EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 14 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket

Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre… (1Pt 1,3)

Húsvét ünnepe után az első héten az Útmutató reggeli igéi az ige és Szentlélek által történő újjászületésről szólnak. A mai fehérvasárnap bevezető keretverse is ezt üzeni: „…mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre…” (1Pt 2,2) Nem csak az óegyházi a katekumenoknak volt szükségük erre az eledelre, akik a húsvéti megkeresztelésükkor kapott fehér ruhát fehérvasárnap tették le, az első úrvacsoravételüket követően. Szüksége van erre minden megerősítésre szoruló konfirmandusnak ma is. Két-három évszázada ez a vasárnap a konfirmáció hagyományos időpontja egyházunkban. Az óegyházi evangélium e hármas mondanivalója a mindenkori tanítványok húsvéti hitét erősíti: feltámadott Urunk megjelenése, missziói parancsa és Tamás hitre jutása – „Én Uram, és én Istenem!” Jézus háromszor köszönti így bezárkózott tanítványait: „Békesség néktek!”, s kijelenti: „…boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20,28.19.21.26.29) A jelen lévő Péter később így ír: „…őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” (1Pt 1,8–9) Akik ezt vele(m) együtt – már múlt időben – mondhatják, „dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét” (Ézs 42,12)! Nehogy Jób barátaihoz legyünk hasonlóak; s „Jób pedig imádkozzék értetek. Mert (…) nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám, Jób. (…) Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt.” (Jób 42,8.12) Péter így folytatja heti igénk „helyes beszédét”: ti szeressétek egymást, „mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által” (1Pt 1,23). Luther ehhez hozzáfűzi: „Ahol az ige gyökeret ver, ott van a Szentlélek, s új embert teremt, aki egészen más; gondolatban, szóban és cselekedetben. Így egészen átalakulsz!” Főpapi imádságában Jézus ezekért az egészen átalakult, újjászületett tanítványaiért könyörög szent Atyjához, akit csak itt szólít meg így, s azt kéri az övéinek: „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. (…) …én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal.” (Jn 17,17.19) Nem tévedés; Jézus temetéséről olvasunk (Lk 23,50–56) ama nagypéntek után két héttel? Ez az ige ma megkérdez minket, hogy Pállal együtt részt vettünk-e már óemberünk temetésén?! A keresztség az óember temetése és az új ember feltámadása az életre (l.: Róm 6,3–11). Az új élet Teremtője felemelt hangon mondja ma is: „…aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. (…) Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.” (Jn 12,46.50) És „Szent Atyja is megszólalt (…) / »Ez kedves egyszülött Fiam! / Őbenne örvend szívem. / Őt hallgatva mindannyian, / Őt kövessétek híven / Az örök élet útján!«” (EÉ 295,2)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Innen is lehet érteni az egészet...
Élő víz
A legtöbb...
Mindig ható passió
Heti útravaló
A futás a lényeg
Keresztutak
Egyházak közös fellépése
Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt
A magyar állam megsértette a Vatikánnal kötött szerződést
Új házak a parttól száz méterre
Evangélikusok
Hetven éve az Evangélikus Élet olvasója
Evangélikus templom a borosüveg címkéjén
e-világ
Biblia a számítógépben
Keresztény szemmel
Húsvét után
Egyházunió az erdélyiekkel?
A Nagy Könyv
A hét témája
Jeruzsálemi zarándoklat
Kubai körmenetek
Önkéntesek a kereszten
II. János Pál jelenlétében olvasták fel húsvéti üzenetét
Vatikáni kupolamászó
"II. János Pál-csúcs"
Békét ígért a jeruzsálemi latin pátriárka
Nyárias húsvétot ünnepelnek az idén az ortodoxok
Westminster érseke a nácik fajegészségügyi politikájához hasonlította az abortuszt
A skót anglikánok elfogadják a meleg papokat
Hit és ész kongresszus
Terri Schiavo "kérdéses állapota"
Barka, nyúl, tojás
evél&levél
EvÉlettel takaróztak
Egy interjú utóélete
Borotvaélen
Adalékok Sztálin temetéséhez
A közelmúlt krónikája
Örömhír mindenkinek!
A vallási szélsőségek áldozatairól
Emlékezés a meggyilkolt érsekre
Biblia a belső szobában
A lángoló hegy lelke
Egy felejthetetlen nagypéntek – 1945
Száztíz éves a matricula
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns Tavasz
A kopt művészet kincsei közelről
Ünnepi bemutató az Evangélium Színházban
Két híres könyv új fordításban
A vasárnap igéje
Hallók és hallgatók: most van itt az óra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 14 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster