagy egyedül!
Új nap – új kegyelem
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Hogyan böjtöljek?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 12

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster