EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 14 - Száztíz éves a matricula

A közelmúlt krónikája

Hozzászólás a cikkhez

Száztíz éves a matricula

„Anyakönyv, matricula (lat.): személyek főbb adatainak hivatalos nyilvántartására és tanúsítására szolgáló nyilvántartókönyv. Legfontosabbak a személyi állapotot és változásait (születés, házasság, elhalálozás) közhitelűen nyilvántartó és igazoló anyakönyvek, melyeket a városokban, városi kerületekben és községekben külön vizsgát tett állami tisztviselők (anyakönyvvezetők) vezetnek, akik a belügyminiszter felügyelete alatt állnak. Nálunk az anyakönyveket 1895-ig egyházi hatóságok vezették” – olvashatjuk az Új magyar lexikonban.

A rendszeres személyi adatnyilvántartás a római katolikus egyház 1563. évi tridenti zsinatának döntése révén vette kezdetét. Ekkortól a római katolikus plébániák négyféle – keresztelési, házassági, bérmálási és halotti – anyakönyvet vezettek. Az anyakönyvek vezetését nemsokára más egyházak is elkezdték.

A legrégibb, fennmaradt hazai anyakönyvek a soproni evangélikus egyházközség (1624), valamint a kőszegi katolikus plébánia (1633) iratai. Az 1800-as évek elejétől az államilag elismert egyházaknak két példányban kellett vezetniük az anyakönyveket; a másodpéldányokat a területileg illetékes törvényhatóság levéltárában őrizték.

A polgári átalakulás egyik főbb állomásának tekinthető az állami anyakönyvezés. A kiegyezés után a katolikus egyház szellemi és politikai befolyása változatlanul fennmaradt, és megőrizte kivételes közjogi állását is. Ennek következményeként – a polgári átalakulás dacára – egyházi hatáskörben maradtak állami jellegű közfunkciók, így egyebek között az anyakönyvek vezetése is. A belügyminiszter 1893-ban az Országgyűlés elé terjesztette az állami anyakönyvvezetésről szóló törvényjavaslatot. Az 1894. évi XXXIII. törvénycikk rendelte el a matriculát. Végül is a hivatalos állami anyakönyveztetés 1895 októberében indult meg.

K. M.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Innen is lehet érteni az egészet...
Élő víz
A legtöbb...
Mindig ható passió
Heti útravaló
A futás a lényeg
Keresztutak
Egyházak közös fellépése
Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt
A magyar állam megsértette a Vatikánnal kötött szerződést
Új házak a parttól száz méterre
Evangélikusok
Hetven éve az Evangélikus Élet olvasója
Evangélikus templom a borosüveg címkéjén
e-világ
Biblia a számítógépben
Keresztény szemmel
Húsvét után
Egyházunió az erdélyiekkel?
A Nagy Könyv
A hét témája
Jeruzsálemi zarándoklat
Kubai körmenetek
Önkéntesek a kereszten
II. János Pál jelenlétében olvasták fel húsvéti üzenetét
Vatikáni kupolamászó
"II. János Pál-csúcs"
Békét ígért a jeruzsálemi latin pátriárka
Nyárias húsvétot ünnepelnek az idén az ortodoxok
Westminster érseke a nácik fajegészségügyi politikájához hasonlította az abortuszt
A skót anglikánok elfogadják a meleg papokat
Hit és ész kongresszus
Terri Schiavo "kérdéses állapota"
Barka, nyúl, tojás
evél&levél
EvÉlettel takaróztak
Egy interjú utóélete
Borotvaélen
Adalékok Sztálin temetéséhez
A közelmúlt krónikája
Örömhír mindenkinek!
A vallási szélsőségek áldozatairól
Emlékezés a meggyilkolt érsekre
Biblia a belső szobában
A lángoló hegy lelke
Egy felejthetetlen nagypéntek – 1945
Száztíz éves a matricula
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns Tavasz
A kopt művészet kincsei közelről
Ünnepi bemutató az Evangélium Színházban
Két híres könyv új fordításban
A vasárnap igéje
Hallók és hallgatók: most van itt az óra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 14 Száztíz éves a matricula

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster