EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 29 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8)

Szentháromság ünnepe után az 5. héten az Útmutató reggeli és heti igéi tanítvánnyá lételünk érdekében Isten bűnös szolgáit állítják elénk példaként a teljes Szentírásból, akik megtapasztalták az Úr ingyen kegyelmét, bizonyságtételre hívattak el, és akiknek az Úr szavára megváltozott az életük. Fényes nappal a mélyben halat fogni? Emberileg lehetetlen vállalkozás! Péter mégsem örül a „mégis” kivetett hálókkal fogott sok halnak: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Jézus így hívja el tanítványául: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” (Lk 5,5.8.10) S az így bűnbocsánatot nyert apostol később ezt is el tudta mondani: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” (Jn 6,68) Példája bátorítson: „Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok! Könyörülj rajtam, hallgass meg, Istenem!” (Zsolt 27,7; LK) Miként végezzük az „élve fogás” embermentő, tanítványi szolgálatát? Csak a keresztről szóló ige hirdetésével tehetjük mi is ezt, hiszen úgy „tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket” (1Kor 1,21). A tizenkét tanítvány kiválasztása előtt Jézus az „Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát” (Lk 6,12). Mi sem magunk választottuk őt, hanem Jézus Urunk hívott el bennünket az ő követésére! A mindenható Isten Jákóbnak Bételben (az Isten házában) adott új nevet, miután az elásta háza népe minden idegen bálványistenét. „Jákób a te neved. De nem neveznek többé Jákóbnak, hanem Izráel lesz a neved.” S „nép, sőt népek gyülekezete származik tőled…” (1Móz 35,10.11) Ezékielhez – egy ószövetségi emberhalászhoz – a Kebár folyó mellett szólt az ő Ura, emberfiának nevezve: „Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez!” (Ez 2,7) Az apostoli gyűlésen az újszövetségi emberhalász így szólt a pogányokból lett keresztények körülmetélésének elhordozhatatlan igájáról: „…abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők.” (ApCsel 15,11) S heti igénkben a pogányok apostola is ugyanezt vallja: „…nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,9) Reformátorunk így összegez: „A fundamentum maradjon megingathatatlan. Hogy a hit engesztel ki Istennel s igazít meg minden emberi cselekedet vagy érdem nélkül!” Mai tanítványainak is – neked és nekem is – elmondta Jézus: „…de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” (Lk 22,32) Érted és hiszed-é ezt? S el tudod-e – Pállal együtt – mondani a választ is: „…igyekszem, hogy meg is ragadjam (az üdvösséget), mert engem is megragadott a Krisztus Jézus”? Tehát „futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért” (Fil 3,12.14)! „Ezért az újjászületett hívő egész életében ezt esdekli: mindhalálig napról napra lehessen megigazult.” (Luther) S hittel vallja: „Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus, Mesterünk. / Kegyelem, hogy veled járó tanítványok lehetünk.” (EÉ 475,1)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A hír igaz!
Korrekció félidőben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Tanév után, vakáció előtt
Benczúr László az Északi Evangélikus Egyházkerület új kerületi felügyelője
Díjazottak
Papi teljesítménytúra
Tatabánya–Aalen
Keresztutak
Teher és gazdagság
Mindig lesz mit tanulnunk egymástól
Felújították a győri zsinagógát
Evangélikusok
Három hír
e-világ
Szélrózsa-liget
Keresztény szemmel
Nyár, szabadság, üdülés?
Közéleti konfliktusok
A hét témája
Testvérgyülekezetek Németországban és Finnországban
Budahegyvidék–Schrobenhausen
Budapest-Fasor–Trostberg
Dunaújváros–Aschau-Bernau
Bonyhád–Erding
Kiskőrös–Eisenach és Weilheim
Budavár–Nürnberg
Balatonfüred–Germering
Szombathely–Kaufbeuren
Várpalota–Cham
Lébény–Alfeld
Nyíregyháza–Kajaani
Csömör–Loviisa
Bakonycsernye–Nivala és Valkeala
Csepel–Helsinki-Alppila
Aszód–Helsinki
Kőszeg–Hirvensalmi és Mikkeli
Orosháza–Tampere-Härmälä
Sárszentlőrinc–Tampere-Kaleva
Pilis–Kontiolahti
Rákoskeresztúr–Rauma és Noormarkku
Székesfehérvár–Kemi
Vác–Järvenpää
evél&levél
Buldózer helyett ébredés
„Egy falat mennyország reggelire…”
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Rákoskeresztúrról
Pöttyöske
A vasárnap igéje
Istennél az igazság!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Cantate
A reformáció zsoltárparafrázisai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 29 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster