EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 48

48. szám – 2005/11/28

   Advent 1. vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Álljanak elő, és segítsenek meg, akik a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy járnak, mint a tarló: tűz égeti el őket. Ézs 47,13–14 (Kol 2,10; Mt ... >>

Liturgikus sarok

Megérkezett az új liturgikus könyv
2005 advent első vasárnapján új liturgikus könyvet vehetünk a kezünkbe. Megjelenése örvendetes, használata lehetőség minden lelkész és gyülekezet számára. >>

Élő víz

Ígéret
Tabi László humorista egyik karcolatában két férfi beszélget. Az egyikük rég nem látott ismerőse kérdésére elmeséli, hogy harminc évvel ezelőtt szerelmes volt egy lányba, és legtöbbször a budapesti Vajdahunyad vára mögötti padon randevúztak. Ám a lánynak volt egy nagy hibája: hiába ígérte meg, akár fogadkozva is, soha nem tudott pontosan odaérni, ha egyáltalán elment a megbeszélt randira. És ez így ment jó darabig. >>

Az elfelejtett arc
A nap meghajlott, de azért a faluban tovább is gonoszok voltak, tovább is káromkodtak, tovább csaltak, loptak, hamisan mértek, titkolóztak, elárultak. Tovább voltak testek, bűnre éhes testek, tovább emberkedtek. Mintha sohasem végződött volna be a nap. Jaj, pedig már nyergelt az éjszaka. >>

Heti útravaló
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9) >>

Egyházunk egy-két hete

Elfogadták a költségvetés-előirányzatot
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában ülésezett november 18-án az Országos Presbitérium (OP). Egyházunk végrehajtó szerve tanácskozásának fontos napirendi pontját képezte a 2006. évi költség-előirányzat elfogadása. A megbeszélésen ezenkívül oktatási kérdésekről, az országos járulék emeléséről, valamint a hittudományi egyetemünkön indítandó kántor szakról esett szó. A testület tagjai megvitatták továbbá Ittzés János püspöknek a 2006. évi általános tisztújításra, közelebbről az elnök-püspöki tisztre vonatkozó kérését is. >>

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv
Minden gyülekezethez megérkezett a napokban – püspökeink ajánlásával – a tíz éve készülő Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. >>

Beszélgetés a püspökjelöltekkel
Két helyszínen is találkozhattak az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökjelöltjeivel az érdeklődők: november 16-án a budahegyvidéki, november 17-én pedig a nyíregyházi gyülekezet látta vendégül Bence Imrét, dr. Fabiny Tamást és Széll Bulcsút. Ezt követően a kerület gyülekezetei az előírt időpontokban döntenek a püspök személyét illetően. >>

Pályázatírást oktattak Révfülöpön
Az elmúlt hétvégén került sor a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén élő gyülekezetek képviselői számára szervezett pályázatíró tanfolyam első előadás-sorozatára a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. >>

Keresztutak

Nyolcvanéves a Theologiai Szemle
Kihelyezett szerkesztőségi üléssel és egész napos ünnepléssel emlékeztek meg a Theologiai Szemle megindulásának nyolcvanadik évfordulójáról a folyóirat szerzői, olvasói és szerkesztői október 25–26-án a Debreceni Református Kollégiumban. Az időpont és a helyszín is jelképes értelmet hordozott, hiszen a megemlékezés a reformáció hetében és a keresztény hit megújításának, a tiszta igei, krisztusi forráshoz való visszafordulásnak az évfordulóján zajlott a folyóirat megindulásának a helyszínén. >>

Konferencia a rákos gyermekek lelkigondozásáért
Közösen szervezett konferenciát a rákos gyermekek lelkigondozásának kérdéseiről az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara november 16-án az EHE épületében. Az elhangzott előadásokat hiánypótlónak is tekinthetjük, hiszen a lelkigondozó- és lelkészképzésben kevés szó esik erről a problémakörről, így sokan csak jóval szolgálatuk megkezdése után szembesülnek vele. A konferencia első részében a beteg gyermekek és családjuk hátterét, a másodikban a segítségnyújtás lehetséges formáit taglalták az előadók. >>

Etikai szeminárium katonáknak
Első alkalommal képviseltette magát hazánk az osztrák tábori püspökség által evangélikus katonák számára szervezett nemzetközi etikai szemináriumon. Az immár tizenötödik alkalommal megrendezett tanácskozásra november 3. és 7. között került sor, helyszíne a Salzburg melletti Schwarzenbergkaserne volt, amely az osztrák honvédelmi erők (Bundesheer) Szárazföldi Parancsnokságának székhelyéül szolgál. >>

Evangélikusok

„A szószéken érzem magam igazán otthon…”
Hittudományi egyetemünk díszdoktorává avatta Keveházi László nyugalmazott lelkészt, esperest, a hazai egyháztörténelem tudósát, kötetek, tanulmányok szerzőjét. Amint múlt heti számunkban beszámoltunk róla, a kitüntetett november 8-án, a magyar tudomány ünnepe alkalmából a teológián rendezett ülésen vette át oklevelét. Az ünnepnapon ültünk le beszélgetni az egyetem épületében; a sors pont abba a terembe vezérelt bennünket, ahol e sorok írója is hallgatta Laci bácsi „egyháztörióráit”, amelyeken a tudománya iránt mindig alázatos, diákjait partnernek tekintő előadó jóvoltából megelevenedtek a honi reformáció nagyjai. Az interjú készítőjének diákkori emlékként az is eszébe jutott, hogy a kitüntetettnél vizsgázva a számonkérés is „csak” beszélgetésnek – ez a kollokvium szó eredeti jelentése – tűnt. Beszélgetünk hát most is, csak ez alkalommal én kérdezhetek… >>

A kisebbség többlete
November 5-e Árpád-házi Szent Imre napja. Ezen a napon apostoli királyunk, Szent István fiára emlékezünk, aki a magyar katolicizmus hagyományában az ifjúság fő patrónusa. Nem véletlen tehát, hogy három évvel ezelőtt épp november 5-én alakult meg Szabadkán a Vajdasági Keresztény Ifjúság (VKI) elnevezésű polgári egyesület. A kezdetekről és az időközben megtett útról beszélgettünk a szervezet elnökével, Negyela Lászlóval. >>

e-világ

Szemét ügy
A minap lakóhelyemen, Fót utcáin kerékpároztam. Az egyik útkereszteződésben a következőket láttam. Valaki egy szemétszállító konténert hozatott a háza elé, melyet építési törmelékkel pakolt meg. Az élelmes lakótársak – látván a konténert – elkezdték a saját szemetüket is odahordani. Amikor a konténer megtelt, a szemeteszsákokat a gyűjtőedény mellé rakták le. Szemtanúja voltam, hogy egy fehér furgon áll meg a szeméthalom mellett, és további két hatalmas zsákot hajítanak le róla a konténer mellé, amely körül már legalább annyi szemét volt, mint benne. Persze ismerem a történet folytatását is. A szemétszállító autó jön, és elviszi a teli konténert, a körülötte lévő szemétkupacot pedig – mivel annak elszállítása nem az ő dolga – otthagyja az „élelmes” lakótársaknak, és az ott is marad ki tudja, meddig. Ekkor eszembe jutott az uniós irányelv, melyet hazánk is próbál megvalósítani: a fenntartható fejlődés… >>

Keresztény szemmel

Újra advent
A címben megfogalmazott gondolat önmagában talán nem sokat mond, de mindjárt érdekessé válik, ha így mondjuk: új advent van. Adventkor szeretünk visszafelé nézni. Emlékek, nosztalgia… Boldog gyermekkor. >>

Események, hangulatok, várakozások
Közhelyszámba megy az egyházi esztendő kiegyensúlyozatlanságáról való vélekedés. Adventtől pünkösdig – több csúcsponttal – pereg a történet; a Szentháromság ünnepét követő csaknem fél esztendő „ünneptelen”, „eseménytelen”. Azonban az egyházi közélet sokféle alkalma – a nyári konferenciák, az egyetemi évkezdés és különösen is a reformáció hava – már régóta cáfolja ezt a nézetet, az idei esztendő pedig már szinte fordított helyzetet tükröz. Azért is várjuk adventet, hogy egyházi életünk visszazökkenjen a megszokott kerékvágásba. >>

A hét témája

Önfenntartó egyház?!
Nem akarok abba a hibába esni, hogy hivatalos állásfoglalásként értelmezzek egy magánvéleményt. Ezenkívül azt gondolom, hogy a Szabad Demokraták Szövetségének honlapján november 23-án – Ceglédi Zoltán aláírással – megjelent nyílt levél sem stílusa, sem tartalma miatt nem alkalmas vitaalapnak. Örömmel nyugtáztam, hogy az ominózus írás két nappal később le is került az SZDSZ honlapjáról. Időközben azonban hivatalos álláspontként megjelent ugyanott egy olyan végiggondolt anyag – A hívők tartsák el papjaikat címmel –, amelyet minden szempontból vitára méltónak tartok. Számunkra is jó lehetőséget ad ugyanis arra, hogy végiggondoljuk az „egyház-finanszírozás” témakörének néhány alapvető kérdését. >>

Nyilatkozat
Tegnap kézhez vettük Kuncze Gábor elnök úr levelét, amelyben ismerteti a Szabad Demokraták Szövetségének álláspontját, megemlítve, hogy szeretné tisztázni a félreértéseket. >>

evél&levél

Emlékezés elhunyt szeretteinkre
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján a protestáns egyházak gyülekezeteiben azokra a családtagokra, gyülekezeti tagokra emlékeznek, akik abban az évben hunytak el. A november 20-i istentiszteleten a rákospalotai gyülekezet megható módon emlékezett meg az elhunyt testvérekről. >>

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”
Hálát adtunk a Középhalmi Misszióban az esztendőnek a Szentháromság utáni 24. vasárnapján, amikor missziónk harangja elhunyt testvéreinkért szólt. Lázár Zsolt reájuk emlékezve a 103. zsoltár vigasztaló szavait hirdette; bár e földön a halottak napját tartják, nekünk az örök élet vasárnapja a vigasztalónk. >>

Élményt adó találkozások
Az egy éve Kőszegen szolgáló lelkész házaspár, Baranyay Csaba és Baranyayné Rohn Erzsébet az „évfordulóra” különlegesen szép ajándékkal lepett meg bennünket. Az egyik október eleji vasárnapra gyülekezeti kirándulást szerveztek, hogy megmutassák nekünk régi, kilenc évet átölelő szolgálati területüket: a Balaton környéki gyönyörű vidék kis szórványgyülekezeteit, amelyekhez életre szóló élmények kötik őket. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„…aki e Királyt erős hittel befogadja, bizton van. Nem fél se bűntől, se haláltól, se pokoltól, mert nem kétli, sőt jól tudja, hogy az ő Királya Úr életen, halálon, bűnön, mennyországon – mindenen. Lám, ilyen nagy dolgot rejt e csekély ige: Ímhol jő Királyod. Ilyen felséges javakat hoz ez a szegény, lenézett Király. Mindezt az ész nem látja, a természeti ember se éri föl – csak a hit egyedül.” >>

Kultúrkörök

A tudás – érték, a tudás – élmény
Napjainkban az elektronikus sajtó által kínált műsorok jelentős része még óvatos megközelítéssel sem sorolható a színvonalas kulturális programok közé. Szerencsére vannak azonban kivételek. >>

Egy délelőtt az Aquincum Orgonagyárban
Orgona… Harang… Már megszólalásuk áhítatot kelt, csendre int. A Hungária körúti öreg házak között meghúzódó Aquincum Orgonagyár nagy udvarára lépve valami megnyugtató érzés uralkodik el a látogatón, látva a rendet, a tisztaságot és érezve a feldolgozásra váró, évek óta száradó dió, vörösfenyő, bükk, tölgy, éger, juhar és egyéb nemes fatáblák egybeolvadó illatát… Mindezt csak erősíti a belső tér, a munkahelyek harmonikus légköre, az őszi napfényben csillogó, megszólaltatásra váró orgonasípok csoportja. Kovács Gábor ügyvezető igazgatóval a cég múltjáról és jelenéről beszélgettünk. >>

Egyházi gyűjtemények kincseinek védelme
Terítsük magunkra a kincskereső kisködmönt, és keressünk kincseket, de ne a messze távolban, hanem egész közel: gyülekezeteink régi iratai, könyvei, kegytárgyai között. Sokszor a hozzánk legközelebbi dolgokról tudunk a legkevesebbet; talán ez a mostoha sors jut néha az egyházi gyűjteményeknek is. Pedig az a néhány poros iratcsomó, az a foszladozó kötésű anyakönyv, az a régi Biblia, a használaton kívüli terítők és kegytárgyak sokat tudnának mesélni – ha megkérdeznénk őket. Mesélnének hitvalló ősök gyülekezetépítő és -fenntartó küzdelmeiről; elmondanák, hogy miként folyt a templom építésének és renoválásának áldozatos munkája… Ehhez azonban meg kell őrizni és meg kell kérdezni őket. >>

Látogatóban itthon
Immár negyedik, frissített kiadásban jelentette meg igényesen összeállított útikönyvét a miskolci székhelyű Well-PRess Kiadó az idén. A Vendégváró útikönyvsorozat legújabb kötete 730 oldalon, több mint 1100 színes fotóval mutatja be hazánk tájegységeinek 850 települését, és látja el az olvasót a velük kapcsolatos hasznos információkkal. A kiadványnak elkészült az angol és német nyelvű, ugyancsak új – második – kiadása is. >>

A vasárnap igéje

Nem figyel rá senki
A bőrsarukba bújtatott lábak halk toppanásokkal ballagtak a poros utcán. Senki sehol. A forró nap elől mindenki behúzódott a hűvösebb falak közé. A szamár hirtelen felkapta a fejét, ahogy meglátta vagy inkább megérezte a két idegent. Tett néhány ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Szerető Istenünk! Jelenléted nyomait keressük, érkezésed várjuk, amikor szembesülünk mindennapjaink hiányaival és saját gyengeségeinkkel. >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
A mai alkalommal egy kibővített, egész oldalas Gyermekvárral találkozhattok az Evangélikus Élet hasábjain. A rovatban bemutatjuk nektek a Mustármag című gyermekújságot, amely az idén lépett a tizedik évfolyamába. Igaz, hogy ezt az évente többször megjelenő lapot elsősorban az erdélyi magyar gyerekek olvassák, de ti is előfizethettek rá! Szívből ajánlom nektek, mert sok rejtvényt, bibliai fejtörőt és érdekes történetet találhattok benne. >>

Tízéves a Mustármag
1992 nyarán éppen Budapesten voltam, amikor az evangélikus teológia helyet adott annak a tanfolyamnak, amelyen magyarországi és erdélyi evangélikus hitoktatók, vasárnapi iskolai oktatók vettek részt. Az erdélyiek – így jómagam is egy-két előadás erejéig – tulajdonképpen akkor találkoztak először mindazzal, amit itt hallottak. Bár a két világháború között a barcasági gyülekezetekben is volt vasárnapi iskolai foglalkozás, mégis kellettek a megváltozott körülmények és politikai viszonyok ahhoz, hogy 1991-ben Erdélyben újra elindulhasson ez a munka. Alapját egy Norvégiából érkezett oktató, Alf Dambolt előadásai jelentették, és a Norvégiai Vasárnapi Iskolák Szövetsége mindmáig támogatja ezt a hitéleti tevékenységet. >>

Semminden
Melyik gyerek ne gondolt volna arra – még ha titokban is –, hogy milyen lenne, ha egy nap arra ébredne: nincsenek körülötte parancsolgató felnőttek? Azt csinálhatna, amit akar. Addig lustálkodhatna az ágyban, ameddig jólesik, hiszen senki sem sürgetné, hogy odaérjen időben az iskolába. Sőt még iskolába sem menne! Annyi édességet ehetne, amennyi belefér, ráadásul egész nap csak játszhatna. Sok gyerek titkos vágya ez. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Megérkezett az új liturgikus könyv
Élő víz
Ígéret
Az elfelejtett arc
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Elfogadták a költségvetés-előirányzatot
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv
Beszélgetés a püspökjelöltekkel
Pályázatírást oktattak Révfülöpön
Keresztutak
Nyolcvanéves a Theologiai Szemle
Konferencia a rákos gyermekek lelkigondozásáért
Etikai szeminárium katonáknak
Evangélikusok
„A szószéken érzem magam igazán otthon…”
A kisebbség többlete
e-világ
Szemét ügy
Keresztény szemmel
Újra advent
Események, hangulatok, várakozások
A hét témája
Önfenntartó egyház?!
Nyilatkozat
evél&levél
Emlékezés elhunyt szeretteinkre
„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”
Élményt adó találkozások
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A tudás – érték, a tudás – élmény
Egy délelőtt az Aquincum Orgonagyárban
Egyházi gyűjtemények kincseinek védelme
Látogatóban itthon
A vasárnap igéje
Nem figyel rá senki
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Tízéves a Mustármag
Semminden
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 48

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster