EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 14 - Mindig ható passió

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Mindig ható passió

Száznál több kisfiú ült a fasori templom padjaiban 1934-ben, mennybemenetel ünnepén. Konfirmáció volt. Az iskola diákjai itt, a szomszédos gyülekezetben készültek a vizsgára, és dobogó szívvel hallgatták a kérdéseket. Sokan voltak, és nem került mindenkire sor, amikor válaszolni kellett. Talán ez a sokaság okozta, hogy elveszett a kellő áhítat, az izgalmas vizsgáról már nem is maradt semmi emléke a résztvevők közül annak, aki felidézte az ötven évvel ezelőtti napot. De büszkeséggel és örömmel töltötte el az a lehetőség, hogy a konfirmandus ifi befogadta az újoncokat. Ezentúl járhatott a fasori ifjúság összejöveteleire, melyeket Danhauser László fiatal segédlelkész vezetett, aki nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében. Mosolygós arca, kedvessége bizonyította, hogy a kereszténység nem szomorú, savanyú és kedvetlen életforma, hanem csupa öröm és szívesség, jóság, szelídség.

A tavaly olyan népszerű és izgalmas, A passió című film juttatta eszembe ezeket a férjem által elmesélt emlékeket. Mert az ő megtérése is a passióhoz fűződik. Nem egy film plasztikus képei rázták meg őt, hanem a Megváltó szenvedése, melyet a segédlelkész szavakkal ábrázolva mondott el az ifjúsági órán, és az, hogy megértette: Jézus személyesen érte vállalta a kínhalált. Ez a nagyheti élmény adta a kezébe a Bibliát, és tette őt Jézus hálás megváltottjává egész életén keresztül.

A Krisztus előtt ötszáz évvel élt próféta – Ézsaiás – is ilyen plasztikus képekkel ábrázolja a fiát elküldő Isten utolsó esélyét az ember megmentésére. Nagyívű, a szenvedést megrendítően ábrázoló leírása bizony valósággá lett Isten utolsó megmentő tettében, az emberért keresztre küldött Jézusban.

Megrémültem, ahogy leírtam: Isten utolsó esélye, utolsó megmentő tette. Ítélet ez számunkra. Nincs több, nincs más próbálkozás, Jézus Krisztus kereszthalála az egyedüli lehetőség az ítélettől való szabadulásunkra. Nem érdemes pótmegoldásokat keresni, nem hatásos más megváltókhoz fordulni, más istenek kiengesztelésével foglalkozni. Egyedül Jézus Krisztus adhat új életet, bűntől való szabadulást, igazi, örvendező, elégedett, a szenvedésben is tűrő életet. Az ő kínszenvedése – passiója – a mi megváltásunk. Kétezer évvel ezelőtt, a reformáció idején, 1934-ben és most is, egészen addig, amíg Urunk visszajön hatalommal és dicsőségben.

Bencze Imréné


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Innen is lehet érteni az egészet...
Élő víz
A legtöbb...
Mindig ható passió
Heti útravaló
A futás a lényeg
Keresztutak
Egyházak közös fellépése
Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt
A magyar állam megsértette a Vatikánnal kötött szerződést
Új házak a parttól száz méterre
Evangélikusok
Hetven éve az Evangélikus Élet olvasója
Evangélikus templom a borosüveg címkéjén
e-világ
Biblia a számítógépben
Keresztény szemmel
Húsvét után
Egyházunió az erdélyiekkel?
A Nagy Könyv
A hét témája
Jeruzsálemi zarándoklat
Kubai körmenetek
Önkéntesek a kereszten
II. János Pál jelenlétében olvasták fel húsvéti üzenetét
Vatikáni kupolamászó
"II. János Pál-csúcs"
Békét ígért a jeruzsálemi latin pátriárka
Nyárias húsvétot ünnepelnek az idén az ortodoxok
Westminster érseke a nácik fajegészségügyi politikájához hasonlította az abortuszt
A skót anglikánok elfogadják a meleg papokat
Hit és ész kongresszus
Terri Schiavo "kérdéses állapota"
Barka, nyúl, tojás
evél&levél
EvÉlettel takaróztak
Egy interjú utóélete
Borotvaélen
Adalékok Sztálin temetéséhez
A közelmúlt krónikája
Örömhír mindenkinek!
A vallási szélsőségek áldozatairól
Emlékezés a meggyilkolt érsekre
Biblia a belső szobában
A lángoló hegy lelke
Egy felejthetetlen nagypéntek – 1945
Száztíz éves a matricula
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns Tavasz
A kopt művészet kincsei közelről
Ünnepi bemutató az Evangélium Színházban
Két híres könyv új fordításban
A vasárnap igéje
Hallók és hallgatók: most van itt az óra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 14 Mindig ható passió

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster