EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 14 - Borotvaélen

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Borotvaélen

Újra közéleti témává vált a homoszexualitás kérdése. Mint ismeretes, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a homoszexualitást a kisebbik kormányzó párt szellemiségével hozta összefüggésbe. Kijelentése szó szerint így hangzott: „Amennyiben egy szülő azt szeretné, hogy gyermeke első szexuális élményeit egy szakállas bácsitól szerezze, akkor szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re.”

Hatalmas botrány lett az ügyből, jószerével csak az Evangélikus Élet nem foglalkozott vele… Pedig véleményem szerint a KDNP elnökének kijelentését nem pártszimpátia, hanem az Úr igéjének alapján kell vizsgálnunk.

A mózesi törvények a lehető legszigorúbban tiltják az azonos nemhez való vonzódást: „Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.” (3Móz 18,22) „Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, ha ilyet követ el.” (3Móz 18,29)

Természetes, hogy keresztény emberként nem feladatunk ítéletet mondani embertársaink felett. „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Mt 7,1) – int bennünket Krisztus urunk szava. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy „…az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.” (Lk 9,56) Tehát ha az Úr igéje alapján hirdetjük, hogy a bűn rossz, a cselekedetet akkor is külön kell választanunk a személytől.

Az Úr igéje egyértelműen kimondja, hogy házasság csak férfi és nő között jöhet létre. Ezt bizonyítja az első emberpár: Ádám és Éva, a fent idézett mózesi törvény, és e mellett érvel Pál apostol is: „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” (Ef 5,31) Férfi és nő eleve egymás társának lett teremtve; ezt támasztja alá az is, hogy eltérő biológiai adottságokkal rendelkeznek.

Korunk pestisének, az AIDS-nek az elterjedésében megkérdőjelezhetetlen a saját nemük iránt (is) vonzalmat érzők felelőssége. Tehát a homoszexualitás mindenképpen az Úr akarata ellen való, keresztény emberként pedig személyes felelősségünk, hogy ne vegyük félvállról a bűn súlyosságát.

Véleményem szerint Semjén Zsolt pontosan ezt tette: igazi kereszténydemokrataként kiállt a Biblia tanítása mellett, elítélte a bűnt, vagyis a bűnnek egy konkrét esetét. A bűnöst azonban nem!

A homoszexuálisok a társadalom egyenjogú tagjai, úgy élik az életüket, ahogyan a lelkiismeretük engedi, senki nem tör pálcát felettük, s a KDNP elnöke sem ítélte el őket. Pusztán kimondta, hogy az Úr rendelkezései és a magyarországi társadalmi normák alapján egyaránt megengedhetetlen, hogy a homoszexuálisokat pozitívan diszkriminálják – márpedig ha hajlamukat elfogadva engedélyeznénk, hogy azonos neműek is házasságot köthessenek, akkor igenis ezt tennénk.

Sem megalázni, sem felmagasztalni nem szabad a saját nemükhöz vonzódókat. Cselekedeteiket a Szentírás alapján minősíthetjük, de személyük megítélése egyedül az Úristenre tartozik. Fogadjuk el, hogy ők is velünk egyenjogú emberek, de nem szabad többletjogokat biztosítani a számukra. Hajlamaikról pedig – akárcsak a mi vétkeinkről – majd az Úristen fog ítéletet mondani.

Chladek Tibor (Budapest)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Innen is lehet érteni az egészet...
Élő víz
A legtöbb...
Mindig ható passió
Heti útravaló
A futás a lényeg
Keresztutak
Egyházak közös fellépése
Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt
A magyar állam megsértette a Vatikánnal kötött szerződést
Új házak a parttól száz méterre
Evangélikusok
Hetven éve az Evangélikus Élet olvasója
Evangélikus templom a borosüveg címkéjén
e-világ
Biblia a számítógépben
Keresztény szemmel
Húsvét után
Egyházunió az erdélyiekkel?
A Nagy Könyv
A hét témája
Jeruzsálemi zarándoklat
Kubai körmenetek
Önkéntesek a kereszten
II. János Pál jelenlétében olvasták fel húsvéti üzenetét
Vatikáni kupolamászó
"II. János Pál-csúcs"
Békét ígért a jeruzsálemi latin pátriárka
Nyárias húsvétot ünnepelnek az idén az ortodoxok
Westminster érseke a nácik fajegészségügyi politikájához hasonlította az abortuszt
A skót anglikánok elfogadják a meleg papokat
Hit és ész kongresszus
Terri Schiavo "kérdéses állapota"
Barka, nyúl, tojás
evél&levél
EvÉlettel takaróztak
Egy interjú utóélete
Borotvaélen
Adalékok Sztálin temetéséhez
A közelmúlt krónikája
Örömhír mindenkinek!
A vallási szélsőségek áldozatairól
Emlékezés a meggyilkolt érsekre
Biblia a belső szobában
A lángoló hegy lelke
Egy felejthetetlen nagypéntek – 1945
Száztíz éves a matricula
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns Tavasz
A kopt művészet kincsei közelről
Ünnepi bemutató az Evangélium Színházban
Két híres könyv új fordításban
A vasárnap igéje
Hallók és hallgatók: most van itt az óra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 14 Borotvaélen

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster