EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 29 - A reformáció zsoltárparafrázisai

Cantate

Zsoltárok 2.

Hozzászólás a cikkhez

A reformáció zsoltárparafrázisai

Folytatjuk belső sorozatunkat a kereszténység legfontosabb imádsággyűjteményéről, a Zsoltárok könyvéről. Ezen a héten a magyar irodalmi nyelv formálódását is elősegítő zsoltárparafrázisokról olvashatunk a témával régóta foglalkozó irodalomtörténész tollából. (E. Zs.)

Mindenkoron áldom az én Uramat,

Kitől várom én minden oltalmamat…

(Sztárai Mihály, 34. zsoltár)

A reformáció sola Scriptura elve alapján reformátoraink a Bibliát használták az énekszövegek fő forrásaként. Évszázados keresztény hagyományt folytattak és újítottak meg azáltal, hogy a zsoltárokat, mint a legmegfelelőbbnek tartott bibliai énekeket, gyülekezeti énekké formálták. A 16–17. századi ember imádságos mindennapjaiban a zsoltárok központi helyet foglaltak el.

A magyar evangélikus bibliafordítók az ószövetségi könyvek közül az elsők között láttak hozzá a Zsoltárkönyv fordításához (1548, Székely István; 1560, Heltai Gáspár). A vízkereszt utáni 5. vasárnapon és a Szentháromság utáni 20. vasárnapon minden évben elhangzott az istentiszteleten: „…mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket…” (Kol 3,16; Ef 5,19). S bár a három énekfajta értelmezése koronként változott, a zsoltárok alatt egyre gyakrabban a Zsoltárkönyv énekeit értették. A zsoltár kitüntetett helyét bizonyítják az ima és az ének összetartozását tárgyaló művek is. Az ének az imádság (könyörgés és hálaadás) egyik fajtája. Az imádkozó dicséretek, éneklő imádkozások kifejezések mind az Istennel való beszélgetés éneklés útján való megvalósulására utalnak. Ebben a kommunikációban a zsoltárok kiemelt szerepet játszanak. „Meghallgassad az én imádságomat, nagy Úristen, én fohászkodásomat” – kezdi Sztárai Mihály a 64. zsoltárból szerzett énekét.

A 16–17. században a három magyar verses Zsoltárkönyv-fordítás (Bogáti Fazakas Miklósé, Szenczi Molnár Alberté, Thordai Jánosé) mellett mintegy százötven egyéb, magyar és idegen dallamra írt zsoltárátköltés keletkezett. Az evangélikus énekeskönyvekben ezek a zsoltárparafrázisok egy tömbben vagy tematikailag szétszórva jelentek meg. Sztárai Mihály, egyik legjelentősebb énekszerzőnk tizenhat zsoltárparafrázissal gazdagította a gyülekezeti éneklést (Mely igen jó az Úristent dicsérni – énekeskönyvünk 47. éneke).

A zsoltárparafrázisok nem mai értelemben vett fordítások, hanem a bibliai szöveg szabad, verses átköltései, értelmezései: az énekszerző saját vagy nemzete sorsát, örömét vagy bánatát ugyanúgy megjeleníthette bennük, mint protestáns hitének főbb tételeit. Gyakori a hitetlen pogányra (a törökre) és Jézusra való utalás: „A szegény foglyokat fogságból, / Hozd ki Mahumet országából. // Nem kérünk, Isten, érdemünkért, / De kérünk téged szent nevedért, / A te szerető szent fiadért, / Ki magát adá mi bűnünkért.” (Batizi András, 44. zsoltár)

A zsoltárátköltések készítésére Luther mutatott példát. 46. zsoltárparafrázisát az elsők között fordították le magyarra (Erős várunk nekünk az Isten), s ajánlották például az anyaszentegyházért mondandó énekként vagy az ördög dühössége ellen. Ugyancsak Luther nyomán a zsoltár több fajtáját különböztették meg: a zsoltár lehet Krisztusról és az utolsó ítéletről szóló jövendölés, tanítás, vigasztalás, panasz és könyörgés, dicséret és hálaadás. A közösség hangja mellett (például Bűnösök, hozzád kiáltunk, 130. zsoltár) a személyes hit, bűnbánat, panasz és remény lírai vallomásai is megszólaltak a zsoltárok erőteljes nyelvén (Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel – Ládoni Sára, 71. zsoltár; Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett – Balassi Bálint, 42. zsoltár).

A zsoltárokban és az átköltésekben ábrázolt emberi helyzetek, a gazdag gondolati és érzelmi tartalom örök aktualitását minden kor felfedezte magának. Gondoljunk csak Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusára, amely Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltárátköltését (Mikoron Dávid nagy búsultában) formálta zeneművé. Tegyük élővé mi is gyülekezeti éneklésünkben ezt a gazdag protestáns zsoltárparafrázis-örökséget!

H. Hubert Gabriella


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A hír igaz!
Korrekció félidőben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Tanév után, vakáció előtt
Benczúr László az Északi Evangélikus Egyházkerület új kerületi felügyelője
Díjazottak
Papi teljesítménytúra
Tatabánya–Aalen
Keresztutak
Teher és gazdagság
Mindig lesz mit tanulnunk egymástól
Felújították a győri zsinagógát
Evangélikusok
Három hír
e-világ
Szélrózsa-liget
Keresztény szemmel
Nyár, szabadság, üdülés?
Közéleti konfliktusok
A hét témája
Testvérgyülekezetek Németországban és Finnországban
Budahegyvidék–Schrobenhausen
Budapest-Fasor–Trostberg
Dunaújváros–Aschau-Bernau
Bonyhád–Erding
Kiskőrös–Eisenach és Weilheim
Budavár–Nürnberg
Balatonfüred–Germering
Szombathely–Kaufbeuren
Várpalota–Cham
Lébény–Alfeld
Nyíregyháza–Kajaani
Csömör–Loviisa
Bakonycsernye–Nivala és Valkeala
Csepel–Helsinki-Alppila
Aszód–Helsinki
Kőszeg–Hirvensalmi és Mikkeli
Orosháza–Tampere-Härmälä
Sárszentlőrinc–Tampere-Kaleva
Pilis–Kontiolahti
Rákoskeresztúr–Rauma és Noormarkku
Székesfehérvár–Kemi
Vác–Järvenpää
evél&levél
Buldózer helyett ébredés
„Egy falat mennyország reggelire…”
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Rákoskeresztúrról
Pöttyöske
A vasárnap igéje
Istennél az igazság!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Cantate
A reformáció zsoltárparafrázisai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 29 A reformáció zsoltárparafrázisai

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster