EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 14 - Innen is lehet érteni az egészet...

Liturgikus sarok

Liturgia - viselkedés - magatartás 1.

Hozzászólás a cikkhez

Innen is lehet érteni az egészet...

E héttől új sorozatot kezdünk a Liturgikus sarokban. Most, miközben az első rész bevezetőjét írom, Presser Gábor egyik – Zorán számára írt – dala jár a fejemben: „Ha már megtanultuk, miért és hogyan szól, miért ne játszhatnánk el jól?” Azért jutott ez eszembe, mert a „szent játék” – ahogyan neves szakértők az istentiszteletet nevezik – teljes figyelmet, odaszántságot igényel, a „legjobb minőséget” követeli. A következő cikkeknek az a céljuk, hogy ismertessék azokat az információkat, szokásokat, azt a gyakorlatot, amelyek birtokában ki-ki a maga helyén a legjobban végezheti szolgálatát. Az írásokban az e témával kapcsolatos egyes kérdések elvi tisztázása éppúgy olvasható lesz, mint gyakorlati útmutatás. Egyaránt szó esik majd a gyülekezet, az igehirdető, a liturgus, a kántor, a segítők istentiszteleten való viselkedéséről, liturgikus magatartásáról.

Sokszor kérdezik esküvők, keresztelések alkalmával, sőt a „kívülről” érkezők még az istentisztelettel kapcsolatban is: hogyan kell viselkedni a templomban, mit és hogyan kell tenni a szertartás alatt? Szolgálattevők – lelkészek, lektorok, kántorok – között visszatérő téma a liturgikus magatartás. Hogyan mozogjunk, szóljunk, hallgassunk, milyen nyitottan vagy milyen zárkózottan, milyen vidáman vagy milyen komolyan kell viselkednünk? Mi a természetes, mi a helyénvaló, mi az illő? Hogyan lesz a gyülekezet viselkedése és magatartása egyszerre ünnepélyes és természetesen oldott, s hogyan harmonizálhat a kettő egymással?

Évtizedekkel ezelőtt Budaker Oszkár tollából jelent meg sorozat a liturgikus magatartásról a Lelkipásztor című evangélikus lelkészi szakfolyóiratban. Azóta csak elvétve láttak napvilágot olyan írások, amelyek az istentisztelet minden résztvevőjének segítenek végiggondolni, hogyan is viselkedjen az Isten-szolgálatban, milyen modellek, milyen példák állnak ez ügyben a rendelkezésére.

A rovatunkban már korábban többször idézett Manfred Josuttis német teológus egész gyakorlati teológiájának rendszerét a magatartás-tudomány alapján építi fel. Minden és mindenki viszonyul valamihez. Minden cselekedetünkben „viselkedünk”. Magatartásunk ki tudja fejezni a dolgokhoz való viszonyunkat. Az egyházban, az egyház liturgikus életében is így van ez. Az istentisztelet innen is érthető: viselkedési formák és sorozatok, magatartás-szekvenciák épülnek fel egységes egésszé. Átéljük, hogyan viszonyul hozzánk Isten; többféle módon válaszolunk szavára, jelenlétére, tetteire, s ezek mellett, ezekből adódóan, ezek következményeként viszonyulunk mi, jelen lévő emberek egymáshoz. Lehet, hogy egyoldalúnak tűnik az, amit Josuttis megfogalmaz, mégis nagyon fontos, hogy a valóságnak ezt a szeletét végiggondoljuk, és innen értve megpróbáljuk még jobbá, még tartalmasabbá tenni, áldásaival befogadni az istentiszteletet. A fontos az, hogy a liturgia alakítsa a magatartásunkat, és ne a magatartásunk a liturgiát. Hiszen az istentisztelet lényege, hogy Isten formál minket közeledésével, jelenlétével, ránk áradó áldásával.

Mielőtt az egyes cikkekben a részletekről esik szó, álljon itt néhány gondolatébresztő alapelv. A legfontosabb – viselkedésünket, magatartásunkat befolyásoló – tényező az, hogy az istentisztelet nem a hasonló érdeklődésűek találkozója, vallásos emberek klubrendezvénye, hanem Istennel való találkozás. Isten jelenléte kell, hogy meghatározza minden percünket, mozdulatunkat, tettünket. Az ő jelenlétében pedig nincs más magatartás, mint az alázat. A mindenható, élő Isten találkozik a porból vétetett, porba visszatérő emberrel. A szerető Atya találkozik gyermekével. Ez a magasfeszültség és bensőségesség határozza meg az istentiszteleten való jelenlétünk egészét. A kettőt nem lehet egymással szemben kijátszani vagy egyoldalúan csak az egyiket hangsúlyozni. A szent Isten előtt kell megállnunk, ezért le a sarukkal, mint ahogyan Mózes tette az égő csipkebokor előtt! A jóságos, kegyelmes, Jézus Krisztusban megismert Isten előtt kell megállnunk, akinek a tenyerén elrejtőzhetünk, akinek ölelésében megbújhatunk. Így bomlik ki az alázat sokféle magatartásformában: békés nyugalomban és tüzes lendületben, mély szomorúságban és csöndes örömben, komoly viselkedésben és felszabadult vidámságban, ünnepélyes méltóságban és oldott közeledésekben.

Isten áldást sugárzó erőterében, szeretetének melegében, szentségének feszültségében megváltozik az életünk. Amikor tehát az istentiszteleten való viselkedésről, magatartásról fogunk együtt gondolkodni, nem formai kérdésekről, nem a felszínről, nem látszatokról lesz szó, hanem a lényegről, az Istennel való együttlétről, az életet jelentő közösségről.

Hafenscher Károly (ifj.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Innen is lehet érteni az egészet...
Élő víz
A legtöbb...
Mindig ható passió
Heti útravaló
A futás a lényeg
Keresztutak
Egyházak közös fellépése
Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt
A magyar állam megsértette a Vatikánnal kötött szerződést
Új házak a parttól száz méterre
Evangélikusok
Hetven éve az Evangélikus Élet olvasója
Evangélikus templom a borosüveg címkéjén
e-világ
Biblia a számítógépben
Keresztény szemmel
Húsvét után
Egyházunió az erdélyiekkel?
A Nagy Könyv
A hét témája
Jeruzsálemi zarándoklat
Kubai körmenetek
Önkéntesek a kereszten
II. János Pál jelenlétében olvasták fel húsvéti üzenetét
Vatikáni kupolamászó
"II. János Pál-csúcs"
Békét ígért a jeruzsálemi latin pátriárka
Nyárias húsvétot ünnepelnek az idén az ortodoxok
Westminster érseke a nácik fajegészségügyi politikájához hasonlította az abortuszt
A skót anglikánok elfogadják a meleg papokat
Hit és ész kongresszus
Terri Schiavo "kérdéses állapota"
Barka, nyúl, tojás
evél&levél
EvÉlettel takaróztak
Egy interjú utóélete
Borotvaélen
Adalékok Sztálin temetéséhez
A közelmúlt krónikája
Örömhír mindenkinek!
A vallási szélsőségek áldozatairól
Emlékezés a meggyilkolt érsekre
Biblia a belső szobában
A lángoló hegy lelke
Egy felejthetetlen nagypéntek – 1945
Száztíz éves a matricula
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns Tavasz
A kopt művészet kincsei közelről
Ünnepi bemutató az Evangélium Színházban
Két híres könyv új fordításban
A vasárnap igéje
Hallók és hallgatók: most van itt az óra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 14 Innen is lehet érteni az egészet...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster